La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

III Jornada de transport sanitari

Presentaciones similares


Presentación del tema: "III Jornada de transport sanitari"— Transcripción de la presentación:

1 III Jornada de transport sanitari
"La integració del TS amb la resta del sistema de salut: Clau per millorar el procés assistencial" Elisabet Vives Directora TSNU SEM Data: 21 de juny de 2017 Lloc: Hospital Vall d’Hebron

2 Gestió del transport sanitari no urgent I
13 lots territorials Adjudicació Juliol 2015 Inici activitat Nov / Gener 2016 6 anys amb prórrogues anuals fins màxim 10 anys Contractació de servei excepte Lot A que té a més estructura Encàrrec de gestió a SEM

3 Registre d’incidències
Vehicle Mesures Ambientals (Contaminació) Adaptació cadires rodes elèctriques Disposició unitats bariàtriques Disposició sistemes retenció pediàtrica Formació DEA Conducció eficient Titulació TES Centre coordinador Tecnologia Mesures ambientals Millores Estudis Satisfacció Resultats Millores Registre d’incidències Centralitzat Empreses TS Centres sanitaris Variables seguiment Objectius avaluació TSNU-NP Puntualitat dels vehicles Inspecció mitjançant auditories

4 Gestió del transport sanitari no urgent II

5 Gestió del transport sanitari no urgent III
SEM REGIONS SANITÀRIES Relació prescripcions Cronologia Quadre de comandament Resum activitat Dades facturació… QUADRE GESTIÓ CENTRES PRESCRIPTORS Consulta prescripcions Cronologia Consulta de pacients EMPRESES PRESTADORES TS Consulta prescripcions Cronologia Resum activitat i dades facturació,…

6 Gestió del transport sanitari no urgent IV
NO notificades per l’usuari del servei Tipificació dels motius d’incidència. INCIDÈNCIA: Operatives Diferents vies de comunicació. Recepció demanda: Adjudicatari / CatSalut / SEM REGISTRE INCIDÈNCIES Notificació: Adjudicatari / Entitats prescriptores Via formulari web centralitzat a SEM. Registre incidències: . Prescriptors . Adjudicataris Prescriptors: implantat juny 2016 Adjudicataris: implantació octubre

7 Gestió del transport sanitari no urgent IV
Sobre la prestació del servei No operativa RECLAMACIÓ Diferents vies de comunicació. Recepció demanda: Adjudicatari / CatSalut / SEM RECLAMACIONS Notificació: Ciutadà Gestionada per l’empresa prestadora del servei Registre reclamacions CatSalut (GRE) Seguiment i control qualitatiu respostes reclamacions

8 Gestió del transport sanitari no urgent V
Comitès de Transport a RS Liderats per la RS Formats per RS, SEM, proveïdors, empreses prestadores del servei. Objectiu: Analitzar les incidències derivades de la prescripció. Analitzar les incidències derivades de la realització dels serveis de TSNU. Elaborar propostes de millora. Vetllar per la implantació de les propostes de millora. Responsable hospitalari Control i validació de les prescripcions de transport sanitari no urgent Garantir la correcta comunicació de les sol·licituds de servei a les entitats prestadores de serveis de transport sanitari. Garantir el mínim temps possible d'aturada del vehicle de transport sanitari durant la transferència de les persones traslladades. Centres Prescriptos Proveïdor TS RRSS Pactes estructurals al territori

9 Gestió del transport sanitari no urgent VI
Breu qüestionari en “calent” Beneficis esperats Avaluar el servei i els processos Identificar les oportunitats de millora Conèixer l’opinió de tots els actors CONTROL DE SERVEI Abast Pacients Prescriptors Proveïdors

10 Gestió del transport sanitari no urgent VII
EMPRESES PRESTADORES TS Integració completa a Pandora des de 1 de gener 2017 Seguiment de servei Facturació PRESCRIPTORS Iniciat procés integració ICS Hospitalària Centres SISCAT SITUACIÓ ACTUAL CATSALUT Accés a Pandora RRSS CIUTADÀ Inici control de servei juliol 2017

11 III Jornada de transport sanitari
"La integració del TS amb la resta del sistema de salut: Clau per millorar el procés assistencial" MOLTES GRÀCIES Data: 21 de juny de 2017 Lloc: Hospital Vall d’Hebron


Descargar ppt "III Jornada de transport sanitari"

Presentaciones similares


Anuncios Google