La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

La qualitat, garantia de millora.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "La qualitat, garantia de millora."— Transcripción de la presentación:

1 La qualitat, garantia de millora.
Resultats del Tercer estudi d’inserció laboral dels graduats/des universitaris/es (promoció 2003/2004) Estudi de camp: gener – març de 2008 Roda de premsa: 20 de juny de 2008

2 2 / 18 Primer estudi: any 2003 Segon estudi: any 2005 Impulsat pels consells socials de les universitats públiques catalanes, la UVic i la UOC Hi han participat:

3 3 / 18 Característiques tècniques de l’estudi
Població i mostra per universitat Població Mostra assolida Percentatge resposta sobre la població Error mostral Universitat de Barcelona 7.363 3.279 44,53% 1,27% Universitat Autònoma de Barcelona 4.759 2.605 54,74% 1,29% Universitat Politècnica de Catalunya 3.594 1.694 47,13% 1,73% Universitat Pompeu Fabra 1.682 892 53,03% 2,25% Universitat de Girona 1.599 1.100 68,79% 1,65% Universitat de Lleida 1.411 975 69,10% 1,74% Universitat Rovira i Virgili 1.935 1.226 63,36% 1,69% Universitat de Vic 680 487 71,62% 2,37% Total 23.023 12.258 53,24% 0,61% Universitat Oberta de Catalunya[1] 1.146 295 25,74% 5% + La població del primer estudi (graduats promoció 2001) la formaven persones, mentre que la del segon (graduats promoció 2004) va ser de [1] La Universitat Oberta de Catalunya va realitzar un mostreig previ dels graduats. En canvi, a la resta d’universitats participants no es va dur a terme cap mostreig, més enllà de fixar la quota assolida per ensenyament i universitat per a un error mostral del 8%.

4 Situació laboral 4 / 18 Ocupats, aturats i inactius per àrees disciplinàries

5 5 / 18 Estabilitat en el treball
Evolució de la tipologia de contractes

6 Àmbit públic o privat 6 / 18 Evolució de la contractació pública i privada

7 Àmbit públic o privat 7 / 18 Contractació pública i privada per àmbit disciplinari

8 8 / 18 Adequació de les feines a la titulació universitària
Funcions de nivell universitari per àrees disciplinars

9 Guanys anuals 9 / 18 Guanys anuals bruts per àrees Mileuristes: x < € / Dosmileuristes: € < x < € / Més de dosmileuristes: € < x

10 10 / 18 Satisfacció amb la feina actual
Mitjana de satisfacció del col·lectiu de persones que desenvolupen funcions universitàries (escala de 0 al 10)

11 Procés de trobar feina 11 / 18 Temps d’inserció per àrea disciplinària

12 12 / 18 Via d’inserció Evolució de les cinc principals vies d’inserció
41.94 34.01 19.33 7.14 10.04 0.37 5.22 35.04 8.03 9.76 11.24 12.97 10.47 9.81 8.81 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 Estudi 2001 Estudi 2005 Estudi 2008 % Contactes (personals, familiars) Anuncis de premsa Serveis d universitats Internet Pràctiques d estudis

13 13 / 18 Combinació estudis i feina
Combinació d’estudis i feina durant els dos darrers anys de la carrera Feina durant la carrera i relació de la feina amb els estudis Total N Estudiants a temps complet Feina a temps parcial: feina relacionada Feina a temps parcial: feina no relacionada Feina a temps complet: feina relacionada Feina a temps complet: feina no relacionada Humanitats 1.674 40,00% 14,90% 24,80% 6,50% 13,90% 100% Ciències Socials 5.423 37,90% 22,50% 14,70% 17,10% 7,70% Ciències Experimentals 977 61,50% 10,80% 16,40% 6,70% 4,60% Ciències de la Salut 1.284 52,60% 18,00% 12,90% 12,60% 3,80% Tècnica 2.747 33,90% 34,30% 7,90% 20,50% 3,40% 12.105 40,70% 22,70% 14,50% 15,10% 6,90%

14 14 / 18 Satisfacció amb la carrera cursada
Intenció de repetir la carrera per àrees disciplinars

15 15 / 18 Valoració de la formació
Valoració del nivell de formació teòrica i pràctica

16 Dades del col·lectiu que desenvolupen funcions universitàries.
Les competències més necessàries 16 / 18 Valoració del nivell d’utilitat de les competències per al lloc de treball. Dades del col·lectiu que desenvolupen funcions universitàries.

17 17 / 18 Les competències on hi ha més dèficit
Dèficit per cadascuna de les competències, pel col·lectiu que desenvolupen funcions de nivell universitari El dèficit s’ha calculat restant la mitjana de cada competència que és necessària per desenvolupar la feina actual de la mitjana de l’avaluació del nivell de formació rebut a la universitat sobre aquesta competència.

18 (dades sobre la població de persones graduades)
Gènere i inserció laboral 18 / 18 Distribució de les persones graduades per àrea disciplinària segons gènere (dades sobre la població de persones graduades) Total homes: 9.078 Total dones:


Descargar ppt "La qualitat, garantia de millora."

Presentaciones similares


Anuncios Google