La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

d' a s s i s t è n c i a al g o v e r n l o c a l

Presentaciones similares


Presentación del tema: "d' a s s i s t è n c i a al g o v e r n l o c a l"— Transcripción de la presentación:

1 d' a s s i s t è n c i a al g o v e r n l o c a l
Àrea de Presidència Àrea d’Esports Enquesta d’Hàbits Esportius de Vilanova i la Geltrú Servei d’ Avaluació i Qualitat Oficina d’Equipaments Esportius g e r è n c i a s e r v e i s d' a s s i s t è n c i a al g o v e r n l o c a l

2 PRESENTACIÓ El Servei d’Avaluació i Qualitat i l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, per encàrrec i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, han realitzat una enquesta sobre els Hàbits Esportius dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú. Les properes pàgines presenten els resultats d’aquest estudi. A aquesta presentació s’hi ha afegit un breu apartat en que es comparen les dades obtingudes amb les de l’estudi d’Hàbits Esportius realitzat per la Generalitat de Catalunya l’any 2004.

3 FITXA TÈCNICA Enquestes realitzades: 600 Metodologia: telefònica
Durada (aprox.): 15 minuts Públic objectiu: persones de 16 i més empadronades a Vilanova i la Geltrú Mostra: proporcional a la població real seguint quotes de sexe i edat Marge d’error: +/- 4,0 Dates del treball de camp: entre el 22 de setembre i el 6 d’octubre de de 2008 Treball de Camp: Metra Seis S.A

4 L’activitat físico-esportiva

5 ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Em podria dir quines són les activitats que realitza vostè en el seu temps lliure o d’oci? (Espontània) (Multiresposta) (Principals Respostes) n=600

6 ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA Actualment vostè fa esport?
Pràctica esportiva real (*) n=600 n=600 (*): La pràctica esportiva real inclou a tots aquells que han realitzat alguna activitat física esportiva almenys una vegada els últims 12 mesos. S’obté a a partir d’una bateria de 8 preguntes que registren la realització de totes les activitats considerades físico-esportives.

7 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Amb quina freqüència fa esport? n=531

8 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Tipologia de pràctica esportiva n=600

9 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Quin / quins esport practica (Multiresposta) (Principals respostes) Tipologia de pràctica esportiva n=264 n=600

10 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Quin / quins esport practica (Multiresposta) (Principals respostes) Tipologia de pràctica esportiva n=105 n=600

11 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Quin / quins esport practica (Multiresposta) (Principals respostes) Tipologia de pràctica esportiva n=162 n=600

12 Característiques de l’activitat físico-esportiva

13 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Amb quina freqüència fa esport? De mitjana quant temps hi dedica? n=531 n=531

14 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
En quina franja horària practica esport? n=531

15 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Quin és el principal motiu pel que vostè pràctica algun esport? (Espontània) n=531

16 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Entre els tres que li llegiré a continuació quin diria que és el principal motiu pel qual vostè fa esport? n=531

17 CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
És soci d’algun club? I està federat? n=531

18 Els que no fan activitats físico-esportives

19 ELS QUE NO FAN ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES
A vostè li agradaria molt, bastant, poc o gens fer esport? n=69

20 ELS QUE NO FAN ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES
Quin és el principal motiu pel qual vostè no practica esport? (Espontània) n=69

21 ELS QUE NO FAN ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES
Abans vostè havia practicat algun esport de forma regular? A quina edat va abandonar la pràctica esportiva? n=69 n=33

22 ELS QUE NO FAN ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES
Per quin motiu va abandonar la pràctica esportiva (Espontània) Amb quina de les següents frases està més d’acord: “Vaig deixar de fer esport perquè ... “ n=69 n=69

23 ELS QUE NO FAN ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES
És molt, bastant, poc o gens probable que en el futur vostè practiqui algun esport? n=69

24 ELS QUE NO FAN ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES
Si hagués de triar un esport que li pugui interessar practicar quin triaria? (Espontània) (Multiresposta) (Principals respostes) n=69

25 Els equipaments de Vilanova i la Geltrú

26 ELS EQUIPAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Utilitza equipaments de Vilanova i la Geltrú? n=531 n=600 Base: Els que fan esport Base: El conjunt dels entrevistats

27 ELS EQUIPAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
(Només els que utilitzen equipaments de Vilanova i la Geltrú) Quina valoració fa dels equipaments de Vilanova i la Geltrú que vostè utilitza? n=190

28 ELS EQUIPAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
(Només els que utilitzen equipaments de Vilanova i la Geltrú) Valori els següents aspectes dels equipaments esportius de Vilanova i la Geltrú n=190

29 ELS EQUIPAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Digui’m si coneix i si ha anat alguna vegada als següents equipaments ... n=600

30 ELS EQUIPAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Què seria més important millorar de l’oferta esportiva de Vilanova i la Geltrú? (Espontània) (Multiresposta) n=600

31 ELS EQUIPAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Practica activitats físico-esportives en Centres Cívics? Quina activitat fisico-esportiva hi realitza? (Espontània) n=50 n=531

32 ELS EQUIPAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Practica activitats físico-esportives en Centres Cívics? A quin Centre Cívic realitza aquesta activitat? (Espontània) n=50 n=531 Nota: Els entrevistats que diuen anar al Centre Cívic Sant Jordi segurament es confonen i en realitat van al Centre Cívic Sant Joan

33 d' a s s i s t è n c i a al g o v e r n l o c a l
g e r è n c i a s e r v e i s d' a s s i s t è n c i a al g o v e r n l o c a l


Descargar ppt "d' a s s i s t è n c i a al g o v e r n l o c a l"

Presentaciones similares


Anuncios Google