La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

LA GRAVETAT SOTA SOSPITA

Presentaciones similares


Presentación del tema: "LA GRAVETAT SOTA SOSPITA"— Transcripción de la presentación:

1 LA GRAVETAT SOTA SOSPITA
Miquel Barberà Parramon 2n Batxillerat A-C I.E.S. S.E.P. Guindàvols Tutor: Anicet Cosialls

2 Plantejament del problema
Problema I. Quins mètodes tenim al nostre abast per a determinar experimentalment l’acceleració de la gravetat? Problema II. És necessari disposar d’un gran equip informàtic i tecnològic per tal de calcular la gravetat? Problema III. La gravetat és una magnitud que es pot mesurar directament?

3 Plantejament del problema
Problema IV. Quin valor pren l’acceleració de la gravetat amb cadascun dels possibles mètodes? Problema V. Quin és l’error absolut i relatiu d’aquestes mesures prenent com a referència g = 9.81 m/s2? Problema VI. El mètode més precís també ha de ser el més exacte?

4 Plantejament del problema
Problema VII. Quin d’aquests mètodes és el més precís? Problema VIII. Quin d’aquests mètodes és el que ofereix més exactitud en el resultat? Problema IX. Quina és l’acceleració de la gravetat mitjana obtinguda amb els diferents mètodes?

5 Recerca bibliogràfica
Llei de la gravitació universal Camp gravitatori Diferents moviments: m.r.u., m.r.u.a., tir parabòlic, pèndul simple, etc. Errors en les mesures

6 Pèndul simple Es mesura el període amb un cronòmetre
Es mesura la longitud del pèndul S’aplica la fórmula i s’obté el valor de g.

7 Tir horitzontal Mitjançant el MultiLab es mesura el temps de vol
Es mesura l’altura des de la que cau la bola S’aplica la fórmula i es calcula g.

8 Caiguda lliure del regle
Es mesura l’espai i el temps. S’ajusten els resultats a una paràbola. Es compara la paràbola amb la fórmula del m.r.u.a.

9 Pèndul simple amb vídeo
Es mesura el període a través del Vidshell. S’aplica la fórmula utilitzant la llargada obtinguda amb el vídeo.

10 Sensor posició Amb l’ajut del MultiLab es fa el gràfic de l’espai recorregut per la pilota en funció del temps. S’ajusta el gràfic a una paràbola. Es compara la paràbola amb la fórmula del m.r.u.a. i es calcula g.

11 Caiguda lliure d’una bola de ferro amb vídeo
Es mesura l’espai recorregut per la bola i el temps en que ho fa amb l’ajut del Vidshell. S’ajusten les dades a una paràbola. Es compara aquesta paràbola amb la fórmula del m.r.u.a. i es determina g

12 Conclusions Problema I. Si que hi ha diferents mètodes al nostre abast per a calcular el valor de g. Problema II. No és necessari disposar d’un gran equip tècnic per calcular g. Problema III. La gravetat es una magnitud que només es pot mesurar de forma indirecta.

13 Conclusions Problema IV. Els resultats obtinguts són: Mètode de càlcul
Pèndul simple (9.74 ± 0.06) m/s2 Tir horitzontal (9.9 ± 0.6) m/s2 Caiguda lliure del regle (9.8 ± 0.1) m/s2 Pèndul simple amb vídeo (9.7 ± 0.1) m/s2 Sensor posició (9.71 ± 0.06) m/s2 Caiguda lliure d’una bola de ferro amb vídeo (10 ± 1) m/s2

14 Conclusions Problema IV. Els errors efectuats en els càlculs són els següents: Mètode d Er% Pèndul simple 0.07 m/s2 0.71 % Tir Horitzontal 0.09 m/s2 0.92 % Caiguda lliure del regle 0.01 m/s2 0.10 % Pèndul simple amb vídeo 0.11 m/s2 1.12 % Sensor Posició 0.10 m/s2 1.02 % Caiguda lliure d’una bola de ferro amb vídeo 0.19 m/s2 1.94 %

15 Conclusions Problema VI. La mesura més exacta no té perquè ser la més precisa. Problema VII. Els mètodes més precisos són el del pèndul simple i el del sensor de posició. Problema VIII. El mètode més exacte és el de caiguda lliure del regle. Problema IX. La mitjana dels diferents valors de g obtinguts és de 9.81 m/s2.


Descargar ppt "LA GRAVETAT SOTA SOSPITA"

Presentaciones similares


Anuncios Google