La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ACTIVITATS COMERCIALS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ACTIVITATS COMERCIALS"— Transcripción de la presentación:

1 ACTIVITATS COMERCIALS
CAMPANYA SEGUIMENT ACTIVITATS COMERCIALS DE TERRASSA Badalona Desembre 2005

2 PLANIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ

3 Planificació dins el Territori
Inspeccions d’ofici per zones/ districtes Inspeccions i control al·leatori envers l’acompliment d’horaris en festius Denuncies i Reclamacions rebudes.

4 CAMPANYA PER ZONES Terrassa està dividida en 6 districtes que fan un total de 35 barris Duració de la campanya 1 any Presència en tots els districtes Freqüència de rotació de 2 mesos

5 CAMPANYA PER ZONES Ordre al·leatori dels Districtes a Inspeccionar Sel·lecció dels barris més significatius comercialment Ordre al·leatori dels carrers a visitar dins el barri

6 Districtes i barris de Terrassa

7 Districte II

8 Districte II Districte II Superfície: 1.446.876,53 m2 Població:
habitants Ca n’Anglada: ,85 m2 habitants 4068 m2 Superfície de venda 86,5 m2 Tamany mitjà 4,8 Concentració estab/100ml 364,8 Densitat superf/100 ml Torre-sana: 2.062 habitants Montserrat: 1.675 habitants Vilardell: 40.498,55 m2 909 habitants

9 Districte II i Districte VI

10 Districte VI Districte VI Superfície: 3.026.393,05 m2 Població:
habitants Sant Pere Nord: ,27 m2 habitants 7327 m2 Superficie de venda 87,2 m2 Tamany mitjà 3,6 Concentració establ./100ml 373,3 Densitat (superf/100 ml) Les Arenes-La Gripia: habitants Sant Llorenç: 4.653 habitants Ègara: 3.771 habitants

11 Protocol d’actuació de la inspecció
Aixecament d’Acta d’Inspecció: Recull de dades, circunstàncies, fets observats i proves Comprovació en un termini de 15 dies Si l’incompliment persisteix: Faltes lleus: advertiments Faltes greus: Expedients sancionadors

12 Coordinació i Transversalitat

13 Amb altres administracions Amb les Associacions de Comerciants
Coordinació Amb altres Regidories Amb altres administracions Amb les Associacions de Comerciants

14 Coordinació amb altres Regidories
D’acord amb el tipus d’incompliment i del seu àmbit competent Derivació de còpia de l’Acta d’inspecció a la Regidoria corresponent - Àrea de Consum: Fulls de reclamació i exhibició de preus - Àrea d’Ingressos Fiscals: Conflictes amb el Cens d’Activitats - Àrea de Medi Ambient: Conflictes amb el Cens de Llicències - Consorci per a la Normalització Lingüística: Retolacions i capacitat per atendre en català

15 Coordinació amb les Associacions
Reunió informativa previa a les visites dels establiments Respecte a la Campanya Respecte al protocol d’actuació Respecte a la normativa aplicable

16 Campanyes informatives

17 Campanyes informatives
Escrit a tots els establiments censats Informació al Consell Consultiu de Comerç Sessió informativa a totes les Associacions Explicació a l’Assamblea de la Federació d’Associacions de Comerços (FACT)

18 VISITES REALITZADES PER DISTRICTES I BARRIS

19 Resum visites barri Ca n’Anglada. Districte II

20 Resum visites barri Sant Pere Nord. Districte VI

21 Resum Total Visites Inspecció a Terrassa

22 Resposta i valoració

23 Resposta i valoració dels comerciants i entitats del Comerç
Positiva: Aclariment de dubtes envers la normativa Eliminació de llegendas urbanes Regularització d’incompliments

24 Anàlisis i avaluació

25 Anàlisis i avaluació Dificultats Recursos: Dimensionat de la ciutat Continuitat de les actuacions Manteniment de Bases de dades i treball administratiu Interpretació de la Llei. Autonómica / Estatal

26 Col·laboració amb les associacions
Anàlisis i avaluació Elements d’Èxit Col·laboració amb les associacions Treball en xarxa amb altres Municipis Formació acurada de l’inspector - L’Inspector com a comunicador

27 Anàlisis i avaluació Impacte Voluntat de regularització d’incompliments per part dels comerços Posicionament positiu per part de les Associacions de Comerciants Bona acceptació per part dels ciutadans i consumidors

28 Gràcies per la vostra atenció


Descargar ppt "ACTIVITATS COMERCIALS"

Presentaciones similares


Anuncios Google