La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Estudi dels hàbits de consum dels catalans fora de la llar

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Estudi dels hàbits de consum dels catalans fora de la llar"— Transcripción de la presentación:

1 Estudi dels hàbits de consum dels catalans fora de la llar
Estudi realitzat per:

2 Objectius Conèixer els hàbits de consum dels catalans quan mengen fora de la llar.

3 Fitxa Tècnica Tècnica d’Investigació
Tècnica d’entrevista: Enquestes telefòniques assistides per ordinador (CATI Computer Assisted Telephone Interviewing). Durada: 15 minuts de duració màxima. Públic objectiu Univers: Residents a Catalunya majors de 18 anys. Mostra i Distribució S’han realitzat un total de enquestes. La mostra és representativa de la població catalana per criteris de sexe, edat i distribució geográfica L’anàlisi dels resultats s’ha portat a terme per les següents variables, amb l’objectiu de donar resposta els objectius d’aquest estudi: Total Consumir fora de la llar a establiments: dinar/sopar entre setmana i cap de setmana; dinar/sopar de feina, a la feina o a prop de la feina, per raons d’oci i altres; entre setmana i caps de setmana; sopar i dinar. Preparar menjar a casa i consumir-lo fora. Consumir a casa menjar de fora. Resultats

4 HÀBITS DE CONSUM FORA DE LA LLAR A ESTABLIMENTS
Restaurants, bars i cafeteries on serveixen menjars cuinats.

5 Freqüència (cops/setmana)
Consum habitualment fora de la llar (≥ 1 cop al mes)... Consum fora de la llar en l’última setmana... 65 min 16€ 93 min 25€ 93 min 24€ 89 min 23€ Entre setmana Cap de setmana BASE: 2.403 (àpats) 1.355 408 274 366 Freqüència (cops/setmana) Entre setmana Cap de setmana Freqüència global: 3,3 cops/setmana Dinar Sopar Dinar Sopar Dina/sopa fora habitualment 3,7 2,1 1,5 1,4 No dina/sopa fora habitualment 0,5 0,2 0,3 Global 1,6 0,6 Diapo trimestre 3º: 153. P1, P2, P3 Entre setmana Cap de setmana BASE: 1.000 (individus) BASE: 619 (individus)

6 Han dinat/sopat fora de la llar
Durant l’última setmana, el principals motius per dinar/sopar fora de la llar han estat motius relacionats amb la feina (48,7%) i d’oci (46,6%). Han dinat/sopat fora de la llar Diapo trimestre 3º: 153. P3 BASE: àpats (619 individus); Han dinat/sopat fora de la llar en alguna ocasió durant la última setmana

7 Entre setmana Cap de setmana
Durant l’última setmana, el principals motius per dinar/sopar fora de la llar entre setmana han estat motius relacionats amb la feina (66,3%) i l’oci (32,6%). D’altra banda, els motius d’oci (85,3%) han estat els principals factors que han impulsat els catalans a dinar/sopar fora de la llar durant el cap de setmana. Entre setmana Cap de setmana Diapo trimestre 3º: 153. P3 BASE: àpats (469 individus que han menjat algun cop entre setmana fora de la llar durant l’última setmana) BASE: 640 àpats (351 individus que han menjat algun cop durant el cap de setmana fora de la llar durant l’última setmana)

8 Durant l’última setmana, el principals motius per dinar fora de la llar han estat motius de feina (68,1%) i d’oci (29,5%). D’altra banda, els motius d’oci (82,7%) han estat els principals factors que han impulsat els catalans a sopar fora de la llar. Dinar Sopar Diapo trimestre 3º: 153. P3 BASE: àpats (472 individus que han dinat algun cop fora de la llar durant l’última setmana) BASE: 774 àpats (360 individus que han sopat algun cop fora de la llar durant l’última setmana)

9 BASE: 1.355 àpats; 371 individus BASE: 277 àpats; 629 individus
DINAR FORA DE LA LLAR - ENTRE SETMANA 37,1% Dinar fora habitualment 3,7 cops/setmana BASE: àpats; 371 individus Freqüència dels catalans 1,6 cops/setmana Diapo trimestre 3º: 153. No dinar fora habitualment 62,9% 0,5 cops/setmana BASE: 277 àpats; 629 individus P1, P2, P3 BASE: 1.000 (individus)

10 BASE: 408 àpats; 191 individus BASE: 174 àpats; 809 individus
SOPAR FORA DE LA LLAR - ENTRE SETMANA Feina 15,2% Oci 80,4% Altres sopars 4,4% 19,1% Sopar fora habitualment 2,1 cops/setmana BASE: 408 àpats; 191 individus Freqüència dels catalans 0,6 cops/setmana Diapo trimestre 3º: 153. No sopar fora habitualment 80,9% 0,2 cops/setmana BASE: 174 àpats; 809 individus P1, P2, P3 BASE: 1.000 (individus)

11 BASE: 274 àpats; 188 individus BASE: 212 àpats; 812 individus
DINAR FORA DE LA LLAR - CAP DE SETMANA Oci 85,4% Altres dinars 14,6% 18,8% Dinen fora habitualment 1,5 cops/setmana BASE: 274 àpats; 188 individus Freqüència dels catalans 0,5 cops/setmana Diapo trimestre 3º: 153. No dinen fora habitualment 81,2% 0,3 cops/setmana BASE: 212 àpats; 812 individus P1, P2, P3 BASE: 1.000 (individus)

12 BASE: 366 àpats; 253 individus BASE: 212 àpats; 747 individus
SOPAR FORA DE LA LLAR - CAP DE SETMANA Oci 85,2% Altres sopars 14,8% 25,3% Sopar fora habitualment 1,4 cops/setmana BASE: 366 àpats; 253 individus Freqüència dels catalans 0,6 cops/setmana Diapo trimestre 3º: 153. No sopar fora habitualment 74,7% 0,3 cops/setmana BASE: 212 àpats; 747 individus P1, P2, P3 BASE: 1.000 (individus)

13 En l’última ocasió que vostè ha dinat/sopat fora de casa durant l’última setmana, a quin tipus d’establiment ha estat? Restaurant de menjar ràpid Cafeteria/bars/cafès Restaurant Tradicional Hotel Altres NS/NC Diapo trimestre 3º: 153. P5 BASE: àpats (619 individus); Han dinat/sopat fora de la llar en alguna ocasió durant la última setmana

14 En l’última ocasió que vostè ha dinat/sopat fora de casa durant l’última setmana, a quin tipus d’establiment ha estat? Restaurant de menjar ràpid Cafeteria/bars/cafès Restaurant Tradicional Hotel Altres NS/NC % Dilluns Dissabte Entre setmana Dimats Dimecres Cap de setmana Diumenge Divendres Dijous Diapo trimestre 3º: 153. P5 BASE: 807 (àpats) BASE: 520 (àpats)

15 En l’última ocasió que vostè ha dinat/sopat fora de casa durant l’última setmana, a quin tipus d’establiment ha estat? Restaurant de menjar ràpid Cafeteria/bars/cafès Restaurant Tradicional Hotel Altres NS/NC % Dinar Sopar Diapo trimestre 3º: 153. P5 BASE: 797 (àpats) BASE: 530 (àpats)

16 En l’última ocasió que vostè ha dinat/sopat fora de casa durant l’última setmana, a quin tipus d’establiment ha estat? Restaurant de menjar ràpid Cafeteria/bars/cafès Restaurant Tradicional Hotel Altres NS/NC % DINAR - ENTRE SETMANA SOPAR - ENTRE SETMANA BASE: 575 (àpats) BASE: 232 (àpats) DINAR - CAP DE SETMANA SOPAR - CAP DE SETMANA Diapo trimestre 3º: 153. P5 BASE: 222 (àpats) BASE: 298 (àpats)

17 En l’última ocasió que vostè ha dinat/sopat fora de casa durant l’última setmana, a quin tipus d’establiment ha estat? Restaurant de menjar ràpid Cafeteria/bars/cafès Restaurant Tradicional Hotel Altres NS/NC % Feina A la feina o a prop BASE: 242 (àpats) BASE: 228 (àpats) Oci Altres motius Diapo trimestre 3º: 153. P5 BASE: 754 (àpats) BASE: 103 (àpats)

18 Quin és el seu nivell de confiança respecte la qualitat dels ingredients dels següents tipus d’establiment? MITJANA (puntuació) 7,1 3,3 5,6 6,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diapo trimestre 3º: 153. P17 BASE: 1.000 (individus)

19 Han dinat/sopat fora de la llar
Quin és el seu nivell de confiança respecte la qualitat dels ingredients dels següents tipus d’establiment? Han dinat/sopat fora de la llar MITJANA (puntuació) 7,3 3,7 5,7 6,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diapo trimestre 3º: 153. P17 BASE: 619 individus que en l’última setmana han anat a dinar/sopar algun cop fora de la llar

20 NO han anat a dinar/sopar fora
Quin és el seu nivell de confiança respecte la qualitat dels ingredients dels següents tipus d’establiment? NO han anat a dinar/sopar fora MITJANA (puntuació) 6,7 2,7 5,5 6,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diapo trimestre 3º: 153. P17 BASE: 381 individus que en l’última setmana NO han anat a dinar/sopar fora de la llar

21 % Quin tipus de menjar va consumir en aquella ocasió? Entre setmana
BASE (àpats) Entre setmana 807 Cap de setmana 520 Diapo trimestre 3º: 153. P6 BASE: han menjat algun cop fora de la llar durant l’última setmana

22 % Quin tipus de menjar va consumir en aquella ocasió? Dinar Sopar
BASE (àpats) Dinar 797 Sopar 530 Diapo trimestre 3º: 153. P6 BASE: han menjat algun cop fora de la llar durant l’última setmana

23 % Quin tipus de menjar va consumir en aquella ocasió?
BASE (àpats) DINAR - ENTRE SETMANA 575 SOPAR - ENTRE SETMANA 232 DINAR - CAP DE SETMANA 222 SOPAR - CAP DE SETMANA 298 Diapo trimestre 3º: 153. P6 BASE: han menjat algun cop fora de la llar durant l’última setmana

24 % Quin tipus de menjar va consumir en aquella ocasió? Feina
BASE (àpats) Feina 242 A la feina o a prop 228 Oci 754 Altres motius 103 Diapo trimestre 3º: 153. P6 BASE: han menjat algun cop fora de la llar durant l’última setmana

25 ALTRES HÀBITS DE CONSUM ALIMENTARI FORA DE LA LLAR
HÀBITS DE CONSUM FORA DE LA LLAR NO A ESTABLIMENTS Consumir fora de la llar menjar preparat a la llar. HÀBITS DE CONSUM A LA LLAR Consumir menjar preparat que s’adquireix en establiments fora dels canals habituals de comunicació.

26 Freqüència global: 1,0 cops/setmana Freqüència (cops/setmana)
Consum habitualment fora de la llar NO a establiments (≥ 1 cop al mes)... Freqüència global: 1,0 cops/setmana Freqüència (cops/setmana) Diapo trimestre 3º: 153. P1, P2 BASE: 1.000 (individus)

27 Considerant l’última setmana, llocs on ha consumit el menjar preparat a casa, però que està destinat a ser consumit en un lloc diferent de casa seva. % Diapo trimestre 3º: 153. P11 BASE: durant l’última setmana ha preparat menjar a casa que després ha consumit en un lloc diferent a casa seva

28 Propietats dels aliments: 68,5% Disponibilitat de temps: 15,0%
Raons per les que va preparar menjar a casa que després va consumir en un lloc diferent de casa seva. Propietats dels aliments: 68,5% Disponibilitat de temps: 15,0% Diapo trimestre 3º: 153. P12 BASE: 238 individus; durant la última setmana ha preparat menjar a casa que després ha consumit en un lloc diferent a casa seva

29 Consum habitualment menjar preparat que adquireix en establiments fora dels canals habituals de comunicació (≥ 1 cop al mes)... Diapo trimestre 3º: 153. P1, P2 BASE: 1.000 (individus)

30 Considerant l’última setmana, en l’última ocasió que vostè ha consumit a la seva llar menjar preparat que ha comprat en bars/ restaurants de menjar ràpid/ xarcuteries/ botigues especialitzades en menjar preparat, etc., a quin tipus d’establiment va adquirir aquest menjar? I quin va ser l’import del menjar que vostè va consumir? % Mitjana d’Euros gastats (per persona): 14€ Diapo trimestre 3º: 153. P13, P14 BASE: 243 individus; En l’última setmana ha consumit a la seva llar menjar preparat que ha adquirit en un establiment com bars/ restaurants de menjar ràpid/ xarcuteries, etc.

31 ESPECÍFICS TEMES RELACIONATS AMB ELS HÀBITS DE CONSUM FORA DE LA LLAR

32 Quins serien els DOS tipus de plats que vostè demanaria si anés a dinar/sopar fora de casa?
% Diapo trimestre 3º: 153. P15 BASE: individus *Bolets, calçots, vedella dels Pirineus, etc. ** Arròs del Delta de l'Ebre, oli d'oliva Siurana, etc.

33 Quins serien els DOS tipus de vi que vostè demanaria si anés a dinar/sopar fora de casa?
% Diapo trimestre 3º: 153. P16 BASE: individus *Vi de Rioka, Penedès, Priorat, etc.

34 Numància 185 Diego de León, 30 08034 Barcelona Madrid Tel Tel Fax


Descargar ppt "Estudi dels hàbits de consum dels catalans fora de la llar"

Presentaciones similares


Anuncios Google