La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Organització d’activitats en el temps d’esbarjo “Activem el pati”

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Organització d’activitats en el temps d’esbarjo “Activem el pati”"— Transcripción de la presentación:

1 Organització d’activitats en el temps d’esbarjo “Activem el pati”
Autor : MARC ESCOLAR GARCIA Màster en Formació del Professorat de Secundària Tutor: CRISTÒFOL SALAS SANTANDREU Curs Universitat de Lleida MARC TEÒRIC Mínim 60’ A.F diaris (OMS) PROPOSTA D’ACCIÓ Fonamentació del projecte: Destinat a 530 alumnes dels cursos de primària i secundària de Escola Isabel de Villena Problemàtica: 3 grups diferenciats: (els que fan A.F, els que no volen i els que no poden) Objectiu principal: Incrementar la participació activa durant l’esbarjo per augmentar el temps d’activitat física en els alumnes del centre. Altres objectius específics (valors, coeducació, etc.) Metodologia: Avaluació: Qüestionari al professorat i als alumnes Resultats esperats: - Augment participació, però poca en gènere femení Noies en activitats del gimnàs nois en les del pati exterior PRÀCTICA ESPORTIVA Pràctica esportiva en edat escolar a BCN (2007) Evolució de la pràctica esportiva a Catalunya Motius de no pràctica Condicions participació: Lliure, oberta i voluntària per tots els alumnes de 1r de primària a 4t d’ESO. Respecte pel material i als companys Funcions dinamitzador(alumnes 1r Batx): Programar, supervisar, controlar i dirigir les activitats Horaris: Matí (10:30 – 11h) / Migdia (13h-15h) Recursos i materials: Gimnàs + 2 pistes. Material de l’institut ESBARJO “restabliment d’energia” “font de llibertat” (Velázquez, 2005) “moment de descans” (Cantó, 2000) Grans Beneficis (físics, emocionals i socials) Poc estudiat pels centres educatius Espai i temps clau d’interacció i SOCIALITZACIÓ Moral i alt (2008) Activitats: CONCLUSIONS BIBLIOGRAFIA Aquesta proposta incrementaria la participació activa en els esbarjos i es podria dur a terme en qualsevol centre docent adaptant-lo a les seves característiques Cada centre escolar hauria d’estudiar què passa en el seu esbarjo i integrar-lo en el seu PEC L’esbarjo és el gran oblidat per les institucions educatives Limitacions del propi projecte i aspectes de millora: No s’ha pogut aplicar (hauria pogut veure els punts forts i febles del projecte) Organització i gestió autònoma de totes les activitats per part dels alumnes ESCOLA ISABEL DE VILLENA. INTRANET (2012). Intranet[en línea]. [Esplugues de Llobregat: Escola Isabel de Villena][Consultat: 13 de febrer del 2012 ]. Disponible a Internet: MORAL, J., SISCAR, F., LUQUE, B., GARCIA, P. (2008).Los hábitos deportivos de los escolares en el recreo y su influencia en el deporte extraescolar. Lecturas: Educación Física y Deportes. [En línea]. Disponible: [consultat el 20 de març del 2012]. OMS (Organización Mundial de la Salud) Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud [Consultat el 13 d’agost del 2012] Disponible en línia en: SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT (1995,1999,2004,2009). Enquesta sobre la pràctica d’activitats físico-esportives a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. VELÁZQUEZ, I. (2005). Una aproximación al mapa disciplinar de la pedagogía. Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: )


Descargar ppt "Organització d’activitats en el temps d’esbarjo “Activem el pati”"

Presentaciones similares


Anuncios Google