La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

i el que no es pot avaluar

Presentaciones similares


Presentación del tema: "i el que no es pot avaluar"— Transcripción de la presentación:

1 i el que no es pot avaluar
El que no es pot mesurar no es pot avaluar i el que no es pot avaluar no es pot millorar 3 de juliol de 2014

2 Què són els Cercles? Els Cercles de Comparació Intermunicipal són
una eina de gestió i de benchmarking, amb la finalitat de: Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats Formar un grup de treball per intercanviar experiències. Impulsar la millora dels serveis

3 Evolució dels Cercles

4 Fases dels Cercles 1 5 2 4 3 FASE DE DISSENY FASE DE COMUNICACIÓ
I IMPLEMENTACIÓ 5 FASE DE MESURA 2 4 FASE DE MILLORA 3 FASE D’AVALUACIÓ

5 Oportunitats de Millora Bones pràctiques Evolució del servei
4 Fase de Millora 4A Oportunitats de Millora Bones pràctiques Evolució del servei Actuacions d’Estalvi Econòmic 4B 4C 4D 4E Anàlisi de fortaleses

6 Portal d’indicadors Econòmics i de Serveis Locals
Què és i a qui va destinat? És una aplicació via web que permet l’explotació de tota la informació que hi conté en relació a qualsevol municipi que participi als CCI. Els usuaris potencials d’aquesta aplicació són:  Gerents, responsables i tècnics dels centres gestors de la DB (per al seu CCI). Aprox: persones.  Tècnics i responsables dels serveis municipals que participen en els CCI Aprox: persones. 1.- Les malalties mentals són alteracions dels processos cognitius i afectius del desenvolupament, considerades com anormals en relació al grup social del qual prové l’individu. Poden tractar-se d’alteracions en: el raonament, el comportament, la facultat de reconèixer la realitat o, d’adaptar-se a les condicions de la vida. 2.- Algunes dades * 27% de la població europea pateix al menys un trastorn mental al llarg de la seva vida. * 1 de cada 4 ciutadans pateix alguna malaltia mental que pot conduir al suïcidi. * 4,5 % de la població pateix un trastorn sever o greu. * 22% de la població pateix episodis d’ansietat i de depressió al llarg de la seva vida. * 1% de la població desenvolupa alguna forma d’esquizofrènia. * Les malalties mentals causen importants pèrdues i càrregues als sistemes econòmic, socials, educatius, etc. Els costos que ocasionen s’estimen en un 3-4% del PIB. 3.- Fonts Llibre verd: millora la salut mental de la població. Comissió Europea any 2005. Enquesta de Salut de Catalunya que s’ha anat actualitzat periòdicament des de l’any 1994 i la darrera disponible és del 2011. 6

7 Portal d’indicadors Econòmics i de Serveis Locals
Objectiu de l’aplicació TRANSFORMAR LA INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT I AMPLIAR EL NIVELL DE TRANSPARÈNCIA Per a que els centres gestors i els serveis municipals coneguin de qualsevol municipi la seva situació.....  Dades generals  Dades pressupostàries.  Dades del servei (impacte, d’activitat, gestió, etc.)  Dades comparatives amb altres serveis municipals (indicadors transversals) I això es podrà dur a terme de manera....  Autònoma.  Àgil.  Rigorosa i eficient.  Visualment agradable i entenedora. 1.- Les malalties mentals són alteracions dels processos cognitius i afectius del desenvolupament, considerades com anormals en relació al grup social del qual prové l’individu. Poden tractar-se d’alteracions en: el raonament, el comportament, la facultat de reconèixer la realitat o, d’adaptar-se a les condicions de la vida. 2.- Algunes dades * 27% de la població europea pateix al menys un trastorn mental al llarg de la seva vida. * 1 de cada 4 ciutadans pateix alguna malaltia mental que pot conduir al suïcidi. * 4,5 % de la població pateix un trastorn sever o greu. * 22% de la població pateix episodis d’ansietat i de depressió al llarg de la seva vida. * 1% de la població desenvolupa alguna forma d’esquizofrènia. * Les malalties mentals causen importants pèrdues i càrregues als sistemes econòmic, socials, educatius, etc. Els costos que ocasionen s’estimen en un 3-4% del PIB. 3.- Fonts Llibre verd: millora la salut mental de la població. Comissió Europea any 2005. Enquesta de Salut de Catalunya que s’ha anat actualitzat periòdicament des de l’any 1994 i la darrera disponible és del 2011. 7


Descargar ppt "i el que no es pot avaluar"

Presentaciones similares


Anuncios Google