La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

CATÀLEG DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "CATÀLEG DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS"— Transcripción de la presentación:

1 CATÀLEG DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
Institut Català de les Qualificacions Professionals octubre 2006

2 PRESENTACIÓ DEL CATÀLEG
DEFINICIÓ: Conjunt de competències i de continguts formatius agrupats per nivells de qualificació i famílies professionals. COMPOSICIÓ: Referencial de qualificació, de competències i de formació UTILITAT: Actualització dels programes formatius, acreditació de l’experiència laboral, suport a la gestió dels recursos humans, correspondències i convalidacions entre sistemes formatius i l’experiència laboral.

3 UBICACIÓ DEL CATÀLEG (CQP)
Dins del SISTEMA INTEGRAT DE QUALIFICACIONS (SIQ) Conjuntament amb el SISTEMA D’ACREDITACIÓ DE LES COMPETÈNCIES ADQUIRIDES PER L’EXPERIÈNCIA LABORAL (SAEL) SIQ = CQP + SAEL

4 NIVELLS DE QUALIFICACIÓ
NIVELL 1: Domini de tècniques molt concretes i repetitives, sota dependència continuada. Assimilable a Programes de qualificació professional inicial NIVELL 2: Execució autònoma, sota supervisió, de tècniques i coneixements transferibles a noves tasques. Assimilable a Cicles formatius i certificats de professionalitat de grau mitjà NIVELL 3: Elaboració de procediments amb capacitat de justificació tècnica. Responsabilitat en la coordinació de grups de treball. Assimilable a Cicles formatius i certificats de professionalitat de grau superior ALTRES NIVELLS : Quatre i cinc de formació superior universitària

5 FAMÍLIES PROFESSIONALS

6 TERMINOLOGIA COMPETÈNCIA:Capacitats i actituds que aporta la persona per realitzar una tasca segons uns resultats esperats. ACREDITACIÓ: Procés de reconeixement i certificació de la competència FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES: El procés d’ensenyament / aprenentatge orientat a l’assoliment dels resultats esperats

7 REFERENCIAL DE QUALIFICACIÓ
Denominació, codi i nivell: Família professional i data d’actualització. Competència general: Entorn professional Llocs de treball relació amb UUCC Unitats de competència: Mòduls formatius: Relació amb títols i Certificats: (pendent)

8 REFERENCIAL DE QUALIFICACIÓ (I)
Atenció sociosanitària a persones en el domicili. SSC089_2 Serveis socioculturals i a la comunitat. 01/12/06 Competència general: Ajudar persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social en el domicili en l’àmbit sociosanitari, aplicant-hi les estratègies i els procediments per mantenir i millorar l’autonomia personal. Sectors productius Administracions públiques, fonamentalment municipals i autonòmiques. Entitats privades.

9 REFERENCIAL DE QUALIFICACIÓ (II)
Atencióo sociosanitària a persones en el domicili. SSC089_2 Serveis socioculturals i a la comunitat. 01/12/06 Unitats de competència: UC0249_2: Desenvolupar intervencions d’atenció física domiciària adreçades a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària. UC0250_2: Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial domiciliària adreçades a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària. UC0251_2: Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i el funcionament de la unitat convivencial. Mòduls formatius: MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària (230 hores) MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari (270 hores) MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar (100 hores) Llocs de treball relació amb UUCC • Auxiliar d’ajuda a domicili amb UC0249 2 Relació amb títols i Certificats: (pendent)

10 REFERENCIAL DE COMPETÈNCIES
Llista d’unitats de competència per nivell de qualificació i família professional. Repertori d’unitats de competència per nivells i família professional: Denominació, nivell, codi, i data d’actualització Relació amb llocs de treball i CL (si escau) Context: Informació, recursos i resultats Realitzacions professionals i criteris realització Competències clau actitudinals.

11 REFERENCIAL DE FORMACIÓ
Llista de mòduls formatius per nivells i família professional. Repertori de mòduls formatius per nivells i família professional: Denominació, codi, data d’actualització i nivell Relació amb unitat de competència Capacitats formatives i criteris d’avaluació Continguts relacionats de coneixements, procediments i actituds

12 INTEGRACIÓ DE CONTINGUTS
MF1(UC) MF2(UC) MF3(UC) MF1(T) MF2(T) MF1(C) MF2(C) Q1 CP1 T1

13 FI DE LA PRESENTACIÓ GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ
INSTITUT CATALÀ DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS


Descargar ppt "CATÀLEG DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS"

Presentaciones similares


Anuncios Google