La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Què és la tecnologia?.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Què és la tecnologia?."— Transcripción de la presentación:

1 Què és la tecnologia?

2 Què és la tecnologia? Mira al teu voltant tot allò que creus que està relacionat amb la tecnologia: © McGraw-Hill

3 Els productes tecnològics
Què és la tecnologia? Els productes tecnològics La finalitat de tot producte tecnològic és satisfer una necessitat de les persones. Aquests productes poden ser molt senzills o molt tecnològics. © McGraw-Hill

4 Què és la tecnologia? Indústria Artesania
L’artesania dissenya i elabora els productes on els treballadors participen de manera individualitzada o en grups reduïts de persones, manualment o fent servir màquines i eines senzilles. Indústria A la indústria la producció es du a terme en grans quantitats, fent servir maquinària cada cop més sofisticada i treballadors que desenvolupen tasques especialitzades. © McGraw-Hill

5 Què és la tecnologia? El procés tecnològic
El procés tecnològic és un mètode de treball sistemàtic que facilita la realització de projectes. Consta d'un seguit d'etapes de treball o fases que cal aplicar en ordre amb l’objectiu final d’obtenir productes de qualitat que puguin satisfer les necessitats de la societat. © McGraw-Hill

6 Fases del projecte tecnològic
Què és la tecnologia? Fases del projecte tecnològic Detecció de la necessitat Avaluació Generació d’idees Fabricació Recerca d’informació Selecció de la millor solució Planificació de la tasca © McGraw-Hill

7 Fases del projecte tecnològic
Què és la tecnologia? Fases del projecte tecnològic Detecció de la necessitat Recerca d’informació Generació d’idees Selecció de la millor solució Planificació de la tasca Fabricació Avaluació Detecció de la necessitat o identificació del problema. © McGraw-Hill

8 Fases del projecte tecnològic
Què és la tecnologia? Fases del projecte tecnològic Detecció de la necessitat Recerca d’informació Generació d’idees Selecció de la millor solució Planificació de la tasca Fabricació Avaluació És la fase d'investigació. Es tracta d'esbrinar quines solucions s'han donat fins al moment i quines solucions ofereix el mercat a problemes similars. © McGraw-Hill

9 Fases del projecte tecnològic
Què és la tecnologia? Fases del projecte tecnològic Detecció de la necessitat Recerca d’informació Generació d’idees Selecció de la millor solució Planificació de la tasca Fabricació Avaluació Plantejament de solucions possibles avaluant els pros i els contres de cada idea. © McGraw-Hill

10 Fases del projecte tecnològic
Què és la tecnologia? Fases del projecte tecnològic Detecció de la necessitat Recerca d’informació Generació d’idees Selecció de la millor solució Planificació de la tasca Fabricació Avaluació De totes les opcions analitzades, és el moment d’escollir la que s’ha eleccionat com a millor. © McGraw-Hill

11 Fases del projecte tecnològic
Què és la tecnologia? Fases del projecte tecnològic Detecció de la necessitat Recerca d’informació Generació d’idees Selecció de la millor solució Planificació de la tasca Fabricació Avaluació Preveure tots els procediments que cal fer, enumerar-los ordenadament, indicar els materials, les eines i el maquinari que cal utilitzar, calcular el temps necessari, preparar el pressupost. © McGraw-Hill

12 Fases del projecte tecnològic
Què és la tecnologia? Fases del projecte tecnològic Detecció de la necessitat Recerca d’informació Generació d’idees Selecció de la millor solució Planificació de la tasca Fabricació Avaluació Se segueix pas a pas la planificació, prenent notes sobre la ealització i les incidències que es produeixen. © McGraw-Hill

13 Fases del projecte tecnològic
Què és la tecnologia? Fases del projecte tecnològic Detecció de la necessitat Recerca d’informació Generació d’idees Selecció de la millor solució Planificació de la tasca Fabricació Avaluació Analitzar si el producte soluciona atisfactòriament el requeriment inicial, tenint en compte factors com: el disseny, el funcionament, l'impacte ambiental... i el cost del producte. © McGraw-Hill


Descargar ppt "Què és la tecnologia?."

Presentaciones similares


Anuncios Google