La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL Objectius: Saber què vol dir MOTIVAR. Tenir referència de les principals teories. Conèixer formes per millorar la satisfacció

Presentaciones similares


Presentación del tema: "T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL Objectius: Saber què vol dir MOTIVAR. Tenir referència de les principals teories. Conèixer formes per millorar la satisfacció"— Transcripción de la presentación:

1 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL Objectius: Saber què vol dir MOTIVAR. Tenir referència de les principals teories. Conèixer formes per millorar la satisfacció en el treball. Competències: Comunicació oral Capacitat de recerca Capacitat analítica Capacitat de treball en equip Bibliografia: Recursos Humanos en Empresas de Turismo y Hostelería. Alberto Jorge Acosta, Nuria Fernández y Marta Mollón.Ed. Prentice Hall, Cap. 12. Lectures recomenades.

2 PERSPECTIVA CONCEPTUAL Una persona actua d una determinada manera. Tot comportament o conducta respon a uns motius: exigències o necessitats. Tots actuem per determinades exigències o necessitats, però cada persona és diferent. Arnau: el que mou a la conducta. Vroom: nivell d esforç que estem disposats a fer. T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL

3 TEORIES CONCEPTUALS: El QUÈ i COM 1.- TEORIES DE CONTINGUT 2.- TEORIES DE PROCÉS 1.- Maslow, Herzberg, McClelland Vroom, Locke, Adams,... T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL

4 TEORIES DE CONTINGUT Estudien: El què i perquè de la conducta motivada dels individus Els elements causants de la motivació T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL

5 TEORIES DE CONTINGUT: Teoria Jerarquia de Necessitats de Maslow Corrent humanista: la persona com a una realitat creativa. Característica: la persona està en constant avanç, en funció de satisfer les seves pròpies necessitats. Les necessitats les identifica en 5 nivells: Fisiològiques: són les més bàsiques. Necessitats d aliments, roba, habitatge... Seguretat: les persones requereixen un cert grau de seguretat física, laboral, reducció del risc... Socials: relacionades a l afecte i sentit de pertinença. Fa referència a les relacions interpersonals... Estima: reconeixement, assoliment, sentiment de confiança, autoestima... Autorealització: desenvolupament del propi potencial i de les capacitats T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL

6 Teoria Bifactorial de Herzberg Quan un treballador se sent be en el seu lloc de treball es degut a ell mateix. Factors intrínsecs: el tipus de treball, la responsabilitat, ser reconeguts,... Quan un treballador està insatisfet es deu a factors externs: condicions de treball, polítiques de personal,... Conclusió: els factors que poden motivar no són els mateixos que desmotiven Factors Higiènics: factors relacionats a l activitat laboral, però extrínsecs. L equilibri d aquest factor provoca una satisfacció però no assegura una motivació (salari,...) Factors Motivadors: factors relacionats amb el contingut del propi treball,intrínsecs. Generen que les persones se sentin motivades (responsabilitats, autorealització,...) El grau de satisfacció de l individu en el seu treball està en funció del contingut i definició d aquest La insatisfacció de l individu en el seu treball depèn de factors del context, ambientals, salaris,... T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL

7 TEORIA MCCLELLAND Explica l èxit professional sobre la base de la motivació. Tres estats: Assoliment (logro): lluita per obtenir els millors resultats. Desig dexcel·lència Poder: control dels demés, influir i modificar situacions Afiliació:Desig d establir relacions interpersonals. Les persones prefereixen la cooperació a la competència. Totes les persones tenim més desenvolupat un estat motivacional T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL

8 TEORIES DE PROCÉS Estudien: -El COM es dóna la conducta motivada -La dinàmica del procés motivacional T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL

9 Teoria de l Expectativa de Vroom La motivació del treballador depèn de la intensitat amb el què es desitgi assolir un objectiu i la probabilitat d assoliment. L esforç realitzable per a una persona depèn de: -La probabilitat d obtenir un determinat nivell dexecució o rendiment -La recompensa que es pot assolir amb el nivell de execució T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL

10 Teoria de l Equitat d Adams Els individus estableixen comparacions entre les contribucions que realitzen i les retribucions que obtenen i al mateix temps es comparen amb els seus companys. Els individus se senten motivats cap al seu treball quan hi ha equilibri entre l esforç realitzat i la recompensa i, quan no hi ha diferència significativa amb altres companys del mateix lloc de treball.

11 Aspectes que poden determinar la motivació laboral: El més important és que el/la treballador/a vulgui... Adequació professional-lloc de treball Clima laboral Reforç positiu Implantació del empowerment Comunicació interna Accés a la informació Planificació del desenvolupament professional... T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL


Descargar ppt "T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL Objectius: Saber què vol dir MOTIVAR. Tenir referència de les principals teories. Conèixer formes per millorar la satisfacció"

Presentaciones similares


Anuncios Google