La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El mercat de treball a la ciutat de Girona

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El mercat de treball a la ciutat de Girona"— Transcripción de la presentación:

1 El mercat de treball a la ciutat de Girona
Resultats principals de l’Enquesta Servei Municipal d’Ocupació – Àrea de Promoció i Ocupació

2 Dades bàsiques

3 Dades bàsiques

4 Taxes atur estimat segon trimestre 2012 Aturats segons nacionalitat
Dades bàsiques 1. Dades bàsiques d’atur Taxes atur estimat segon trimestre 2012 Espanya* 24,63% Catalunya* 21,95% Demarcació de Girona* 25,78% Girona ciutat 24,12% *Atur estimat EPA Comparativa atur Aturats estimats Aturats registrats 9.488 7.251 Aturats segons nacionalitat Aturats nacionals 6.438 67,85% Aturats estrangers 3.050 32,15% Total aturats 9.488 100,00%

5 Taxes atur segons grups d'edat Aturats segons grups d'edat
Dades bàsiques 1.1. Segons grup d’edat Taxes atur segons grups d'edat Grup d'edat Total Homes Dones 62,03% 59,61% 64,80% 43,25% 42,50% 43,80% 28,61% 27,47% 30,10% 21,50% 22,95% 20,06% 21,33% 20,53% 21,32% Aturats segons grups d'edat Grup d'edat Atur regis. Atur estimat % atur estimat 142 355 3,74% 422 958 10,10% 802 1.179 12,43% 3.146 3.692 38,91% 1.638 1.980 20,87% 1.101 1.324 13,95% 7.251 9.488 100,00%

6 1.2. Segons barri de residència
Dades bàsiques 1.2. Segons barri de residència

7 Perfil de les persones aturades de llarga durada
Dades bàsiques 1.3. Segons temps a l’atur Temps a l'atur < 6 mesos 22,61% 7 mesos - 1 any 13,79% 1 - 2 anys 19,54% 2 - 5 anys 18,01% Més de 5 anys 11,11% Ns/nc 14,94% 48,66% Perfil de les persones aturades de llarga durada 16-24 25-44 45-64 ESO, graduat escolar o inferior 5,31% 35,40% 18,58% Batxillerat 0,88% 9,73% 3,54% CFGM o CFGS 0,00% 7,96% Estudis universitaris 7,08% 4,42% TOTAL 60,18% 31,86%

8 1.4. Segons tipus de cerca de feina
Dades bàsiques 1.4. Segons tipus de cerca de feina

9 Ocupació 2. Ocupació 2.1. Segons ocupació

10 2.2. Segons activitat econòmica
Ocupació 2.2. Segons activitat econòmica

11 Ocupació

12 2.3. Segons mobilitat laboral
Ocupació 2.3. Segons mobilitat laboral

13 2.4. Segons estabilitat laboral
Ocupació 2.4. Segons estabilitat laboral

14 2.5. Segons situació a la feina
Ocupació 2.5. Segons situació a la feina Àrea de Promoció i Ocupació

15 Ocupació 2.6. L’autoocupació El 32,8% de la població que busca feina s'ha plantejat crear la seva pròpia empresa

16 Nivell Ingressos 3. Nivell d’ingressos

17 Perfil de les persones amb ingressos < 1.000€
Nivell Ingressos Nivell d'ingressos per classe social (segons percepció de l'entrevistat) Molt Baixa Baixa Mitjana-baixa Mitjana-alta Alta NS/NC Fins a 500€ 18,33% 36,67% 3,33% 5,00% 0,00% 501 a 1.000€ 8,45% 22,54% 54,23% 13,38% 0,70% 1.001 a 1.500€ 2,05% 14,36% 69,23% 12,31% 0,51% 1,54% 1.501 a 2.000€ 1,25% 55,63% 36,25% 0,63% 2.001 a 3.000€ 3,51% 56,14% 38,16% 0,88% 1,32% Més de € 0,48% 28,71% 68,42% 2,39% Perfil de les persones amb ingressos < 1.000€ 16-29 30-44 45-64 ESO, graduat escolar o inferior 7,17% 27,35% 24,66% Batxillerat 3,59% 8,52% 5,38% CFGM o CFGS 3,14% 4,93% Estudis universitaris 0,90% 4,04% Ns/nc 0,45% 0,00% TOTAL 15,25% 48,43% 36,32%

18 Nivell Ingressos

19 Nivell Formació 4. Nivell de Formació

20 4.1. Segons barri de residència
Nivell Formació 4.1. Segons barri de residència

21 6. Aspectes actitudinals
Actituds 6. Aspectes actitudinals

22 Actituds

23 Actituds

24 Conclusions 6. Conclusions

25 Conclusions

26 Conclusions

27 Servei Municipal d’Ocupació - Àrea de Promoció i Ocupació


Descargar ppt "El mercat de treball a la ciutat de Girona"

Presentaciones similares


Anuncios Google