La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

Presentaciones similares


Presentación del tema: "COMPETÈNCIA COMUNICATIVA"— Transcripción de la presentación:

1 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
Immaculada Juncà Bassagañas Curs 2008/2009

2 índex Canals de la competència comunicativa. Habilitats de la competència comunicativa. Competència oral: procés d’adquisició. Activitats model Competència lectora: procés d’adquisició. Competència lectora: habilitats de comprensió. L’habilitat d’escoltar i parlar és necessària treballar-la simultàniament amb l’habilitat de llegir ja que comparteixen aspectes complementaris.

3 Canals de la competència comunicativa

4 Habilitats de la competència comunicativa

5 Competència oral : PROCÉS D’ADQUISICIÓ
Competència oral – etapes d’adquisició Competència oral : PROCÉS D’ADQUISICIÓ

6 PRE-LLENGUATGE Inici de la funció comunicativa.
Competència oral – procés d’adquisició Inici de la funció comunicativa. Ús intuïtiu del discurs. PERÍODE D’IMITACIÓ .Activitats contextualitzades a l’entorn i en continguts curriculars. .Utilització sistemàtica de suports: visuals i parasegmentals El discurs està lligat a l’acció.

7 Competència oral – procés d’adquisició: pre-llenguatge
Etapa del silenci Observació Imitació

8 Competència oral – procés d’adquisició
PRIMER LLENGUATGE Activitats descontextulitzades de l’acció amb continguts curriculars. Treball sistemàtic de l’estructura de la llengua: la frase. Percepció immediata de les situacions. La interpretació del llenguatge està lligada al context situacional. Inici de l’ús estructurat del discurs. PERÍODE INTERLLENGUA

9 Competència oral – procés d’adquisició: primer llenguatge
Observació Imitació Assaig Inici del discurs simple

10 DESENVOLUPAMENT SINTÀCTIC POSTERIOR
Competència oral – procés d’adquisició DESENVOLUPAMENT SINTÀCTIC POSTERIOR El llenguatge s’allunya de l’acció: Adquisició de significat propi. Ús estructurat del discurs. PERÍODE DE CONSOLIDACIÓ Activitats amb suport visual i literari contextualitzades en continguts curriculars.

11 Competència oral- procés d’adquisició: primer llenguatge
Activitats model Treball sistemàtic de la frase

12 Activitat model-competència oral- primer llenguatge
LA NOIA S’AIXECA DEL LLIT. És un noi o una noia? És una noia. Què fa, la noia? La noia s’aixeca. D’on s’aixeca, la noia? La noia s’aixeca del llit.

13 Activitat model- competència oral- primer llenguatge
LA NOIA ES PENTINA AL LAVABO. Què fa, la noia? La noia es pentina. On es pentina, la noia? La noia es pentina al lavabo.

14 Activitat model- competència oral- primer llenguatge
LA NOIA VA A L’INSTITUT. Què fa, la noia? La noia va a l’institut. Com hi va a l’institut, la noia? La noia va a l’ institut a peu.

15 Activitat model- competència oral- primer llenguatge
LA NOIA ESTUDIA A L’INSTITUT. Què fa, la noia? La noia estudia. On estudia, la noia? La noia estudia a l’institut.

16 La noia es lleva, es renta i va a l’institut a estudiar.
Activitat model- competència oral- primer llenguatge La noia es lleva, es renta i va a l’institut a estudiar.

17 Competència lectora : PROCÉS D’ADQUISICIÓ
Competència lectora – etapes d’adquisició Competència lectora : PROCÉS D’ADQUISICIÓ

18

19 PROCÉS D’ADQUISICIÓ DEL CODI ESCRIT
Competència lectora – procés d’adquisició PROCÉS D’ADQUISICIÓ DEL CODI ESCRIT

20 A, B, C, D, E, F, ... A E I O U PROCÉS D’ADQUISICIÓ DEL CODI ESCRIT
Lectura no diferenciada Lectura descriptiva Interpretació depenent de la imatge Interpretació directa del text Lectura narrativa Lectura expositiva A E I O U A, B, C, D, E, F, ...

21 Competència lectora – etapes d’adquisició
LECTURA NO DIFERENCIADA Fa hipòtesis a partir del context. No reconeix lletres. Si es treballa, pot reconèixer el seu nom i el dels altres. Considera el text i la imatge com una unitat indissoluble. Quan imita l’acte de llegir ens explica allò que veu.

22 Competència lectora – etapes d’adquisició
LECTURA DESCRIPTIVA Fa hipòtesis a partir de la llargada de la paraula. Reconeix alguna lletra. Situa la lectura sobre el text però en fa una interpretació que depèn totalment de la imatge.

23 Competència lectora – etapes d’adquisició
INTERPRETACIÓ DEPENENT DE LA IMATGE Fa hipòtesis a partir de les lletres que coneix. Combina algunes lletres. En aquesta etapa l’evoluciona des de fer una descripció de la imatge fins que es fa una lectura directa del text.

24 Competència lectora – etapes d’adquisició
INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT nivell a Llegeix lletrejant. Necessita vocalitzar. Desxifra però no interpreta: està pendent de descodificar i perd el sentit de la lectura. Lectura convergent: fan associacions entre les paraules i la imatge i fa una interpretació aproximada del text, però no exacta. nivell b Llegeix a cop d’ull. Desxifra mots no coneguts. Comprensió directe del text: compren el significat i poden explicar el que han llegit.

25 Competència lectora – etapes d’adquisició
ETAPA NARRATIVA Adquisició de fluïdesa lectora. Auto regulació de la lectura És capaç d’entendre textos narratius sense dificultat ETAPA EXPOSITIVA Adquireix consciència que llegeix per aprendre.

26 Competència lectora:adquisició del codi
activitats model: competència lectora Adquisició del codi

27 Competència lectora:adquisició del codi
Explica la seqüència 1 2 3

28 Competència lectora:adquisició del codi
El noi dorm.

29 Competència lectora:adquisició del codi
El noi es vesteix.

30 Competència lectora:adquisició del codi
El noi esmorza.

31 Competència lectora:adquisició del codi
Al matí, el noi, que dorm ,es desperta. Tot mandrós es vesteix i va a la cuina a esmorzar. La seva germana li diu adéu.

32 PROCÉS DE COMPRENSIÓ DEL CODI ESCRIT
Competència lectora – procés d’adquisició PROCÉS DE COMPRENSIÓ DEL CODI ESCRIT

33 Competència lectora:habilitats de comprensió
Factors que incideixen en la comprensió Informació davant dels ulls Informació darrera dels ulls propòsit PROCÉS DE LA COMPRENSIÓ FORMULACIÓ HIPÒTESIS VERIFICACIÓ HIPÒTESIS INTEGRACIÓ INFORMACIÓ control

34 activitats model: competència lectora Habilitats de comprensió
( desenvolupament de l’activitat : annex 1 del material d’activitats de comprensió lectora.)

35 Competència lectora:habilitats de comprensió
EL GAT I ...

36 Competència lectora:habilitats de comprensió
EL RATOLÍ

37 Competència lectora:habilitats de comprensió
EL GAT I EL RATOLÍ El ratolí anava tot sovint a la biblioteca. El ratolí volia aprendre coses noves. Al ratolí li agrava menjar-se els gats.

38 Faula : el gat i el ratolí. autor: Isop
Competència lectora:habilitats de comprensió Faula : el gat i el ratolí. autor: Isop Em recordo d’un ratolí que vivía en una biblioteca i desitjava tant instruir-se, que es menjava dos llibres cada dia. Una vegada va trobar en un llibre la imatge del gat i ràpidament se la va cruspir. Mentre digeria tranquil·lament, convençut d’haver destruït el seu enemic, el gat de carn i ossos li va saltar al damunt i se’l va empassar en dues mossades. Entre mos i mos, però, es va aturar per dir: “ ratolinet meu, et calia estudiar també de la realitat “.


Descargar ppt "COMPETÈNCIA COMUNICATIVA"

Presentaciones similares


Anuncios Google