La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Nivell d’implantació i ús de les TIC al Maresme.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Nivell d’implantació i ús de les TIC al Maresme."— Transcripción de la presentación:

1 Nivell d’implantació i ús de les TIC al Maresme.
Llars i empreses 20 d’octubre de 2005

2 LLARS Equipament i ús de les TIC Actitud envers les TIC
Fractura digital

3 Llars: equipament i ús de les TIC
Equipament TIC a la llar Nombre d’ordinadors a la llar

4 Llars: equipament i ús de les TIC
Tipus de connexió a internet Des d’on es connecta a internet?

5 Llars: equipament i ús de les TIC
Motiu principal pel qual es connecta a internet Usa els següents serveis? MARESME 04

6 Llars: actitud envers les TIC
Opinió dels ciutadans del Maresme envers les TIC

7 Llars: actitud envers les TIC
F O R M A C I Ó Autopercepció de coneixements en TIC On ha rebut la formació?

8 Llars: fractura digital
Ús de l’ordinador i d’Internet per sexe i nivell d’estudis

9 EMPRESES Penetració de les TIC a les empreses del Maresme
Penetració de les TIC a les empreses del Maresme: segons el seu tamany. Penetració de les TIC a les empreses del Maresme: segons el sector d’activitat al que pertanyen.

10 Penetració de les TIC a les empreses
Equipament i ús de les TIC Des de quan fa que tenen connexió? MARESME

11 Penetració de les TIC a les empreses
Tipus de connexió a internet

12 Penetració de les TIC a les empreses
Freqüència d’actualització de la pàgina web corporativa Vendes realitzades per internet MARESME 04

13 Penetració de les TIC a les empreses: segons el tamany
Equipament i ús de les TIC Tipus de connexió a internet

14 Penetració de les TIC a les empreses: segons el tamany
Des de quan fa que tenen connexió? Inversió en TIC durant el 2004

15 Penetració de les TIC a les empreses: segons el sector
Equipament i ús de les TIC

16 Penetració de les TIC a les empreses: segons el sector
Tipus de connexió a internet

17 Penetració de les TIC a les empreses: segons el sector
Des de quan fa que tenen connexió a internet?

18 Penetració de les TIC a les empreses: segons el sector
Inversió en TIC durant el 2004


Descargar ppt "Nivell d’implantació i ús de les TIC al Maresme."

Presentaciones similares


Anuncios Google