La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet"— Transcripción de la presentación:

1 Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet
ENQUESTA ALS USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES DE L’HOSPITALET Estudi realitzat per:

2 FITXA TÈCNICA Enquestes realitzades: 400
Metodologia: entrev. telefònica Durada (aprox.): 20 minuts Públic objectiu: usuaris de les Biblioteques de l’Hospitalet Mostra: proporcional als usuaris seguint quotes de sexe, edat i nacionalitat Marge d’error: +/- 5 % Dates del treball de camp: entre els dies 16 de gener i 13 de febrer de 2008. Empresa: Instituto DYM, S.A.

3 Coneixement i data de l’última visita
Biblioteca a la que va amb més freqüència En quina època hi va més sovint Freqüència en la que va a les biblioteques

4 Valoració general de la Biblioteca

5 COMPARATIU MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS
L’H

6 Valoració d’aspectes de la Biblioteca

7 Què li agrada més? Què s’ha de millorar?

8 Adequació de l’horari d’obertura

9 Per quin motiu va a la biblioteca
Servei o activitat que troba a faltar

10 Com s’assabenta de les activitats?

11 Valoració del servei de préstec

12 COMPARATIU MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS
L’H

13 Coneix la possibilitat de demanar llibres a altres biblioteques?
I l’ha utilitzat?

14 COMPARATIU MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS
L’H

15 Té ordinador a casa? Té connexió a Internet?

16 Sexe Edat

17 Llengua habitual Activitat professional Nivell d’estudis

18 Ha anat i coneix (equipaments i activitats de l’Hospitalet)
Teatre Joventut Centre d’Art Tecla Sala Centres culturals Centre Barradas

19 (equipaments i activitats de l’Hospitalet)
Hi ha anat i coneix (equipaments i activitats de l’Hospitalet) Museu de l’Hospitalet


Descargar ppt "Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet"

Presentaciones similares


Anuncios Google