La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL

Presentaciones similares


Presentación del tema: "T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL"— Transcripción de la presentación:

1 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
Objectius: Saber què vol dir MOTIVAR. Tenir referència de les principals teories. Conèixer formes per millorar la satisfacció en el treball. Competències: Comunicació oral Capacitat de recerca Capacitat analítica Capacitat de treball en equip Bibliografia: Recursos Humanos en Empresas de Turismo y Hostelería. Alberto Jorge Acosta, Nuria Fernández y Marta Mollón.Ed. Prentice Hall, Cap. 12. Lectures recomenades.

2 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
PERSPECTIVA CONCEPTUAL Una persona actua d’ una determinada manera. Tot comportament o conducta respon a uns motius: exigències o necessitats. Tots actuem per determinades exigències o necessitats, però cada persona és diferent. Arnau: el que mou a la conducta. Vroom: nivell d’ esforç que estem disposats a fer.

3 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
TEORIES CONCEPTUALS: El QUÈ i COM 1.- TEORIES DE CONTINGUT 2.- TEORIES DE PROCÉS 1.- Maslow, Herzberg, McClelland... 2.- Vroom, Locke, Adams,...

4 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
TEORIES DE CONTINGUT Estudien: El què i perquè de la conducta motivada dels individus Els elements causants de la motivació

5 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
TEORIES DE CONTINGUT: Teoria Jerarquia de Necessitats de Maslow Corrent humanista: la persona com a una realitat creativa. Característica: la persona està en constant avanç, en funció de satisfer les seves pròpies necessitats. Les necessitats les identifica en 5 nivells: Fisiològiques: són les més bàsiques. Necessitats d’ aliments, roba, habitatge... Seguretat: les persones requereixen un cert grau de seguretat física, laboral, reducció del risc... Socials: relacionades a l’ afecte i sentit de pertinença. Fa referència a les relacions interpersonals... Estima: reconeixement, assoliment, sentiment de confiança, autoestima... Autorealització: desenvolupament del propi potencial i de les capacitats

6 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
Teoria Bifactorial de Herzberg Quan un treballador se sent be en el seu lloc de treball es degut a ell mateix. Factors intrínsecs: el tipus de treball, la responsabilitat, ser reconeguts,... Quan un treballador està insatisfet es deu a factors externs: condicions de treball, polítiques de personal,... Conclusió: els factors que poden motivar no són els mateixos que desmotiven Factors Higiènics: factors relacionats a l’ activitat laboral, però extrínsecs. L’ equilibri d’ aquest factor provoca una satisfacció però no assegura una motivació (salari,...) Factors Motivadors: factors relacionats amb el contingut del propi treball,intrínsecs. Generen que les persones se sentin motivades (responsabilitats, autorealització, ...) El grau de satisfacció de l’ individu en el seu treball està en funció del contingut i definició d’ aquest La insatisfacció de l’ individu en el seu treball depèn de factors del context, ambientals, salaris,...

7 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
TEORIA MCCLELLAND Explica l’ èxit professional sobre la base de la motivació. Tres estats: Assoliment (logro): lluita per obtenir els millors resultats. Desig d’excel·lència Poder: control dels demés, influir i modificar situacions Afiliació:Desig d’ establir relacions interpersonals. Les persones prefereixen la cooperació a la competència. Totes les persones tenim més desenvolupat un estat motivacional

8 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
TEORIES DE PROCÉS Estudien: El COM es dóna la conducta motivada La dinàmica del procés motivacional

9 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
Teoria de l’ Expectativa de Vroom La motivació del treballador depèn de la intensitat amb el què es desitgi assolir un objectiu i la probabilitat d’ assoliment. L’ esforç realitzable per a una persona depèn de: La probabilitat d’ obtenir un determinat nivell d’execució o rendiment La recompensa que es pot assolir amb el nivell de execució

10 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
Teoria de l’ Equitat d’ Adams Els individus estableixen comparacions entre les contribucions que realitzen i les retribucions que obtenen i al mateix temps es comparen amb els seus companys. Els individus se senten motivats cap al seu treball quan hi ha equilibri entre l’ esforç realitzat i la recompensa i, quan no hi ha diferència significativa amb altres companys del mateix lloc de treball.

11 T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL
Aspectes que poden determinar la motivació laboral: El més important és que el/la treballador/a vulgui ... Adequació professional-lloc de treball Clima laboral Reforç positiu Implantació del empowerment Comunicació interna Accés a la informació Planificació del desenvolupament professional ...


Descargar ppt "T4. MOTIVACIÓ i SATISFACCIÓ LABORAL"

Presentaciones similares


Anuncios Google