La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Presentació del curs acadèmic

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Presentació del curs acadèmic"— Transcripción de la presentación:

1 Presentació del curs acadèmic 2010-2011
Els Batxillerats

2 ELS TRES GRANS TIPUS DE BATXILLERAT
Ciències i tecnologia √ Humanitats i ciències socials √ Arts (només a Vic)

3 CURRÍCULUM BATXILLERAT
Part comuna: 26 crèdits Part diversificada: 34 crèdits Matèries de Modalitat Matèria Optativa de Modalitat o Optativa de Lliure Elecció Treball de Recerca

4 MATÈRIES COMUNES Curs 2010-2011
PRIMER CURS Ll. Catalana 2 h Ll. Castellana 2 h Ll. Estrangera 3 h Filosofia 2 h E. F. 2 h Ciències món c. 2 h Tutoria h SEGON CURS Ll. Catalana 2 h Ll. Castellana 2 h Ll. Estrangera 3 h Hª de la Filosofia 3 h Història 3 h Tutoria h

5 ELS NOSTRES ITINERARIS PER AL BATXILLERAT… 2010-2011
11/18/2018

6 BATXILLERAT TECNOLÒGIC
PRIMER CURS Física Matemàtiques Tecnologia Industrial OPTATIVA DE MODALITAT: Dibuix tècnic (recomanada) Ciències de la Terra OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Informàtica Biofísica 2a Llengua estrangera Estada a l’Empresa SEGON CURS Física Matemàtiques Tecnologia Industrial OPTATIVA MODALITAT: Dibuix tècnic (recomanada) Ciències de la Terra OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Electrotècnia Geologia bàsica Psicologia/sociologia 2a Llengua estrangera (cont1r)

7 BATXILLERAT DE CIÈNCIES
SEGON CURS Física Matemàtiques Química OPTATIVA MODALITAT: Ciències de la Terra (recoman.) Dibuix tècnic OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Electrotècnia Geologia bàsica Psicologia/sociologia 2a Llengua estrangera (cont1r) PRIMER CURS Física Matemàtiques Química OPTATIVA DE MODALITAT: Ciències de la Terra (recoman.) Dibuix tècnic OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Informàtica Biofísica 2a Llengua estrangera Estada a l’Empresa

8 BATXILLERAT CIÈNCIES DE LA SALUT
PRIMER CURS Química Biologia Matemàtiques OPTATIVA MODALITAT: Ciències de la Terra (recoman.) Dibuix tècnic OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Informàtica Biofísica 2a Llengua estrangera Estada a l’Empresa SEGON CURS Química Biologia Matemàtiques OPTATIVA MODALITAT: Ciències de la Terra (recoman.) Dibuix tècnic OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Electrotècnia Geologia bàsica Psicologia/sociologia 2a Llengua estrangera (cont1r)

9 BATXILLERAT HUMANITATS
PRIMER CURS Llatí Hª Món Contemporani Lit. Castellana OPTATIVA MODALITAT: Grec (recomanada) OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Història i Cinema Estada a l’Empresa 2a Llengua estrangera Literatura universal SEGON CURS Llatí Hª de l’Art Lit. Catalana OPTATIVA MODALITAT: Grec (recomanada) OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Estadística 2a Llengua estrangera (Cont 1r) Psicologia/sociologia

10 BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS
PRIMER CURS Matemàtiques CS. Economia/Lit.Castellana Hª Món Contemporani OPTATIVA MODALITAT: Grec OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Història i Cinema Estada a l’Empresa 2a Llengua estranger Literatura universal SEGON CURS Matemàtiques CS. Geografia/ Lit. Catalana Hª de l’Art OPTATIVA MODALITAT: Grec OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Estadística 2a Llengua estrangera (Cont1r) Psicologia/sociologia

11 BATXILLERAT DE GESTIÓ PRIMER CURS SEGON CURS Matemàtiques CS.
Economia de l’empresa Economia OPTATIVA MODALITAT: Grec OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Història i Cinema Estada a l’Empresa 2a Llengua estrangera Literatura universal SEGON CURS Matemàtiques CS Economia de l’empresa Geografia OPTATIVA MODALITAT: Grec OPTATIVA LLIURE ELECCIÓ: Estadística 2a Llengua estrangera (Cont 1r) Psicologia/sociologia

12 QUALIFICACIÓ BATXILLERAT
Nota batxillerat: 0,9.a + 0,1.b a: qualificació de les matèries comunes, de modalitat i optatives b: qualificació treball de recerca a: qualificació matèries és la mitjana ponderada dels 58 crèdits totals: a = (Q1.C1+Q2.C2+...+Qn.Cn)/58

13 LES P.A.U. Fase General Obligatòria (validesa indefinida, nota mitjana mínima 4): Llengua Catalana i Literatura Llengua Castellana i Literatura Llengua Estrangera Història o Filosofia (cal triar-ne una) Matèria de Modalitat a triar Nota base de les PAU, anomenada nota d’accés (validesa indefinida): 60 % batxillerat + 40% Fase General de les PAU Nota mínima 5 – nota màxima 10 Per pujar nota: Fase Específica (validesa dos anys = tres preinscripcions) Fins a tres Matèries de Modalitat de la branca que es vol cursar Nota d’admissió a cada carrera (validesa dos anys = tres preinscripcions) Es multiplicarà la nota de cada Matèria de Modalitat examinada per un coeficient de 0’2 o 0’1 (segons el criteri de les universitats) i es tindran en compte les dues millors notes resultants. Aquestes dues notes se sumaran a la nota base de les PAU. Per tant...nota mínima 5 – nota màxima 14

14 Visiteu els nostres webs:
agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/intranet/


Descargar ppt "Presentació del curs acadèmic"

Presentaciones similares


Anuncios Google