La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Carla Jiménez Aida Macià Guim Muñoz Mariló Rodríguez

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Carla Jiménez Aida Macià Guim Muñoz Mariló Rodríguez"— Transcripción de la presentación:

1 Carla Jiménez Aida Macià Guim Muñoz Mariló Rodríguez
ELS ROMANS A CATALUNYA Carla Jiménez Aida Macià Guim Muñoz Mariló Rodríguez

2 Justificació del projecte
Durada i distribució al llarg del cicle Objectius, competències i continguts Criteris d’avaluació Activitats – aprenentatge Avaluació Conclusions Bibliografia

3 CONTEXTUALITZACIÓ DE LA UNITAT
Dirigida a cicle superior de primària  6è curs Durada: 3 setmanes (2 hores/setmana) Continguts tractats: - Persones, cultures i societats - Canvis i continuïtats en el temps

4 OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
- Conèixer el Imperi Romà. - Conèixer la divisió provincial a la Península Ibèrica - Investigar la societat i estructura de la ciutat romana - Conèixer els òrgans de govern i el seu paper a la societat romana - Saber els factors que van desencadenaren el fi del Imperi Romà Competències geogràfiques: - Situar-se en l'espai, orientar-s'hi i desplaçar-s'hi utilitzant plànols i mapes. - Identificar, localitzar i descriure les principals característiques humanes i socials d'un territori utilitzant conceptes i procediments geogràfics. - Utilitzar críticament fonts d'informació que usin diferents tipus de suport Competències històriques: - Situar etapes i fets de la història de la península en el temps i en una estructura cronològica. Competències sobre el mètode: - Explicar els fenòmens amb l’ajuda de models, verificar la coherència entre les observacions i l’explicació. - Expressar la informació utilitzant diferents canals comunicatius.

5 CRITERIS D’AVALUACIÓ - Saber distingir les parts de la ciutat romana.
- Citar els trets fonamentals de l’economia. - Distingir entre els diferents òrgans de govern i conèixer les seves funcions. - Conèixer les causes de la decadència romana. - Citar i descriure breument les principals causes de l’arribada dels romans a la península i el seu posterior assentament. - Conèixer l’estructura de l’Estat romà.

6 PROPOSTA METODOLÒGICA
Sessió 1 (introductòria): Coneixem als romans? Sessió 2 (itinerari) : Viatge a l’antiga Tarraco. Sessió 3: L’imperi romà a Catalunya: situació territorial Sessió 4: La ciutat romana i estructura social Sessió 5: El govern romà i la seva decadència. Sessió 6: Joc en el Coliseu Romà.

7 SESSIÓ 1: Coneixem als romans?
Presentació d’imatges per fer una visió global sobre els romans Debat comú

8 SESSIÓ 2: Itinerari Visita a les ruines de l’antiga Tarraco
Relacionem continguts amb la primera sessió

9 SESSIÓ 3: L’imperi romà al territori català
Treballem la ruta dels romans per Europa Entrada a la península Ibèrica Assentaments a Catalunya

10 SESSIÓ 4: Estructura social dins la ciutat romana
Part teòrica: Explicació sobre l’organització de la societat romana Part pràctica: Parts de la ciutat Esquema i informe de l’organització romana Relació de personatges i afirmacions

11 SESSIÓ 5: Govern romà i la seva decadència
Activitat 1: Senats, comicis i magistrats Activitat 2: Treballem la decadència

12 SESSIÓ 6: Joc al coliseu romà
Concurs de preguntes i respostes sobre la societat romana

13 AVALUACIÓ Serà sumativa Activitats diàries Treball de camp
Joc final de preguntes

14 CONCLUSIONS Unitat Didàctica presentada de forma significativa ja que es treballa de forma pràctica i teòrica Utilització de l’itinerari com a element molt motivant L’avaluació no és la típica d’examen (treball de camp + activitats = sumativa) Posar-la en pràctica serviria per modificar les activitats

15 BIBLIOGRAFIA BARSOTTI & MANTOVANI (2002). El mundo de los romanos. Barcelona: Ed. De VECCHI CODONÉS, Carmen – FERNÁNDEZ-CORTE, Carlos (1991). Roma y su imperio. Madrid: Ed. ANAYA GRANT, Neil (2003). La antigua Roma. Madrid: Ed. SM CAIRNS, Trevor (1990). Los romanos y su imperio. Madrid: Ed. AKAL ESPINÓS, J. – MASIÁ, P. – SÁNCHEZ, D. – VILAR, M. (1987). Así vivían los romanos. Madrid: Ed. ANAYA VARIS AUTORS (2002). Roma: en el origen de occidente. Madrid: Ed. RUEDA


Descargar ppt "Carla Jiménez Aida Macià Guim Muñoz Mariló Rodríguez"

Presentaciones similares


Anuncios Google