La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

CARLOS ALBERTO SANCHIS BARRAGÁN CURS 2015-2016.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "CARLOS ALBERTO SANCHIS BARRAGÁN CURS 2015-2016."— Transcripción de la presentación:

1 CARLOS ALBERTO SANCHIS BARRAGÁN CURS 2015-2016

2

3 DESCRIPCIÓ DE L’ALUMNAT Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

4 DESCRIPCIÓ DE L’ALUMNAT Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

5 DESCRIPCIÓ DE L’ALUMNAT Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

6 OBJECTIUS DIDÀCTICS Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions Interpretar correctament el concepte de fracció. Identificar una fracció en diversos contextes. Manipular correctament operacions combinadaes, tenient en compte la jerarquia de les operacions. Interpretar la relació entre porcentatges i fraccions. Relacionar fraccions i nombres decimals.

7 ACTIVITAT 1 Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions Pluja d’idees. Petit debat. Tasca per al final de la unitat.

8 ACTIVITAT 2 Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

9 ACTIVITAT 3 Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions Grups de 5 alumnes. Només amb vocabulari específic de fraccions.

10 ACTIVITAT 4 Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

11 ACTIVITAT 5 Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

12 ACTIVITAT 5 Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

13 ACTIVITAT 6 Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions FRACCIÓ GENERATRIU 0,36 =7,62= 13,6 =1,161616 = 9,316 =21,786932 = 2,34777 =0,03666= 1,3483838383 =1,101232 = 1,727272 = 0,024 =

14 ACTIVITAT 7 Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions A partir d’una gràfica amb percentatges: Obtindre fraccions.

15 TASCA FINAL DE PRODUCCIÓ Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

16 ACTIVITAT DE REFORÇ Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions En un jardí botànic ens donen la proporció de tipus d’arbres i flors amb fraccions i ens donen el nombre total. Haurem de calcular el nombre de cada tipus.

17 ACTIVITAT D’AVALUACIÓ Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

18 ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions REPART DE GAMELLS Quina és la causa de què el repart no es puga fer fins que no tenim l’últim gamell?

19 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions

20 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions Cada instrument d’avaluació portarà assignada la seua rúbrica. Els percentatges per cada instrument d’avaluació seran els següents: Aspectes actitudinals de la llibreta del professor: 10% Llibreta del alumne: deures i treball a casa: 10% Tasca inicial entregada a final de la unitat: 10% Presentació realitzada a l’aula: 20% Participació coneixements als “jocs” proposats: 5% Nota de l’activitat Kahoot: 5% Examen: 40%

21 CONCLUSIONS Descripció de l’alumnat Obejctius didàctics Activitats Tasca final de producció Activitat de reforç Activitat d’avaluació Activitat d’ampliació Criteris de qualificació Conclusions Les diferents variants que n’hi ha de la mateixa llengua. La diferent terminologia segons l’àmbit i on podem trobar els diccionaris per cercar el vocabulari específic. Les estratègies a l’hora de preparar un text o un discurs. Les formes de tractar el plagi (l’existència de Creative Commons). Com estructurar una seqüència per una unitat didàctica amb vocabulari d’especialitat.

22 CARLOS ALBERTO SANCHIS BARRAGÁN CURS 2015-2016 MOLTES GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ


Descargar ppt "CARLOS ALBERTO SANCHIS BARRAGÁN CURS 2015-2016."

Presentaciones similares


Anuncios Google