La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

IMPLANTACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTAT DE LLEIDA Anàlisi estadística - desembre 2000 IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "IMPLANTACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTAT DE LLEIDA Anàlisi estadística - desembre 2000 IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT."— Transcripción de la presentación:

1 IMPLANTACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTAT DE LLEIDA Anàlisi estadística - desembre 2000 IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

2 OBJECTIUS A curt termini...
Disposar d’una avaluació acurada i fiable de l’ús de les noves tecnologies a la ciutat de Lleida. L’objectiu final és... permetre la creació i el desenvolupament d’un observatori permanent que permeti analitzar en els diferents terminis i sectors, tant d’activitats com geogràfics, l’ús de les TIC (*). (*) TIC:Tecnologies de la informació i les comunicacions. IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

3 ANTECEDENTS Altres iniciatives en què recolza el projecte:
Telefónica: La Sociedad de la Información en España. Comissionat per a la Societat de la Informació: Estadístiques de la Societat de la Informació. Catalunya 2000. Accions sectorials: Portals d’internet Organismes de les administracions IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

4 NECESSITATS Contrastar valoracions no sempre coincidents
Ubicar territorialment les dades de l’estudi Possibilitar sèries temporals, per analitzar-ne l’evolució Obtenir una eina de dinamització i d’informació per a tots els sectors IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

5 ÀMBIT D’ACTUACIÓ Disseny i realització d’una enquesta, inicialment circumscrita al municipi de Lleida i al seu àmbit de població ( famílies). Anàlisi de dos aspectes: Equipament de les TIC a la llar Utilització de les TIC a la societat IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

6 FITXA TÈCNICA DE L’ENQUESTA
Tècnica d’investigació: entrevista telefònica assistida per ordinador Àmbit geogràfic: ciutat de Lleida Univers d’estudi: població de 10 anys i més resident a la ciutat Dimensió de la mostra: 800 entrevistes Error mostral: ± 3,53%, per a un nivell de confiança del 95,5% Tipus de mostreig: selecció aleatòria dels domicilis i dels entrevistats per quotes de sexe i edat d’acord amb la distribució real de la població Data de realització del treball de camp: 30/11 i 1/12 de 2000 IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

7 ÀMBITS D’ESTUDI Qüestionari Equipament de les TIC a la llar
Utilització de les TIC a la societat IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

8 RESULTATS MÉS RELLEVANTS
IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

9 1. Equipament de les TIC a la llar
IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

10 EQUIPAMENT DE LES TIC A LA LLAR
Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

11 EQUIPAMENT DE LES TIC A LA LLAR
Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

12 TOTAL DE LA POBLACIÓ DE LLEIDA
Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

13 El 55,7% de les llars de Lleida tenen, com a mínim, un ordinador
LLARS AMB ORDINADOR El 55,7% de les llars de Lleida tenen, com a mínim, un ordinador habitatges 55,7 % 44,8 % 58 % Fonts: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Barcelona Secretaria per a la Societat de la Informació. Catalunya Lleida Barcelona IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

14 El 27% de les llars de Lleida tenen connexió a internet.
LLARS AMB INTERNET El 27% de les llars de Lleida tenen connexió a internet. habitatges 32,2 % 27 % Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Barcelona Secretaria per a la Societat de la Informació. 18,5 % Catalunya Lleida Barcelona IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

15 2. Utilizació de les TIC a la societat
IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

16 UTILITZACIÓ DE LES EINES TELEMÀTIQUES
Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

17 Freqüència d’utilització de l’ordinador
USUARIS D’ORDINADOR Els 64% de la població lleidatana ha utilitzat alguna vegada un ordinador i una de cada dues persones, l’utilitza setmanalment. Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida Freqüència d’utilització de l’ordinador % sobre els que l’utilitzen IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

18 Freqüència d’utilització d’internet
USUARIS D’INTERNET Freqüència d’utilització d’internet % sobre els que l’utilitzen Un o més cops Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida per mes 13% Alguna vegada Gairebé la meitat dels ciutadans de Lleida han utilitzat alguna vegada internet i el 28% en són usuaris regulars. 22% Un o més cops per setmana 33% Gairebé mai/mai Cada dia 4% 28% IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

19 DISTRIBUCIÓ D’USUARIS SEGONS L’EDAT
Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

20 Resultats comparatius amb altres estudis
IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

21 IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001
Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida IMI, Ajuntament de Barcelona Secretaria per a la Societat de la Informació Dades de Lleida i Barcelona corresponents al mes de desembre del 2000. Dada de Catalunya corresponent al mes d'abril del 2000. IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

22 IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001
Font: Accés-Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Lleida IMI, Ajuntament de Barcelona Secretaria per a la Societat de la Informació Dades de Lleida i Barcelona corresponents al mes de desembre del 2000. Dada de Catalunya corresponent al mes d'abril del 2000. IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

23 TREBALL A DISPOSICIÓ DE LA CIUTAT I DEL TERRITORI
La tasca realitzada és només un punt de partida que té per objectiu la dinamització d’un seguit d’accions o iniciatives destinades a aprofundir sectorialment, territorialment, sociològicament, etc., sobre la difusió de les TIC. És per això que es crea, en col·laboració amb la Cambra de Comerç, un Observatori permanent sobre Noves Tecnologies per possibilitar aquestes accions. IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001

24 COL·LABORACIONS La composició inicial de l’Observatori sobre Noves Tecnologies és la següent: Ajuntament de Lleida, Accés-Institut Municipal d’Informàtica Cambra de Comerç de Lleida COELL FECOM UdL SUPSA Iniciativa oberta a altres incorporacions IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT DE LLEIDA - 18 de gener de 2001


Descargar ppt "IMPLANTACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTAT DE LLEIDA Anàlisi estadística - desembre 2000 IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LA CIUTAT."

Presentaciones similares


Anuncios Google