La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Programa de Transició Escola Treball

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Programa de Transició Escola Treball"— Transcripción de la presentación:

1 Programa de Transició Escola Treball
Joan Josep Alonso Barcelona, 4 d’octubre de 2012

2 TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL
PROGRAMA DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL Quina és la finalitat de la nostra participació en aquesta jornada? Què oferim? Què poden trobar al territori? Recursos per als joves Necessitat de coneixement del territori dels PIDCES. Programa TET 1/3 2

3 JOVES PROMOCIÓ ECONÒMICA EDUCACIÓ INSTITUTS EMPRESES SERVEIS SOCIALS
Tingui clar que els/les joves són una peça clau de l’àmbit municipal (implicació política) El municipi aposti per treballar entre els diferents serveis municipals que tenen com a “client” l’adolescent, superant la desconnexió i dificultats, i evitant la infrautilització i la duplicitat de recursos (treball en xarxa). JOVENTUT 3

4 DISPOSITIUS LOCALS D’INSERCIÓ
ADM. LOCAL ADM. EDUCATIVA INSTITUTS EMPRESES DLI DISPOSITIUS LOCALS D’INSERCIÓ Per això s’organitzen les xarxes locals creant els anomenats DLI, que vincula els serveis a través del treball transversal de les àrees, compatint anàlisis i acompanyant als joves en el seu procés d’inserció a la vida activa: laboral i comunitària. Els projectes de transició escola treball tenen l’objectiu d’acompanyar als joves en aquest procés, per mitjà de la articulació de recursos, equipaments i actuacions dels diferents agents del municipi que intervenen. Son projectes municipals que per al seu desenvolupament necessiten la complicitat i el compromís de treball conjunt entre les administracions local i educativa i els centres de secundària. També és important el lligam amb les diferents branques de formació professionalitzadora i el teixit empresarial. FORMACIÓ 4

5 Prevenció Informació Orientació Acompanyament Formació Inserció
Els DLI per a la Transició Escola Treball (TET) posen en comú el conjunt de recursos adreçats a la població adolescent i tenen la funció de programar tot un seguit d’accions encaminades a informar, orientar i/o acompanyar els i les joves en el seu trànsit de l’escola a la vida activa. Aquestes accions s’adrecen especialment als col·lectius de joves que acaben o abandonen l’escolarització obligatòria sense acreditació. El Dispositiu Local d’Inserció (DLI) és una eina mitjançant la qual els ens locals poden millorar i fer més eficients el conjunt de serveis, recursos i accions adreçats a la població jove. personal, acadèmic i professional. Prevenció: veure pàgina Programa Acompanyament a l’escolaritat

6 Acompanyament a l’escolaritat
Programa Acompanyament a l’escolaritat Èxit escolar Infants Escola Família Comunitat lluita contra el fracàs escolar Àmbits d’actuació: Suport als centres educatius Programes d’absentisme Projectes singulars Transicions educatives Treball amb famílies Activitats més enllà de l’horari escolar

7 XARXES INTERMUNICIPALS DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL
Objectius generals de les xarxes: Intercanviar experiències Gestió del coneixement Organitzar sessions monogràfiques de treball Elaborar materials i serveis compartits Buscar la implicació d’altres administracions i organitzacions Consolidar el treball transversal

8 TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL
MATERIALS DE TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL

9

10 Objectiu del mòdul Motivar els i les joves escolaritzats a obtenir el Graduat en ESO. Objectiu del mòdul Afavorir els processos de presa de decisions a l’hora de triar la formació. Objectiu del mòdul Fer veure la necessitat de formar-se Objectiu del mòdul Afavorir la presa de decisions a l’hora de buscar una feina. Informar sobre les diferents eines de recerca. Objectiu del mòdul Proporcionar eines per superar amb èxit l’entrevista de feina.

11

12 Joves en transició

13

14

15 Programa de Transició Escola Treball
Joan Josep Alonso Barcelona, 4 d’octubre de 2012


Descargar ppt "Programa de Transició Escola Treball"

Presentaciones similares


Anuncios Google