La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El valor afegit de les TIC a lEducació Infantil? Pere Marquès (2011). UAB - grupo DIM Para ampliar la información :

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El valor afegit de les TIC a lEducació Infantil? Pere Marquès (2011). UAB - grupo DIM Para ampliar la información :"— Transcripción de la presentación:

1 El valor afegit de les TIC a lEducació Infantil? Pere Marquès (2011). UAB - grupo DIM http://peremarques.blogspot.com/ Para ampliar la información : http://peremarques.nethttp://peremarques.net Les TIC a la societat. Què ens aporten? Impacte a lEducació Les TIC com a suport als educadors Les TIC com a suport en el treball amb els nens i nenes Les TIC i el centre

2 SO - IMATGE INFORMÀTICA mass media multimèdiatelemàtica TELEACTIVITATS REALITAT VIRTUAL VIDEOJOCS RTV TELEFONIA MÒBIL SATÈL.LIT ROBÒTICA BASES DE DADES EDICIÓ DIGITAL FULL DE CÀLCUL TELECOMUNICACIONS VÍDEO Pere Marquès (2010) INTERNET QUÈ SÓN LES TIC? TECNOLOGIES de la INFORMACIÓ i la COMUNICACIÓ WEB 2.0, XARXES

3 PROCÉS DE DADES local / on-line FONT DINFORMACIÓ CANAL DE COMUNICACIÓ presencial /on-line RECURSOS INFINITS al núvol Informació, noticies…a Internet NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS… COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat, videoconferència, foros, xarxes socials, EVA PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0 GESTIONS, TREBALL, OCI Pere Marquès (2011) PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat ENMAGATZEMAMENT (físic / en xarxa) CIBERESPAI valor afegit APORTACIONS DE LES TIC A LA SOCIETAT

4 QUINES RAONS TENIM PER A usar TIC A LEDUCACIÓ? COMPETÈNCIES DIGITALS de lalumnat PRODUCTIVITAT personal / grupal INNOVACIÓ METODOLÒGICA Hi ha 30% fracàs escolar actuar al ciberespai buscar informació comunicar-nos fer coses millorar ensenyança i aprenentatge tractar la diversitat Pere Marquès (2011) la societat exigeix… usar TIC… quan donin VALOR AFEGIT ACTUALITZACIÓ CURRICULAR TIC a les asignatures aprenentatge continu amb TIC ús intel·ligent, amb criteri CURRICULUM BIMODAL

5 NOUSOBJECTIUS continguts, competències, TIC NOVES EINES TIC pissarra digital, aules 2.0, Internet, EVA NOVAAVALUACIÓ memòria, fer CANVIS ORGANITZACIÓ INFRAESTRUCTURES NOVAMETODOLOGIA activitats, rols… la família escola, casa, entorn Pere Marquès (2010) AMB INFORMACIÓ aprenentatge permanent autònom

6 FINALITATS DE LEDUCACIÓ CONTEXT físic emotiu - volitiu intel·ligència Pere Marquès (2011) JO COMUNICAR ACTUAR CONÈIXER social artístic amb informació vocabulari comprendre conviure resoldre problemes crític, creatiu alegre, optimista, perseverant moral - espiritual

7 ELS NOSTRES INSTRUMENTS SEMPRE ACCESIBLES MEMÒRIA CEREBRAL MEMÒRIA AUXILIAR INTERNET: INFORMACIÓ INTERNET: COMUNICACIÓ

8 Font dinformació (i de formació) pels educadors. Creació de materials didàctics. Realització dactivitats amb els infants. Suport a les tasques dadministració i direcció. Comunicació amb les famílies. Projecció social. INFANTIL-TIC Pere Marquès (2008) APORTACIONS DE LES TIC A LEDUCACIÓ INFANTIL

9 Pere Marquès (2010) QUÈ DIU LA PEDAGOGIA? l aprenentatge depèn de les activitats que es fan (saprèn fent) i de lesforç en aprendre … però la seva eficàcia depèn del com i per a què susin: metodologia i adequació les TIC enriqueixen lensenyament / aprenentatge tradicional i aporten recursos i noves activitats… professor mediador, acció centrada en lestudiant i les competències alumne participatiu, amb iniciativa i autonomia, tenaç i responsable, sautoavalua aprenentatge personal i en col.laboració (comunitat aprenentatge), espais i temps flexibles tasques aplicatives i contextualitzades per a construir coneixement imaginació, creativitat expressió, ètica reflexió crítica aprendre a aprendre metodologies i recursos diversos, avaluació continua no memorística Aspectes a considerar...... avui i també fa 100 anys (Escola Nova)

10 PROCÉS DE DADES local / on-line FONT DINFORMACIÓ CANAL DE COMUNICACIÓ presencial /on-line RECURSOS INFINITS al núvol Informació, noticies…a Internet Activitats interactives, jocs… Pissarra digital, lector de documents NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS… COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat, videoconferència, foros, xarxes socials, EVA PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0 Blog de centre, xarxa social de famílies GESTIONS, TREBALL, OCI Pere Marquès (2011) INSTRUMENTS DIDÀCTICS i desbarjo PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable Elaborar recursos didàctics AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat ENMAGATZEMAMENT (físic / en xarxa) CIBERESPAI valor afegit APORTACIONS DE LES TIC ALS EDUCADORS

11 LES TIC COM A SUPORT AL TREBALL AMB ELS NENS I NENES Pissarra interactiva i lector de documents: treball en grup i tota la classe. Racó de lordinador (i aula dordinadors): treball individual / parelles Jocs / activitats educatives multimèdia, videojocs... Vídeos y programes de TV. Cercar recursos a Internet: fotos, contes... Fer contes entre tots a partir de fotos, dibuixos... Blog de laula: exposició de treballs, fotos... Pere Marquès (2010) En el desenvolupament de les activitats densenyament i aprenentatge dels tres gran àmbits deducació Infantil (llenguatges de comunicació, coneixement dun mateix i autonomia, coneixement del medi), utilitzarem: El seu ús ens pot aportar diverses avantatges didàctiques: Més interès, atenció, motivació de lalumnat Millor comprensió (imatges, vídeos...) Noves formes dinteracció, noves activitats daprenentatge Infinits recursos didàctics

12 PISSARRA DIGITAL + lector documents ORDINADORS software + CONTINGUTS Pere Marquès (2010) INTRANET + Internet EVA col.laboratiu no hi ha parets pissarra copiadora llapis i teclat remot mirall màgic recursos multimèdia, llibres digitals, jocs, activitats interactives… accés des de CASA LES TIC A LES AULES família compartir experimentar, elaborar

13 Què és una pissarra digital, PD? Sistema tecnològic integrat per videoprojector ( XVGA, 1.600 lum.) i ordinador (connectat a Internet). Projecta continguts multimèdia en una pissarra blanca, pantalla o paret. I disposa daltaveus. Sinteractua sobre les imatges projectades utilizant ratolí i teclat (convé que siguin Bluetooth). I què és una PDIp ? És una PD amb una tauleta gràfica sense fils i el software de les PDI. Permet interactuar des de qualsevol lloc de la classe i aprofitar les funcionalitats del software de les PDI: tinta digital, editor de presentacions, recursos... PD Pere Marquès (2008)

14 Què és una pissarra digital, interactiva, PDI? Sistema tecnològic integrat per videoprojector, ordinador (connectat a Internet) i un dispositiu control de punter. Projecta continguts multimèdia en una superfície interactiva o pissarra que conté el dispositiu de control ( * ) Sinteractua directament sobre la superfície de projecció. (*) Si el dispositiu de control és una caixeta externa adherible a qualsevol pissarra, la PDI sanomenarà: PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA PORTABLE PD Pere Marquès (2008)

15 Aleshores… Quina és la diferència entre una PDI i una PD? Com que el software danotacions (tinta digital) i altres funcionalitats de les PDI (cortines i enfocaments, captura dimatges...) resulten de lliure ús (en alguns casos), i es poden usar també amb les PD… La diferència està en la interacció: una PDI és una PD amb la que es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció. La PDI aporta la interactivitat i la disponibilitat dinfinits recursos de les TIC amb els avantatges de la pissarra tradicional (anotacions directes i immediates). - Manipular elements gràfics i multimèdia (moure, amagar, modificar), facilita lexplicació de conceptes i la realització dexercicis. - Les classes resulten més dinàmiques i motivadores al sortir professor i alumnes a interactuar directament amb el punter: immediatesa, més autonomia i creativitat... que al treballar des de lordinador amb ratolí PD Pere Marquès (2008)

16 Imatges: Victoria López

17 Un bon complement per a les pissarres digitals: el lector de documents És una càmera de vídeo amb zoom integrada en un peu ajustable que permet moure laltura i langle de la càmera. Multiplica les possibilitat didàctiques de les PD ja que permet projectar i digitalitzar qualsevol objecte tridimensional o document de paper. PD Pere Marquès (2008)

18 El racó de lordinador facilita... Desenvolupament psicomotriu fi, espai 2D i 3D... Desenvolupar hàbits de treball amb normes. Actuar amb iniciativa i autonomia. Experimentar i aprendre dels errors. Estimular la creativitat,la imaginació… Fer tasques individuals i en grup. Fomentar valors: respecte, compartir, ajut als altres Jugar/treballar respectant ritmes individuals. 2-3 ANYS: usar ratolí, reconèixer sons, colors, objectes 3-4 ANYS : vocals, formes, memoritzar,puzzles… 4-5 ANYS: objectes i paraules, classificar… INFANTIL-TIC Pere Marquès (2008)

19 Imatges: Mª Jesús Rodríguez, Esther García i Oscar Barquín a CHISPAS i AULATIC del grup DIM

20 LES TIC I EL CENTRE Gestió administrativa: programes ofimàtics, comptabilitat, bases de dades (infants, famílies, treballadors...), inventaris, automatitzar feines... Gestió tutorial. Projecció social: blog del centre. Coordinació interna: plataforma educativa o xarxa social del centre. Contacte amb la família: a través del blog del centre, plataforma educativa del centre o xarxa social familiar... A més a més de le-mail. Pere Marquès (2010) A més a més de la seva funció didàctica a laula, les TIC també seran molt útils per a diverses tasques del centre: Recursos necessaris: Bona connexió a Internet. Ordinador a secretaria / direcció. Pissarra digital interactiva a les aules amb lector de documents. Racó de lordinador. Ordinador a la sala deducadors. Programes de gestió i recursos educatius digitals

21 . COORDINACIÓ i MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES FORMACIÓ tècnica -didàctica professors i centre PLA/COMPROMÍS de direcció i la comunita t Pere Marquès (2010) CLAUS DE LÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC amb valor afegit MATERIALS DIDÀCTICS fàcil útil i eficient RECURSOS: ACTITUD del PROFESSORAT

22 - L'ús de les TIC és fàcil, poden aprendre a usar-les sense problema en poc temps. - L'ús de les TIC és còmode, no donarà problemes ni estrés; els models didàctics son bons, flexibles, controlables. - L'ús de les TIC és útil, eficaç, aporta valor afegit per a realitzar activitats de major potencial didàctic i aconseguir més motivació i participació de lalumnat. - L'ús de les TIC és eficient, ajuden realment a la seva docència, sense exigir dedicar més temps ni més esforç. PD Pere Marquès (2008) LA CLAU DE LÈXIT: QUE ELS PROFESSORS VEGIN QUE...

23 PD Pere Marquès (2008) Gràcies per la seva atenció


Descargar ppt "El valor afegit de les TIC a lEducació Infantil? Pere Marquès (2011). UAB - grupo DIM Para ampliar la información :"

Presentaciones similares


Anuncios Google