La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIONES CATALUÑA- ESPAÑA PRINCIPALES RESULTADOS Novembre de 2009 Estudio de la Universitat Oberta de Catalunya.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIONES CATALUÑA- ESPAÑA PRINCIPALES RESULTADOS Novembre de 2009 Estudio de la Universitat Oberta de Catalunya."— Transcripción de la presentación:

1 CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIONES CATALUÑA- ESPAÑA PRINCIPALES RESULTADOS
Novembre de 2009 Estudio de la Universitat Oberta de Catalunya. Director: Miquel Strubell (Grup de Recerca Identi.Cat) Trabajo de campo i análisis de datos: Instituto DYM Con el apoyo del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis Ref.:

2 FICHA TÉCNICA DEMOCRACIA, LEY Y AUTODETERMINACIÓN ACTUACIÓN EN REFERÉNDUM ESCENARIO CATALUÑA INDEPENDIENTE PERCEPCIÓN INDEPENDENCIA PLAZO PARA LA INDEPENDENCIA Y CÓMO CONSEGUIRLA

3 FITXA TÈCNICA Recogida de la información
Encuesta telefónica asistida por ordenador (C.A.T.I.). Dados del trabajo de campo Del 14 de septiembre al 2 de octubre de 2009. Cuestionario El Cuestionario ha sido diseñado por el equipo de trabajo. Posteriormente el cuestionario fue revisado y adaptado por el Instituto DYM a las especificidades de la metodologia C.A.T.I. Idioma de preferencia El qüestionari s’ha realitzat en català o en castellà segons la preferència idiomàtica de la persona entrevistada. Universo Població de 15 a 74 anys (ambdós inclosos). Ámbito Catalunya Selección de la muestra Mostreig aleatori estratificat per vegueries i grandària de l’hàbitat. La persona a enquestar dins de les llars es va seleccionar de forma aleatòria entre els membres de la llar, en funció de les quotes establertes. Cuotas Quotes creuades de zona (vegueries), hàbitat, sexe i edat, proporcionals a la població. Muestra final 2614 entrevistes Error muestral +2,0% calculat per a un nivell de confiança del 95,5% i sota el supòsit de màxima indeterminació estadística (p=q=50%) segons la fórmula d’errors mostrals per universos infinits. Ponderación de los datos S’hi han restablert els pesos de les entrevistes aconseguides a la distribució inicial cercada, per tal de corregir petites desviacions. S’hi ha afegit també una ponderació en funció del lloc de naixement per la rellevància d’aquesta variable en els temes estudiats.

4 FITXA TÈCNICA DEMOCRÀCIA, LLEI I AUTODETERMINACIÓ ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT PERCEPCIÓ INDEPENDÈNCIA ASSOLIMENT I TERMINI INDEPENDÈNCIA

5 DEMOCRÀCIA, LLEI I AUTODETERMINACIÓ Base: Total entrevistes (2.614)
¿En cas que una decisió democràtica entrés en conflicte amb les lleis vigents, que creu vostè que hauria de prevaler? Base: Total entrevistes (2.614) 5

6 AUTODETERMINACIÓ EN GENERAL Base: Total entrevistes (2.614)
Creu que els pobles del món tenen dret a l’autodeterminació, és a dir, a decidir lliure i democràticament el seu futur polític? Base: Total entrevistes (2.614) 6

7 AUTODETERMINACIÓ EN GENERAL
Creu que els pobles del món tenen dret a l’autodeterminació, és a dir, a decidir lliure i democràticament el seu futur polític? I en el cas concret de Catalunya, creu que ha de tenir dret a decidir lliure i democràticament el seu futur polític? Base: Total entrevistes (2.614) Base: Total entrevistes (2.614) 7

8 AUTODETERMINACIÓ EN GENERAL Base: Total entrevistes (2.614)
I en el cas concret de Catalunya, creu que ha de tenir dret a decidir lliure i democràticament el seu futur polític? Base: Total entrevistes (2.614) Actuació en un eventual referèndum per la Independència de Catalunya 8

9 DRET A PARTICIPAR EN REFERÈNDUM
Qui creu que hauria de poder participar en un referèndum per la independència de Catalunya? Lloc de naixement de qui respon 10

10 DEMOCRÀCIA, LLEI I AUTODETERMINACIÓ
FITXA TÈCNICA DEMOCRÀCIA, LLEI I AUTODETERMINACIÓ ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT PERCEPCIÓ INDEPENDÈNCIA ASSOLIMENT I TERMINI INDEPENDÈNCIA 11

11 ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM Base: Total entrevistes (2.614)
En un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria? Base: Total entrevistes (2.614)

12 ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM Base: Total entrevistes (2.614)
En un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria? Base: Total entrevistes (2.614) Percentatge que hi votaria a favor

13 ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM
En un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria? DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE NAIXEMENT DE L’ENQUESTAT Base: Total entrevistes (2.614) Sig. superior al total Sig. inferior al total

14 MOTIUS ACTUACIÓ REFERÈNDUM Base: Votarien a favor (1.376)
Per quins dels següents motius votaria a favor/en contra/s’abstindria o no aniria a votar en un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya? MOTIUS VOTARIA A FAVOR Base: Votarien a favor (1.376) Els blocs enquadrats representen grups d’ítems sense significació entre ells i significatius respecte la resta.

15 MOTIUS ACTUACIÓ REFERÈNDUM
Per quins dels següents motius votaria a favor/en contra/s’abstindria o no aniria a votar en un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya? MOTIUS VOTARIA A FAVOR MOTIUS VOTARIA EN CONTRA Base: Votarien a favor (1.376) Base: Votarien en contra (438) Els blocs enquadrats representen grups d’ítems sense significació entre ells i significatius respecte la resta.

16 MOTIUS ACTUACIÓ REFERÈNDUM
Per quins dels següents motius votaria a favor/en contra/s’abstindria o no aniria a votar en un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya? MOTIUS VOTARIA A FAVOR MOTIUS VOTARIA EN CONTRA MOTIUS S’ABSTINDRIA Base: Votarien a favor (1.376) Base: Votarien en contra (438) Base: S’abstindrien (607) Els blocs enquadrats representen grups d’ítems sense significació entre ells i significatius respecte la resta.

17 FITXA TÈCNICA ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT PERCEPCIÓ INDEPENDÈNCIA ASSOLIMENT I TERMINI INDEPENDÈNCIA DEMOCRÀCIA, LLEI I AUTODETERMINACIÓ

18 ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT
En el cas que Catalunya fos independent... Base: Total entrevistes (2.614)

19 ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT
Esteu d’acord o en desacord amb la frase: “Una Catalunya independent podria tenir bones relacions amb Espanya”?

20 ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT
UNIÓ EUROPEA Estaria vostè a favor o en contra que Catalunya formés part de la Unió Europea com qualsevol altre estat membre? Base: Total entrevistes (2.614) Pensa que una Catalunya independent que formés part de la Unió Europea defensaria millor els interessos dels catalans que en la situació actual? Base: Total entrevistes (2.614)

21 ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT
UNIÓ EUROPEA Estaria vostè a favor o en contra que Catalunya formés part de la Unió Europea com qualsevol altre estat membre? Base: Total entrevistes (2.614) Pensa que una Catalunya independent que formés part de la Unió Europea defensaria millor els interessos dels catalans que en la situació actual? Base: Total entrevistes (2.614)

22 FITXA TÈCNICA ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT PERCEPCIÓ INDEPENDÈNCIA ASSOLIMENT I TERMINI INDEPENDÈNCIA DEMOCRÀCIA, LLEI I AUTODETERMINACIÓ

23 PERCEPCIÓ INDEPENDÈNCIA Base: Total entrevistes (2.614)
Creu vostè que la majoria de ciutadans de Catalunya estan més aviat a favor o més aviat en contra de la seva independència? Base: Total entrevistes (2.614)

24 PERCEPCIÓ INDEPENDÈNCIA
Creu vostè que la majoria de ciutadans de Catalunya estan més aviat a favor o més aviat en contra de la seva independència? DISTRIBUCIÓ SEGONS ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM Base: Total entrevistes (2.614) Sig. superior al total Sig. inferior al total

25 FITXA TÈCNICA ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT PERCEPCIÓ INDEPENDÈNCIA ASSOLIMENT I TERMINI INDEPENDÈNCIA DEMOCRÀCIA, LLEI I AUTODETERMINACIÓ

26 ASSOLIMENT I TERMINI INDEPENDÈNCIA
Creu vostè que Catalunya arribarà a ser independent algun dia? Base: Total entrevistes (2.614)

27 ASSOLIMENT I TERMINI INDEPENDÈNCIA
Creu vostè que Catalunya arribarà a ser independent algun dia? Base: Total entrevistes (2.614) DISTRIBUCIÓ PER VEGUERIES 29

28 ASSOLIMENT I TERMINI INDEPENDÈNCIA
Creu vostè que Catalunya arribarà a ser independent algun dia? Base: Total entrevistes (2.614) DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE NAIXEMENT DE L’ENQUESTAT Sig. superior al total Sig. inferior al total

29 TERMINI INDEPENDÈNCIA
En quin termini creu vostè que Catalunya serà independent? Base: Serà independent algun dia (768)


Descargar ppt "CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIONES CATALUÑA- ESPAÑA PRINCIPALES RESULTADOS Novembre de 2009 Estudio de la Universitat Oberta de Catalunya."

Presentaciones similares


Anuncios Google