La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Actualització del mapa de soroll de trànsit de la ciutat de Girona.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Actualització del mapa de soroll de trànsit de la ciutat de Girona."— Transcripción de la presentación:

1 Actualització del mapa de soroll de trànsit de la ciutat de Girona.
Aj. de Girona

2 Mapes de soroll i mapes de capacitat acústica (Cadastres de soroll).
GREMA UdG - EPS – EMCI - MMT Quin aspecte tenen? Mapa acústic. Mapa de capacitat acústica. < 60 60-65 65-70 > 70

3 Mapes de soroll i mapes de capacitat acústica (Cadastres de soroll).
L’objectiu. Obtenir una informació el més detallada possible sobre el nivell sonor d’un nombre finit de punt de la zona d’estudi, de manera que siguin significatius (i siguin prou nombrosos) per ser representatius de la totalitat de la zona d’estudi. Mapa de Soroll Mapa de capacitat Acústica Dividir la zona d’estudi en diferents àrees, cadascuna de les quals defineix un màxim nivell acceptable de soroll (S’intentarà que les diferents zones s’aproximin a la situació real). Atenció: Semblen semblants a primera vista, però l’objectiu és molt diferent.

4 Construcció de mapes de soroll.
A partir de mesures físiques reals de nivell sonor. No es imprescindible una exhaustiva informació sobre la zona. A partir de models matemàtics. Cal una informació molt detallada de la zona a simular. A partir de sistemes híbrids.

5 Construcció de mapes de soroll a partir de mesures de nivell sonor.
Construcció d’una malla per determinar els punts de mesura. Que determina el nombre de punts de mesura (malla) ?  €

6 El mapa de soroll de trànsit.
Mapa que indica per cada punt de la ciutat, el nivell de soroll a que es troba. Què és? Nivell de soroll equivalent ponderat A. Temps de referència de 1 any. Quin nivell de soroll indica ? Diferenciació dels diferents períodes : dia, tarda i nit.

7 Tractament de la cartografia.
Perfils edificis. Alçada. GIS Ajuntament Girona Illes CADNA-A Eixos Vials Topografia Arxius vectorials Model Digital de Girona Edificis. Vials. Topografia.

8 Actualització de la base d’edificis.

9 Actualització Model Geomètric.

10 Actualització de la base de Vials.
Actualització zona obres TAV. Actualització Plaça Europa. Actualització nous vials. Actualització parc tecnològic. Actualització zones residencials.

11 Actualització de la base de Transit.
Actualització de la base de trànsit: Trànsits supramunicipals: AP7, C-65, C-66, A2. Trànsits municipals: 159 noves actualitzacions de carrers o trams de carrers. (Estudis de mobilitat i estudis sectorials de la ciutat) Introducció del període de Tarda Recalcul de la distribució estadística dia, tarda i nit. Actualització trànsits horaris mitjos i % Vehicles pesats.

12 Nou Model Digital de Girona
Verificació del model digital. Mesures in-situ Comptatge vehicles 77 Mesures trànsit municipal de curta durada. 4 mesura de trànsit municipal de llarga durada (1 setmana). 89% de verificacions positives. Nou Model Digital de Girona > 3 dB Predicció acústica Mesura real de soroll

13 Actualització 2014.- Mesures Verificació Complementaries

14 El mapa de soroll de trànsit.
Característiques Permet el càlcul de qualsevol punt de l’espai en 3D. Permet la diferenciació entre les diferents font de soroll. Fàcilment actualitzable parcial o totalment. Permet el càlcul de mapes tant en planta com en perfil. Temps de càlcul (variable segons paràmetres)

15 Mapa de soroll de trànsit viari 2005.
Període Diürn

16 Soroll de Trànsit Ferroviari.
Metodologia diferent al soroll de trànsit viari Aïllar els trens individualment i càlcul del LAE Càlcul del LAE mig per tipologies i banda d’octava Mesures in-situ Dades trànsit Ferroviari Càlcul del Leq,t mig Càlcul de la potència acústica Inversió de models Predicció acústica Model Digital de Girona

17 Mapa de soroll de trànsit ferroviari 2005.
Període Diürn i alçada a 4 m

18 Mapa de soroll de trànsit global 2005.
Període Diürn i alçada a 4 m

19 El mapa de soroll de trànsit 2015.
Incorpora les variacions de l’entorn geomètric (edificis + vials). Incorpora les variacions el trànsits (IMD + %P). Incorpora noves distribucions de trànsit entre els períodes de dia, tarda i nit). Incorpora una nova verificació en 77+4(LLD) punts de la ciutat. Incorpora la distinció entre els nivells de soroll en els períodes de dia, tarda i nit. Permet la diferenciació de fonts de soroll viari i ferroviari. Estat Actual: En procés de càlcul.


Descargar ppt "Actualització del mapa de soroll de trànsit de la ciutat de Girona."

Presentaciones similares


Anuncios Google