La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Organització, funcionament i gestió dels centres docents públics Les competències bàsiques Jornada de participació Tarragona, 11-12-2010 Materials a càrrec.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Organització, funcionament i gestió dels centres docents públics Les competències bàsiques Jornada de participació Tarragona, 11-12-2010 Materials a càrrec."— Transcripción de la presentación:

1

2 Organització, funcionament i gestió dels centres docents públics Les competències bàsiques Jornada de participació Tarragona, 11-12-2010 Materials a càrrec de M. Àngels González Estremad - M. Àngels González Estremad

3 Les Competències bàsiques Els Decret 142 i 143/2007, de 26 de juny, defineix a l’annex 1 les següents competències bàsiques: Competències transversals: Competències comunicatives – Competència en comunicació lingüística i audiovisual – Competència artística i cultural. Competències metodològiques – Tractament de la informació i competència digital – Competència matemàtica – Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic – Competència per aprendre a aprendre Competències personals – Autonomia i iniciativa personal – Conviure i habitar el món – Social i ciutadana

4 Experiències prèvies en les proves externes El Departament d’educació va impulsar la realització de proves de competències bàsiques a tots els centres educatius, a partir del curs 2000-2001 per als alumnes de 4rt. D’EPRI i del 2001-2002 per als de 2n. D’ESO. Més endavant van ampliar-se els nivells educatius afectats fins assolir les roes Cb8, Cb10, Cb12 I Cb14 Les proves, administrades per tots els centres amb els alumnes corresponents, tenien com a referent una mostra significativa d’alumnes que les havien passat per aplicadors externs. De la correcció d’aquesta mostra es desprenien uns promitjos de cada competència, cosa que va permetre que els centres tinguessn un element objectiu de comparació.Cada dos anys es canviaven les proves i, a més dels continguts, se’n modificava l’estructura. La LOE I els Decrets 142 i 143/2007 han recollit aquesta experiència regulant l’aplicació prescriptiva d’una prova d’avaluació diagnòstica a tot l’alumnat que finalitza el 4t curs de primària i el 2n.d’ESO, en la línia de les proves de competències bàsiques.

5 Les proves de diagnòstic Són proves externes que han de passar el alumnes al final de 4t. de primària i de 2n. d’ESO, segons la regulació prevista a la LOE i dels Decrets 142/2007 i 143/2007. En el cas de Catalunya, s’han passat per primer cop al mes d’octubre de 2009, a l’alumnat de 5è de primària i de 3r. D’ESO. S’han passat proves de llengua catalana i castellana (comprensió i expressió escrites), a càrrec de cada centre, amb les orientacions i criteris de correcció corresponents. Els resultats de la correcció s’han introduït en un aplicatiu informàtic. Cada centre ha tingut accés als seus resultats; però no es disposa encara de resultats globals de Catalunya.

6 Les proves de 6è d’educació primària A partir de l’any 2009 s’han començat a aplicar a Catalunya proves a tots els alumnes de 6è d’educació primària. Les proves s’organitzen simultàniament i compten amb mesures de confidencialitat i amb aplicadors i correctors externs, la qual cosa garanteix l’objectivitat dels resultats. Cada centre educatiu i cada família dels alumnes té accés als resultats que els afecten.

7 Les proves externes de competències bàsiques : Aspectes positius que cal potenciar L’anàlisi sistemàtica dels resultats de les proves de competències bàsiques aporta moltes possibilitats: Conèixer la situació real dels seus alumnes respecte d’uns paràmetres validats. Centrar el treball curricular i evitar la dispersió. Conèixer quins són els aspectes satisfactoris i quins són els que han de millorar. Prendre les consegüents decisions curriculars. Compensar i millorar els aspectes menys reeixits per a una determinada promoció d’alumnes. Tenir una visió longitudinal de l’evolució de l’alumnat del centre (diferents alumnes en un mateix nivell, els mateixos alumnes en nivells diferents) Tenir una visió transversal mitjançant la comparació dels resultats del propi centre amb les mitjanes de Catalunya i amb centres de tipologia similar


Descargar ppt "Organització, funcionament i gestió dels centres docents públics Les competències bàsiques Jornada de participació Tarragona, 11-12-2010 Materials a càrrec."

Presentaciones similares


Anuncios Google