La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Departament de Justícia

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Departament de Justícia"— Transcripción de la presentación:

1 Departament de Justícia
Justícia Juvenil Abril 2005 Departament de Justícia Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil

2 Evolució de la població anual
El creixement de la població anual des de l’aplicació de la Llei 5/2000 de responsabilitat penal dels menors ha estat del 64%. Actualment s’observa un nivell d’estabilització > Nombre anual de persones diferents ateses a través dels programes de la jurisdicció de menors i percentatge de creixement

3 Els delictes de la població jove
Més del 50% dels delictes dels quals són responsables els joves són contra el patrimoni. > 2002 2003 2004 nre. delictes % Contra patrimoni 4388 62,95% 3175 57,55% 3242 54,48% Lesions 1056 15,15% 994 18,02% 1232 20,70% Contra la llibertat 418 6,00% 398 7,21% 441 7,41% Contra ordre públic 373 5,35% 355 6,43% 380 6,39% Disminueix el nombre de delictes denunciats amb més alarma social > 2002 2003 2004 nre. delictes % Contra la vida 14 0,20% 13 0,24% 9 0,15% Contra llib. sexual 59 0,85% 62 1,12% 50 0,84% Nombre de delictes i faltes anuals pels quals s’ha obert un expedient a la DGJJ

4 > Disminueix el nombre de delictes i augmenta el nombre de faltes.
Els delictes de la població jove Disminueix el nombre de delictes i augmenta el nombre de faltes. > 2002 2003 2004 nre. delictes % Delictes 6151 88,24% 4654 94,36% 4655 78,22% Faltes 820 11,76% 863 15,64% 1296 21,78% Total 6971 5517 5951 Nombre de delictes i faltes anuals pels quals s’ha obert un expedient a la DGJJ

5 > El 75% de joves que arriben a la justícia són primaris
Evolució de la primarietat en l a població jove El 75% de joves que arriben a la justícia són primaris > *** El juliol de 2005 es presentarà el resultat de la investigació sobre la Reincidència dels menors Menors primaris: Nombre de menors se’ls obre expedient per primera vegada a la DGJJ per ordre de la Fiscalia de menors. Menors reincidents dins el sistema penal de menors

6 Distribució del nombre anual de mesures
El 10% de la població compleix mesures d’internament, el 60% compleix mesures de Medi obert i un 30% programes de Mediació > Nombre de persones diferents ateses a través de mesures definitives ( no cautelars) de la jurisdicció de menors i percentatge de creixement anual

7 Les respostes penals als joves
Distribució de les mesures penals aplicades als adults i als joves > Adults 6,5 Internament 3,5 Medi obert Joves 1 Int 6 Medi obert 3 Mediació

8 Evolució anual del nombre de fugues, evasions i no retorns dels Centres d’internament
Els anys 2000 i 2001 no es van diferenciar entre fugues i evasions

9 Pla de mesures urgents 2004 Previsió 2005 242 places 272 places
Pla de previsió de places en equipaments d’internament Pla de mesures urgents 2004 Previsió 2005 242 places 272 places Increment de personal + 2 psicòlegs + 1 treballador social + 6 educadors + 1 mestre de taller

10 Eixos estratègics d’actuació
Període de presa de contacte, anàlisi de la situació heretada, estudi de mancances i potencialitats i establiment dels grans eixos estratègics d’actuació > Esforç pressupostari Pla de mesures urgents (març - maig 2004) Pla Director de Justícia Juvenil

11 > > Increment pressupostari del 76.32%
Dotació pressupostària Increment pressupostari del 76.32% > 2003 2004 2005 Total e. e. e. Pla d’inversions en els Centres actuals > Pla d’inversions 2004 e. Pla d’inversions 2005 e. Nombre de delictes i faltes anuals pels quals s’ha obert un expedient a la DGJJ

12 Constitució Comissió d’avaluació i seguiment pla director
Principals actuacions i programes endegats Desenvolupament Pla director d’equipaments: Adquisició edifici per a la creació del Centre Educatiu Can Llupià a Barcelona Posada en marxa d’un pla de reformes i millores als centres educatius Constitució Comissió d’avaluació i seguiment pla director Creació nou equip de medi obert a Barcelona (8 educadors, un auxiliar administratiu i 1 coordinador) Concertació de 30 places de centre de dia i 10 places en comunitat terapèutica amb entitats i empreses de l’àmbit sociocomunitari Pla de prevenció comunitària de la delinqüència juvenil Desenvolupament del programa de voluntariat als centres educatius Renovació i ampliació del conveni amb el Departament d’Educació per regular el funcionament i el manteniment de les unitats adscrites al centres educatius

13 Propostes en fase de desenvolupament
Esborrany de decret sobre el reglament de la Llei 27/2001 de Justícia juvenil a Catalunya Assumpció pel CIRE de la gestió dels programes de treball i formació ocupacional als centres educatius. Entrada en servei de 2 pisos residencials (10 places) a Barcelona i Girona Implantació d’un Pla de Salut Mental amb concertació amb el Departament de Salut i entrada en funcionament d’una unitat terapèutica al CE Til·lers Estudi de localitzacions per a la creació d’un centre educatiu a les comarques tarragonines i el trasllat del CE Folch i Torres Nou programa d’ intervenció en l’àmbit de les toxicomanies Sistematització i homologació dels programes clau d’intervenció en centres educatius Auditoria de seguretat i revisió dels plans d’emergència i protocols de seguretat dels centres educatius


Descargar ppt "Departament de Justícia"

Presentaciones similares


Anuncios Google