La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Implantació del protocol Inserqual en la fase d’acollida

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Implantació del protocol Inserqual en la fase d’acollida"— Transcripción de la presentación:

1 Implantació del protocol Inserqual en la fase d’acollida

2 Avantatges del protocol Inserqual
• Consens entre les entitats que treballem en el camp de la inserciò sociolaboral sobre els processos clau i la terminolotgia utilitzada. • Un sistema d’avaluació inicial de cada fase, que ens permet obtenir una primera valoració, responent a un senzill qüestionari. • L’adaptació del protocol a les realitats diverses de les entitats, que facilita la implantació exclusiva en aquella fase en que l’entitat treballi. • El treball en xarxa de múltiples entitats del sector, coordinat per un potent equip de professionals de la FPT, a partir del qual s’ha pogut elaborar aquesta eina. • L’elaboració d’una eina informàtica, per tal de facilitar la gestió de la informació i la coordinació entre entitats.

3 Millores introduïdes en la fase d’acollida
La revisió del procediment actual d’acollida i la introducció de diverses millores, d’acord als criteris de qualitat d’IQ. Actualment es disposa d’un document, amb detall de les etapes que configuren aquesta fase i dels formularis utilitzats, amb l’objectiu d’ordenar i sistematitzar totes les accions que intervenen en aquesta fase. Una millora substancial en els documents d’informació que es faciliten als usuaris: Full informació gral. de l’entitat en cast./cat./àrab i Full informació específic per cada programa en cast./cat./àrab. Una millora en la eficàcia d’aquesta fase amb la creació de documents-guiò per la realització del Diagnòstic d’Ocupabilitat i el Pla de Treball. Són una primera proposta a millorar en base a l’experiència pròpia i la d’altres entitats.

4 Doc. Informació gral. entitat Català/Castellà/Arab

5 Doc. Inform. Empresa d'Inserció

6 Millores introduïdes en la fase d’acollida
Una millora en la gestió de les dades utilitzades en les diferents fases de l’itinerari, gràcies al Gestor Informàtic creat per IQ. Una actualització sobre la informació dels recursos i tendències del mercat de treball del Solsonès. Una garantia de confidencialitat de les dades personals dels usuaris i l’adaptació a la Llei de Protecció de Dades de l’AEPD.

7 Diagrama de flux del procediment d’acollida

8 Gràcies per la vostra atenció


Descargar ppt "Implantació del protocol Inserqual en la fase d’acollida"

Presentaciones similares


Anuncios Google