La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Sistema de gestió APPCC

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Sistema de gestió APPCC"— Transcripción de la presentación:

1 Sistema de gestió APPCC
Xavier Vilardell Bascompte

2 Sistema de gestió APPCC
Índex 1. Objectiu 2. Què és un sistema APPCC? 3. Disseny de l’aplicació 4. Implementació de l’aplicació 5. Conclusions 6. Demostració

3 Sistema de gestió APPCC
Índex 1. Objectiu 2. Què és un sistema APPCC? 3. Disseny de l’aplicació 4. Implementació de l’aplicació 5. Conclusions 6. Demostració

4 Sistema de gestió APPCC
1. Objectiu Dissenyar i desenvolupar una aplicació, seguint els requisits del client, que ajudi a l’usuari a implementar un sistema APPCC a la seva empresa amb tota la documentació addicional que això comporta.

5 Sistema de gestió APPCC
Índex 1. Objectiu 2. Què és un sistema APPCC? 3. Disseny de l’aplicació 4. Implementació de l’aplicació 5. Conclusions 6. Demostració

6 Sistema de gestió APPCC
2. Què és un sistema APPCC Sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics): sistema de planificació del procés d’elaboració dels productes d’una empresa basat en la prevenció. Sistema de gestió APPCC Fitxers d’entrada Documentació final La implantació d’un sistema APPCC constitueix la prova que es compleixen les normatives legals relatives a la higiene i seguretat dels aliments. UNE-EN-ISO9000

7 Sistema de gestió APPCC
2. Què és un sistema APPCC Índex general ... Dades bàsiques de l’empresa Organigrama de l’empresa Índex quadres de tractament PCCs Índex quadres de tractament PCCs ... ... Procediments i registres

8 Sistema de gestió APPCC
Índex 1. Objectiu 2. Què és un sistema APPCC? 3. Disseny de l’aplicació 3.1. Requisits funcionals 3.2. Eines utilitzades per a la implementació 4. Implementació de l’aplicació 5. Conclusions 6. Demostració

9 Sistema de gestió APPCC
3. Disseny de l’aplicació 3.1. Requisits funcionals L’interfície d’usuari ha de ser senzilla (l’aplicació va destinada a un ampli ventall d’usuaris). Ha de poder generar diagrames de flux complexos. Ha d’incorporar una base de dades amb origens dels perills, perills, mesures preventives i controls. Ha de generar tota la documentació del sistema APPCC i aquesta s’ha de poder visualitzar i imprimir. Ha de permetre integrar documentació editada amb altres programes tals com processadors de textos, fulles de càlcul... Inversió en hardware i software mínima.

10 Sistema de gestió APPCC
3. Disseny de l’aplicació 3.2. Eines utilitzades per a l’implementació Llenguatge de programació: Visual C++ Base de dades: Access Ajuda: HTML Help Workshop Documentació generada: fitxers en format html Per què? Llenguatge orientat a objectes potent, senzillesa d’interconnexió de les eines, experiència en la seva utilització i inversió en HW i SW nul·la.

11 Sistema de gestió APPCC
Índex 1. Objectiu 2. Què és un sistema APPCC? 3. Disseny de l’aplicació 4. Implementació de l’aplicació 4.1. Interfície d’usuari 4.2. Sistema de fitxers 4.3. Accés a la base de dades 5. Conclusions 6. Demostració

12 Sistema d’emmagatzematge
Sistema de gestió APPCC 4. Implementació de l’aplicació 4.1. Interfície d’usuari: generació de diagrames de flux Punt de partida de qualsevol diagrama de flux d’un producte nou. Sistema d’emmagatzematge Inici (x1,y1): fases anteriors { } fases posteriors { Fi } Fi (x2,y2): fases anteriors { Inici } fases posteriors { }

13 Selecció del tipus de fase a insertar a la barra d’eines diagrama.
Sistema de gestió APPCC 4. Implementació de l’aplicació 4.1. Interfície d’usuari: generació de diagrames de flux Punt d’inserció Selecció del tipus de fase a insertar a la barra d’eines diagrama.

14 Desplaçament automàtic
Sistema de gestió APPCC 4. Implementació de l’aplicació 4.1. Interfície d’usuari: generació de diagrames de flux Desplaçament automàtic Inici: fases anteriors { } fases posteriors { Nova fase } Nova Fase: fases anteriors { Inici } fases posteriors { Fi } Fi: fases anteriors { Nova fase } fases posteriors { }

15 Dos possibles camins laterals
Sistema de gestió APPCC 4. Implementació de l’aplicació 4.1. Interfície d’usuari: generació de diagrames de flux Punt de decisió Dos possibles camins laterals

16 Sistema de gestió APPCC
4. Implementació de l’aplicació 4.1. Interfície d’usuari: generació de diagrames de flux Nou punt decisió: fases anteriors { Nova fase } fases posteriors 1 { Fi } fases posteriors 2 { Nova fase }

17 Desplaçament automàtic en l’inserció d’un camí lateral
Sistema de gestió APPCC 4. Implementació de l’aplicació 4.1. Interfície d’usuari: generació de diagrames de flux Desplaçament automàtic en l’inserció d’un camí lateral

18 Desplaçament automàtic depenent de l’equilibri de pantalla
Sistema de gestió APPCC 4. Implementació de l’aplicació 4.1. Interfície d’usuari: generació de diagrames de flux Desplaçament automàtic depenent de l’equilibri de pantalla

19 Sistema de gestió APPCC
4. Implementació de l’aplicació 4.1. Interfície d’usuari: generació de diagrames de flux Desplaçament manual de fases Selecció del camí correcte en els enllaços lliures.

20 Sistema de gestió APPCC
4. Implementació de l’aplicació Fitxers d’entrada: Fitxers generals: -Configuració -Procediments -Registres -Fitxes tècniques 4.2. Sistema de fitxers Fitxers generals i APPCC de text. Fitxers generals comuns. Fitxers APPCC reutilitzables. Documents universals. Base de dades Sistema de gestió APPCC Fitxers APPCC: -Projecte -Empresa -Introducció -Productes Documents: -Procediments -Registres Documentació final

21 Sistema de gestió APPCC
4. Implementació de l’aplicació 4.3. Accés a la base de dades Sistema de gestió APPCC Per què utilitzar el motor Microsoft Jet? Classes DAO Base de dades petita Monousuari Accés NO intensiu Motor Microsoft Jet Base de dades

22 Sistema de gestió APPCC
Índex 1. Objectiu 2. Què és un sistema APPCC? 3. Disseny de l’aplicació 4. Implementació de l’aplicació 5. Conclusions 6. Demostració

23 Sistema de gestió APPCC
5. Conclusions L’objectiu fixat s’ha assolit Cost del disseny i l’implementació: 45,8% 17% 24,8% 5,6% 6,8% Vies de continuïtat: Actualització de la base de dades a través d’internet Pàgina web amb recursos Registres intel·ligents Diagrama de flux i organigrama en format html

24 Sistema de gestió APPCC
Índex 1. Objectiu 2. Què és un sistema APPCC? 3. Disseny de l’aplicació 4. Implementació de l’aplicació 5. Conclusions 6. Demostració


Descargar ppt "Sistema de gestió APPCC"

Presentaciones similares


Anuncios Google