La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Química.. PRINCIPIS DE QUÍMICA Objectius: Conèixer la terminologia bàsica de la química. Conèixer i anomenar els tipus principals de compostos químics.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Química.. PRINCIPIS DE QUÍMICA Objectius: Conèixer la terminologia bàsica de la química. Conèixer i anomenar els tipus principals de compostos químics."— Transcripción de la presentación:

1 Química.

2 PRINCIPIS DE QUÍMICA Objectius: Conèixer la terminologia bàsica de la química. Conèixer i anomenar els tipus principals de compostos químics. Saber relacionar la estructura química amb les propietats físiques i químiques. Conèixer els tipus fonamentals de reaccions químiques. Saber efectuar càlculs bàsics d’estequiometria. Saber efectuar càlculs bàsics de termoquímica i d’equilibri químic. Comprendre l'estructura electrònica dels àtoms i predir la seva configuració electrònica. Entendre la Taula Periòdica dels elements i les propietats periòdiques. Conèixer aspectes bàsics de la reactivitat dels compostos químics. Estudiar la composició del nucli atòmic. Entendre la radioactivitat i les seves aplicacions.

3 TEMARI 1.Formulació i nomenclatura. 2.Mols, equivalents i estequiometria. 3.Gasos. 4.Termoquímica. 5.Dissolucions. 6.Càlculs amb reaccions. 7.Reaccions àcid-base. 8.Equilibri químic. 9.Reaccions red-ox. 10.Estructura atòmica i taula periòdica.

4 Avaluació L'assignatura s'avaluarà de forma continuada: 30%: activitats individuals i en grup realitzades durant el quadrimestre. Problemes realitzats a classe Problemes realitzats a casa Lectures Tests... 70%: examen final.

5 Bibliografia R. H. Petrucci, “Química general, vol I i II”, Pearson Prentice Hall, 2003 R. Burns, “Fundamentos de química”, Pearson Prentice Hall, 2003 T. L. Brown, J. R. Burdge, B. E. Bursten “Fundamentos de química”, Pearson Prentice Hall, 2003 J. M. Moore, C. L. Stanitski, J. L. Wood, “El mundo de la química”, Pearson Addison Wesley, 2000 J. A. López Cancio, “Problemas de química”, Pearson Prentice Hall, 2000 A. Fernández Oncala, C. Pérez Escribano, “Química”, sèrie Schaum, McGraw-Hill, 2005 K. W. Whitten,”Química general”. 3a Ed. McGraw-Hill, 1998. P. W. Atkins, ”Química: moléculas, materia, cambio ” 3a. Ed. Omega, 1998.

6 Elements i compostos

7 Z= nombre atòmic = nº protons = nº electrons A= nombre màssic = nº protons + nº neutrons Estructura atòmica

8

9 Fe 26 55,845 2, 3 7,86 1811 3135 1,17 0,449 1,83 763 7,1 [Ar]3d 6 4s 2 54 Fe (5,8%) 56 Fe (91,8%) 57 Fe (2,1%) 58 Fe (0,3%)

10 Formulació inorgànica

11 Reaccions Químiques NH 3 + O 2  N 2 + H 2 O Incorrecta! 4NH 3 + 3O 2  2N 2 + 6H 2 O Correcta  Reacció completa Equilibri   Tipus de reaccions: Combustió Desplaçament Combinació/descomposició Àcid-base Reducció-oxidació


Descargar ppt "Química.. PRINCIPIS DE QUÍMICA Objectius: Conèixer la terminologia bàsica de la química. Conèixer i anomenar els tipus principals de compostos químics."

Presentaciones similares


Anuncios Google