La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Jornada Cloenda Esports

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Jornada Cloenda Esports"— Transcripción de la presentación:

1 Jornada Cloenda Esports
4 desembre 2014 Empresa consultora:

2 1 2 3 Objectius Presentar 5 indicadors rellevants
Identificar 3 interrelacions per a la reflexió 3 Proposar una forma de comparació a partir del Portal

3 Objectiu 1 Presentar 5 indicadors rellevants

4 1 Oferta esportiva Senyals de recuperació? 2013 219 307 194
2011 2012 2013 Places disponibles d'activitats continuades per cada habitants 195 203 219 mitjana 279 301 307 hab. 176 173 194 hab. Increment de l’oferta de places tot i que es redueix el % de població inscrita a complexos i serveis esportius municipals. S’incrementa la despesa corrent per cada hora d’activitat, similar a 2011. Senyals de recuperació? A la ciutat de Barcelona, 3 de cada 4 joves en edat escolar practica esport

5 Finançament de l’esport local
2 Finançament de l’esport local Taxes i preus públics Altres institucions Ajuntament El finançament de l’esport municipal no hauria de sobrepassar el 40% del total A la ciutat de Barcelona, 3 de cada 4 joves en edat escolar practica esport

6 Finançament de l’esport local
2 Finançament de l’esport local A la ciutat de Barcelona, 3 de cada 4 joves en edat escolar practica esport

7 3 Formació al personal 49% dels treballadors municipals ha assistit a algun curs de formació el 2013 Número hores/any de formació per treballador A la ciutat de Barcelona, 3 de cada 4 joves en edat escolar practica esport

8 4 Despesa en esport 2011 2012 2013 Municipis 73,4 57,0 74,5 58,1 75,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 % Desp. corrent sobre total despeses corrents municipals 7,2% 6,9% 7,4% 7,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Despesa corrent en esports per habitant (€) 60,5 59,8 59,1 59,5 61,3 58,3 hab. 2011 2012 2013 Municipis hab. 73,4 57,0 74,5 58,1 75,4 53,3 A la ciutat de Barcelona, 3 de cada 4 joves en edat escolar practica esport

9 Equipaments esportius
5 Equipaments esportius A la ciutat de Barcelona, 3 de cada 4 joves en edat escolar practica esport Situació preocupant i no sostenible a llarg termini Cal que els Ajuntaments incorporin indicadors de seguiment

10 Objectiu 2 Identificar 3 interrelacions per a la reflexió

11 Esport en edat escolar Interrelació 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Places d’activitats de clubs 30% 31% 29% 32% 33% 34% No correlació entre ocupació PAVs/CAMs i espais escolars Practicants en escoles / hab. 35 36 45 Ocupació Pavellons 92% 92% 93% Correlació en els municipis amb ocupació de PAVs i CAMs Ocupació Camps 74% 78% 81% L’ocupació dels centres escolars ve motivada per l’esport de lleure

12 Viabilitat CEMs Interrelació 2

13 Els complexos esportius es troben al 82% de l’ocupació màxima assolida
Interrelació 2 Viabilitat CEMs 82% Els complexos esportius es troben al 82% de l’ocupació màxima assolida Increment del preu Què ha d’oferir el sector públic? Segments de població, necessitats que es satisfà, col. públic-privada Estructura de preus Nivell d’ús, Serveis que utilitzem Preus Tenim un problema de preus? Tenim un problema d’estructura de quotes? Tenim un problema de model de negoci?

14 Mercat de treball Interrelació 3
Situació en EQUILIBRI que s’ha mantingut en els darrers 3 anys

15 Mercat de treball Interrelació 3 2011 2012 2013
Treballadors en l’esport per cada habitants 9,7 10,5 10,0 mitjana Treballadors municipals 3,4 3,6 3,7 6,6 6,7 6,4 hab. 2,7 2,9 hab. Treb. de contractes serveis 2,5 2,6 Treballadors concessions 3,8 4,2 4,7 4, ,4

16 Objectiu 3 Comparació a partir del Portal

17 Utilitat dels Cercles Per veure com s’està en l’actualitat
Com estic? Per comparar-se amb un mateix al llarg dels anys He progressat adequadament en aquesta legislatura? Per comparar-se amb d’altres municipis Com ho fan els altres? Manual tècnic d’utilització del Portal d’Indicadors Econòmics i Serveis Locals

18 Educació Vull que l’esport sigui un instrument EDUCATIU al meu municipi. Què mesuro? % places disponibles d’activitats continuades d’entitats esportives sobre el total de places % practicants d’entitats esportives sobre el total de població % d’ús dels CAMs i PAVs Despesa en transferències corrents a entitats esportives per habitant % despesa en transferències corrents a entitats esportives sobre despesa corrent en esports

19 Salut Vull que l’esport sigui un instrument de SALUT al meu municipi. Què mesuro? % de població inscrita i/o abonada a serveis esportius municipals sobre total d’habitants % de població abonada a un complex esportiu municipal sobre el total d’habitants Preu de l’abonament individual mensual en un complex esportiu Satisfacció general dels usuaris en els complexos esportius % de finançament per part de l’ajuntament

20 Inclusió social Vull que l’esport sigui un instrument d’ INCLUSIÓ SOCIAL al meu municipi. Què mesuro? Practicants que reben ajuts públics per cada habitants % d’abonaments d’un complex esportiu sobre el volum màxim d’abonaments assolit Preu de l’abonament individual mensual en un complex esportiu

21 Rellevància de l’esport
Vull que l’esport sigui RELLEVANT en els serveis a les persones. Quins 5 indicadors clau mesuro? Despesa corrent en esports / habitant % de persones que fan activitat física esportiva sobre el total d’habitants de 16 o més anys % de població inscrita o abonada a serveis esportius continuats sobre el total d’habitants Núm. de treballadors municipals, de contractes de serveis i de concessions per cada hab. Número de persones ocupades en el sector esportiu per cada 100 habitants

22 ‘L’únic estable és el canvi’
Heràclit (s. V aC) Moltes gràcies


Descargar ppt "Jornada Cloenda Esports"

Presentaciones similares


Anuncios Google