La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ORIENTACIÓ ACADÈMICA 4t d’ESO

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ORIENTACIÓ ACADÈMICA 4t d’ESO"— Transcripción de la presentación:

1 ORIENTACIÓ ACADÈMICA 4t d’ESO
INS GIOLA ORIENTACIÓ ACADÈMICA 4t d’ESO

2 INS GIOLA

3 INS GIOLA BATXILLERAT “El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que, convencionalment, cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Es tracta d'un cicle format per dos cursos”. Cal tenir el Graduat en ESO. Hi ha tres modalitats: Arts Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologia Després del Batxillerat es pot accedir als estudis dels Cicles Formatius de Grau Superior o a la Universitat.

4 INS GIOLA BATXILLERAT Accés als cicles formatius de grau superior
El batxillerat possibilita l'accés als cicles formatius de grau superior d'una manera automàtica, sense prova especial. Tanmateix, si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles tenen prioritat els alumnes que hagin cursat una modalitat de batxillerat determinada. Accés als estudis universitaris Els alumnes que hagin finalitzat el batxillerat poden accedir als estudis universitaris, que podran triar segons la modalitat escollida, mitjançant les proves d'accés a la universitat (PAU).

5 INS GIOLA

6 INS GIOLA

7

8

9 BATXILLERAT A L’INS GIOLA

10 INS GIOLA Un Institut amb ...
Un percentatge molt alt d’aprovats en la selectivitat Batxillerat en tres anys pels alumnes amb més dificultats Acompanyament tutorial individual. Incidir en la comunicació família – tutor – alumne. Orientació i assessorament individualitzat dels futurs estudis: Universitat i Cicles de grau superior. Possibilitat de tenir contacte amb el mon de l’empresa Promoció de l’excel·lència amb la participació en estades i concursos. Publicació dels millors treballs de recerca. Ús del moodle com a eina d’aprenentatge. Un objectiu bàsic: Aconseguir donar la millor preparació a cada alumne per tal que se li obrin les portes del seu futur i estimular-lo perquè doni el màxim de si mateix. Possibilitat de realitzar un viatge a Londres. Utilització de diferents llengües com a eina d’aprenentatge 

11 Llengua i literatura catalana
CURRICULUM COMÚ 1er curs Hores 2n curs Llengua i literatura catalana 2 Llengua i literatura castellana Anglès 3 Filosofia i ciutadania Història de la Filosofia Educació física Història d'Espanya Ciències per al món contemporani Treball de recerca Tutoria 1

12 INS GIOLA Batxillerat modalitat d’humanitats i ciències socials
PRIMER / SEGON Bloc 1 Matemàtiques aplicades Llatí Bloc 2 Economia de l’empresa Literatura castellana/literatura catalana Bloc 3 Economia/Geografia Grec Bloc 4 Història contemporània/Història de l’art Batxillerat modalitat ciències i tecnologia PRIMER / SEGON Bloc 1 Matemàtiques Bloc 2 Biologia Tecnologia industrial Bloc 3 Química Dibuix tècnic Bloc 4 Física Ciències de la Terra i Mediambient

13 FULL MATRÍCULA BATXILLERAT INS GIOLA

14 CURRICULUM DIVERSIFICAT BATXILLERAT A TRES ANYS
Per aquells alumnes que durant el primer trimestre de 1r de batxillerat mostrin dificultats davant la càrrega lectiva de la nova etapa el centre ofereix la possibilitat de dividir l’etapa en tres anys.

15 FUNCIONAMENT DE LES PROVES D’ACCÉS
A LA UNIVERSITAT (PAU)

16 IES GIOLA

17 LES PAU ESTRUCTURA: dues fases fase general – nota base sobre 10
fase específica – complement sobre 4 QUALIFICACIÓ: independent en les dues fases NOTA D’ADMISSIÓ: . es calcularà sumant les dues fases, sobre 14. . és especialment rellevant per accedir als estudis universitaris que tenen més demanda que oferta.

18 FASE GENERAL Fase General : Llengua catalana Llengua castellana
Idioma (primera llengua estrangera) Història o Filosofia (a triar-ne una) Una matèria de modalitat de 2n curs triada per l’estudiant

19 SUPERACIÓ DE LES PAU NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA
Mitjana aritmètica dels exercicis de la fase general que ha de ser igual o superior a 4 Resultant una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana entre 60% expedient de BTX 40% fase general de PAU NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA

20 FASE ESPECÍFICA Es poden realitzar fins a tres exercicis de tres matèries de modalitat de 2n BTX, diferents a l’examinada en la fase general. Avalua coneixements vinculats amb els estudis que es volen cursar. La qualificació de cada exercici ha de ser igual o superior a 5. Té una validesa de dos anys: els dos cursos següents a la data dels exàmens.

21 NOTA D’ADMISSIÓ PONDERADA
Incorpora les qualificacions de la fase específica de les matèries vinculades a la branca de coneixement en que s’inscriu el títol de GRAU que es vol cursar. Es valoren les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica. Aquests dos exercicis es multipliquen per 0,1 – 0,2 segons uns paràmetres de ponderació que han publicat tant el ministeri com les diferents universitats. Les universitats han decidit quines matèries són més idònies i rellevants per les diverses titulacions. Nota admissió = Nota accés + a * M1 + b * M2 On M1 i M2 són les matèries de la fase específica amb millor qualificació i a i b poden ser 0,1 ó 0,2 depenent de la ponderació de la universitat escollida.

22 CÀLCUL NOTA ADMISSIÓ PER CFGS

23 INS GIOLA Orientacions a l’hora de fer la tria de matèries de modalitat segons estudis universitaris i branques del saber

24 Quadre ponderacions 2014 INFORMACIÓ MATÈRIES: •Estructura de l’examen i criteris generals d’avaluació •Enunciats d’exàmens i pautes de correcció PAU •Part auditiva de les proves d’idioma •Audicions de la prova d’Anàlisi musical

25 ESTUDIS UNIVERSITARIS
INS GIOLA ESTUDIS UNIVERSITARIS 1. Universitat de Barcelona: 2. Universitat Autònoma de Barcelona: 3. Universitat Politècnica de Catalunya: 4. Universitat Pompeu Fabra: 5. Universitat de Lleida: 6. Universitat de Girona: 7. Universitat Rovira i Virgili: 8. Universitat Ramon Llull: 9. Universitat Oberta de Catalunya: 10. Universitat de Vic: 11. Universitat Internacional de Catalunya: 12. Universitat Abat Oliba CEU:

26 “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
NELSON MANDELA L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món


Descargar ppt "ORIENTACIÓ ACADÈMICA 4t d’ESO"

Presentaciones similares


Anuncios Google