La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA PRÀCTIQUES D’ELECTRÒNICA BÀSICA. I.E.S. ENRIC VALOR PEGO.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA PRÀCTIQUES D’ELECTRÒNICA BÀSICA. I.E.S. ENRIC VALOR PEGO."— Transcripción de la presentación:

1 INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA PRÀCTIQUES D’ELECTRÒNICA BÀSICA. I.E.S. ENRIC VALOR PEGO

2 INTRODUCCIÓ LA NECESSITAT DE TENIR UN MATERIAL ADEQUAT AL NIVELL DELS ALUMNES DEL CENTRE. EL MATERIAL ELABORAT PEL GRUP DE TREBALL ESTÀ DIRIGIT A ALUMNES DE 4 RT D’ESO PERÒ TAMBÉ POT UTILITZAR- SE PER A 3 RT D’ESO AMB MOLT POQUES MODIFICACIONS.

3 OBJECTIUS 1.Conèixer els principals elements que componen els circuits electrònics. 2.Identificar les parts de cada component electrònic i la seua forma de connectar-se. 3.Conèixer les aplicacions possibles que es poden fer amb els circuits estudiats. 4.Adquirir la capacitat per muntar diferents tipus de circuits. 5.Conèixer els mètodes per calcular diferents magnituds dels circuits electrònics.

4 CONTINGUTS La resistència. Valor de les resistències. Tipus de resistències. El diode. Tipus de diodes i funcionament. El transistor. Conceptes bàsics. El condensador. Tipus de condensadors. Càrrega i descàrrega d’un condensador. Possibles aplicacions pràctiques d’aquests elements electrònics.

5 ACTIVITATS PART A: EXPERIÈNCIES AMB DIODES, RESITÈNCIES I LEDS. Experiència 1: La resistència i els diodes I. Experiència 2: La resistència i els diodes II. Experiència 3: La resistència i els diodes III. Experiència 4: La resistència i els diodes IV. Experiència 5: La resistència i els diodes V. Experiència 6: La resistència i els diodes VI. Experiència 7: La resistència i els diodes VII. Experiència 8: La resistència i els diodes VIII. Experiència 9: La resistència i els diodes IX.

6 ACTIVITATS PART B: EXPERIÈNCIES AMB TRANSISTORS. Experiència 1: La polarització dels transistors I. Experiència 2: La polarització dels transistors I. Experiència 3: Circuit d’alarma PART C: EXPERIÈNCIES AMB CONDENSADORS. Experiència 1: Càrrega i descàrrega d’un condensador I. Experiència 2 : Càrrega i descàrrega d’un condensador II. Experiència 3: Càrrega i descàrrega d’un condensador III. Experiència 4.:Asociacions de condensadors I. Experiència 5.:Asociacions de condensadors II. Experiència 6: Condensadors i transistors. Experiència 7: Biestable.

7 ACTIVITATS PART D: APLICACIONS PRÀCTIQUES. Experiència 1: Detector d’humitat. Experiència 2: Detector d’humitat millorat. Experiència 3: Detector de contacte. Experiència 4: Interruptor temporitzador. Experiència 5: Detector de llum. Experiència 6: Detector de foscor. Experiència 7: Detector de calor. Experiència 8: Regulador de llum. Experiència 9: Font d’alimentació a 8-12V en continua.

8 MATERIAL UTILITZAT. RESISTÈNCIES, DIODES, CONDENSADORS, TRANSISTORS, POLSADORS, ETC. FONTS D’ALIMENTACIÓ PLAQUES PROTOBOARD. S’HA PREPARAT 8 KITS AMB TOT EL MATERIAL NECESSARI PER A FER TOTES LES EXPERIÈNCIES DE FORMA QUE CADA GRUP TÉ EL SEU PROPI MALETÍ I ELS FULLS AMB LES EXPERIÈNCIES I LES QÜESTIONS A RESPONDRE.

9

10

11

12

13

14

15 CONCLUSIONS HEM TINGUT GRUPS QUE ELS HA AGRADAT MOLT I ALTRES QUE NO ELS HA AGRADAT. HA ESTAT MASSA LLARG I CALDRIA ELEGIR LES MÉS INTERESSANTS. EL MATERIAL ES POT RECICLAR DURANT VARIS CURSOS. INSISTIR EN LES EXPERIÈNCIES D’APLICACIÓ DIRECTA. (DETECTORS, REGULADORS, ETC) PER TAL DE MOTIVAR ALS ALUMNES. PERMET UN RITME D’APRENENTATGE VARIABLE EN FUNCIÓ DEL NIVELL DE CADA ALUMNE. INTEGRACIÓ DE L’ÚS DE PROGRAMES DE SIMULACIÓ (COCODRILE, TINNA....)

16 BIBLIOGRAFIA Guia de tecnologia. Ed. Traditecno. Tecnologia de tercer i quart. Ed. Santillana Tecnologia. Ed. Akal Pràctiques d’electrònica. Mc Graw Hill Apunts diversos.

17 AVALUACIÓ


Descargar ppt "INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA PRÀCTIQUES D’ELECTRÒNICA BÀSICA. I.E.S. ENRIC VALOR PEGO."

Presentaciones similares


Anuncios Google