La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EL SISTEMA DE GESTIÓ PER COMPETÈNCIES A L’AJUNTAMENT DE MANLLEU

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EL SISTEMA DE GESTIÓ PER COMPETÈNCIES A L’AJUNTAMENT DE MANLLEU"— Transcripción de la presentación:

1 EL SISTEMA DE GESTIÓ PER COMPETÈNCIES A L’AJUNTAMENT DE MANLLEU
L’avaluació del desenvolupament. Dificultats i aprenentatges

2 LA VISIÓ Una gran marxa comença sempre per un petit pas Confuci

3 Per què un sistema de gestió per competències?
OBJECTIUS Disposar d’una eina eficaç per a la gestió del canvi i la millora de la gestió Generalitzar l’avaluació contínua de l’actuació Integrar els objectius de l’organització amb els de la persona Introduir un nou model de lideratge i direcció Establir un nou model de carrera professional

4 El SGC a l’Ajuntament de Manlleu
Anàlisi i agrupació de llocs de treball Definició del directori de competències Disseny dels perfils competencials Elaboració de l’instrument d’avaluació DISSENY DEL MODEL COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE PLA DE COMUNICACIÓ DEL PROCÉS

5 L’elaboració del directori de competències
DISSENY DEL MODEL IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEFINICIÓ I GRADACIÓ DE COMPETÈNCIES DETERMINACIÓ DE COMPETÈNCIES PER OCUPACIÓ

6 El disseny dels perfils competencials: fixació del nivell llindar i excel·lent
DISSENY DEL MODEL La distància entre perfils, l’element bàsic per articular el desenvolupament i la carrera professionals

7 L’instrument d’avaluació
DISSENY DEL MODEL CARACTERÍSTIQUES Indicadors de comportament per a cada nivell, observables, positius i fàcils d’obtenir Qüestionari d’avaluació: 1 lloc = 1 perfil = “n” competències = 5 nivells de desenvolupament de cada competència = 5 patrons de comportament per a cada nivell de cada competència Integració en una plataforma electrònica: el Canal Trets bàsics: transparència durant el procés, incidència global, caràcter vertical, vocació integradora, base per al desenvolupament CAPACITACIÓ DELS QUADRES ENCARREGATS DE L’AVALUACIÓ

8 L’instrument d’avaluació
DISSENY DEL MODEL 2 sistemes: Qüestionari d’avaluació Entrevista anual d’avaluació Llocs base i singulars Qüestionari d’autoavaluació Qüestionari d’avaluació per part de l’electe Qüestionari d’avaluació per part de l’equip Llocs directius

9 La formació i el desenvolupament de les competències
ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ PER COMPETÈNCIES EL PLA DE DESENVOLUPAMENT I CARRERA PROFESSIONAL El contracte de desenvolupament La carrera professional La Guia de Recursos per al desenvolupament Progressió en el lloc + itinerari professional

10 ITINERARI DE PROGRESSIÓ PROFESSIONAL
MAR LLOC PONT 3 Avaluacions 100 % perfil Promoció interna Titulació acadèmica DELTA 1 Avaluació 70 % perfil RIU MAR 3 Avaluacions Promoció interna Titulació acadèmica 3 Avaluacions 100 % perfil DELTA LLOC DESTÍ 3 Avaluacions 85% perfil RIU 2 Avaluacions 70% perfil RIERA 2 Avaluacions 55% perfil ITINERARI DE PROGRESSIÓ PROFESSIONAL RIEROL 2 Avaluacions 40% perfil LLOC ORIGEN

11 El sistema de gestió per competències
Definició d’objectius i estratègia a assolir abans d’implementar el SGC. Canvi cultural en el sector públic cap a un nou model de gestió. Adequació del SGC a l’administració receptora Extensió a la majoria d’instruments de recursos P R O P O S T E S

12 L’ESTRATÈGIA Cal tenir el valor d’acceptar amb resignació les coses que no es poden canviar; tenir prou obstinació per canviar les que es poden canviar; i tenir la intel·ligència suficient per no confondre les unes amb les altres Bertrand Russell M. Carme Noguer Barcelona, 5 de juliol del 2006


Descargar ppt "EL SISTEMA DE GESTIÓ PER COMPETÈNCIES A L’AJUNTAMENT DE MANLLEU"

Presentaciones similares


Anuncios Google