La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

IES JOAN RAMON BENAPRÈS 2n. Batxilletat B 11/12 JOSE LUIS AGUILAR SOTO

Presentaciones similares


Presentación del tema: "IES JOAN RAMON BENAPRÈS 2n. Batxilletat B 11/12 JOSE LUIS AGUILAR SOTO"— Transcripción de la presentación:

1 IES JOAN RAMON BENAPRÈS 2n. Batxilletat B 11/12 JOSE LUIS AGUILAR SOTO jaguila1@xtec.cat

2 Presentació Tutor Formació Acadèmica Experiència Professional 10 anys alternant feines a lestiu i a temps parcial. Funcionari de la Universitat Autònoma (auxiliar) 3 anys a lEscola de Mestres. 10 anys com a professor de Secundaria: Formació Professional, Cicles Formatius i al nou Batxillerat. 12 anys a lInstitut JR Benaprès de Sitges com a professor dEconomia i Economia de lEmpresa. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (rama empresa)

3 Horaris Tutor Alumnes Dilluns a Divendres de 8.30 a 15 hores (30 hores). - Poden sortir del Centre, amb el carnet: a) A la hora del pati (11,30-12). b) Si falta un professor. Els que vulguin quedar-se a laula, per estudiar, poden fer-ho. - La porta dentrada es tanca a les 8,35 i 12,00. Només consten faltes dassistència ja que no es contemplen els retards (si arriba tard no pot entrar a classe). - Les tutories presencials són quinzenals. -Setmana dexàmens: Lalumne només es presenta a la prova. Dimecres 10,30 a 11,30

4 Distribució per matèries Comuns (14h) Català2h. Castellà2h. Anglès3h. Filosofia3h. Història3h. Tutoria1h. Treball de Recerca Modalitat (16h.) Emp/Lit.cast. 4h. Geo/Ha. Art4h. Mates/Llatí4h. Optativa Ps/Amp.ang.4h.

5 Calendari Dimecres 13 doctubre: Últim dia per canvi de matèries de modalitat i optatives. Dijous 20 doctubre: Juntes de preavaluació. Del 24 al 30 de novembre : Setmana dexàmens. Dies de lliure disposició: 31 doctubre, 5 de desembre, 20,21 i 22 de gener, 30 dabril. Viatge a Roma: setmana abans de vancances de nadal. Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener. Setmana Santa: del 31 de març al 9 dabril.

6 Projecteeducatiu Projecte educatiu Característiques més importants : El foment, entre els alumnes, del gust pel treball ben fet, el concepte d'autonomia lligat a la responsabilitat personal i el respecte als altres membres de la comunitat educativa. Una atenció individualitzada en l'acció tutorial, amb contacte permanent amb els pares. Una visió integradora del tractament de la diversitat que ens permet, aprofitant els recursos existents (aula oberta, aula dacollida, professors datenció diversitat i tecnologies de la informació i comunicació) poder treballar tots els nivells en diferents espais Una constant vetlla per tal que les normes de convivència acordades siguin seguides per tots els membres de la comunitat escolar. Per poder estudiar és necessari un ambient i una tranquil·litat personal que les normes de convivència i la necessària disciplina han de garantir en tot moment.

7 Educació La misión educadora se reduce a ayudar a la conciencia ajena en el descubrimiento de su propio destino. A los niños antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender qué es el amor y la verdad. El arte supremo de un profesor consiste en despertar la ilusión para la expresión creativa y el conocimiento. Existe al menos un rincón del Universo que con toda seguridad puedes mejorar, y eres tú mismo. Los límites que tienen las personas, las empresas y las organizaciones para alcanzar el éxito están determinados por su apego a reproducir moldes.

8 DES-EDÚCATE Lo que nos lleva a hablar de des-educación es la evidencia de que las estructuras sobre las que nos construimos no nos ayudan demasiado a convertirnos en personas más humanas y más felices. (Eva Bach i Pere Darder) La función educativa no puede consistir en imponer. La auténtica tarea de la educación consiste en hacer personas libres y capaces de amar y decidir (Joaquim Xirau)

9 El mejor curriculum, la vida … A pesar de ello seguimos orientando la tarea educativa hacia las habilidades académicas en lugar de hacerlo hacia aquellas vinculadas con la vida y las relaciones personales. - Entre las razones que desde casa y desde la escuela se dan habitualmente para que los chicos y chicas estudien, hay pocas que se puedan considerar verdaderamente educativas… - Como tampoco que si no lo hacen ahora más adelante ya no será posible. - A los 18 años es imposible tener la perspectiva de las cosas y el sentido de la propia existencia que se van adquiriendo con el tiempo.

10

11

12

13

14

15


Descargar ppt "IES JOAN RAMON BENAPRÈS 2n. Batxilletat B 11/12 JOSE LUIS AGUILAR SOTO"

Presentaciones similares


Anuncios Google