La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Programa Pacient Expert ICS en MPOC

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Programa Pacient Expert ICS en MPOC"— Transcripción de la presentación:

1 Programa Pacient Expert ICS en MPOC
Magda Pla Mas Pacient Experta MPOC Sònia Ortiz Infermera ABS Balaguer

2 Introducció Canvis socials, demogràfics, augment de les patologies cròniques. Canvi en la relació metge/infermera – pacient. Nova realitat social: major accès a la informació.

3 Informació

4 Informació excès d'informació?

5 Nous reptes PACIENT ACTIU PACIENT PASSIU

6 Apoderament dels pacients
Nou rol del pacient en el sistema sanitari. Major informació. Capacitat per decidir Col·laboració/compromís Satisfacció PACIENT EXPERT

7 FINALITAT DEL PROGRAMA PACIENT EXPERT
A través de l’intercanvi de coneixements del pacient expert amb la resta de pacients: promoure canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida i la convivència amb la malaltia.

8 Objectius Programa Pacient Expert en MPOC
Augmentar els coneixements sobre la MPOC. Millorar el compliment terapèutic. Reconèixer símptomes i signes d’alarma, i tractament per evitar descompensacions. Potenciar l’AUTOCURA aconseguint la implicació dels pacients en el control de la seva malaltia.

9 Objectius: què i com AUTOCURA MOTIVACIÓ CONFIANÇA

10 Components del GRUP OBSERVADORS PARTICIPANTS PACIENT EXPERT

11 Observadors 2 infermeres amb experiència en la conducció de grups MPOC. Formen i recolzen al Pacient Expert. Funció de feedback. No intervé directament en les sessions formatives del grup, observa.

12 Cronograma Sessió informativa a l’EAP.
Selecció de possibles participants. Citació a una primera reunió informativa. Selecció del Pacient Expert. Selecció del grup. Formació del Pacient Expert.

13 Metodologia 9 Sessions grupals conduïdes pel PE de 1h 30’, una sessió setmanal durant 2 mesos i mig. Es van passant enquestes durant les sessions, al final, als 6 i als 12m per tal de fer una avaluació posterior.

14 Avaluació AVALUACIÓ QUALITATIVA:
A partir de l’opinió i comentaris dels participants. AVALUACIÓ QUANTITATIVA: A través de les enquestes de coneixements, d’hàbits i estils de vida, d’autocura i de qualitat de vida al inici i a la finalització del programa. Enquestes de satisfacció. Canvis en freqüentació i en ingressos hospitalaris i visites a urgències per descompensacions.

15 Resultats Perfil participants grup: Total participants: 8
Edat Perfil participants grup: Total participants: 8 Grau de participació: 91% Grau de satisfacció: 4,9 sobre 5 Sexe Grau Dispnea Font: Programa Pacient Expert ICS

16 Resultats: Coneixement/Hàbits i Estils de vida/Autocura
Coneixements Hàbits i estils de vida Grau d’Autocura Qüestionari: Escala de Autocuidado. Adaptació de la Escala Europea de Autocuidado en IC Nº de preguntes: 11 Escala valors totals: de 11 a 55 punts Font: Programa Pacient Expert ICS

17 Conclusions Gran satisfacció de tots els actors implicats.
Font: Programa Pacient Expert ICS Gran satisfacció de tots els actors implicats. La realització del programa suposa una dedicació molt important de temps en la selecció dels participants, en la formació del pacient expert i en el tractament de les enquestes d’avaluació. És imprescindible la implicació del grup, i és clau la tria del pacient expert. Després de les 9 sessions hi ha una millora en coneixements, en hàbits i estil de vida i en nivell d’autocura. Passats 6 i 12 mesos, tot i no haver fet cap intervenció, es mantenen o fins i tot es milloren els bons resultats.

18 Conclusions Ha arribat l’hora que els professionals fem un pas endavant, potenciant el paper actiu del pacient, facilitant als pacients les eines per fomentar la seva autonomia, i ajudant-los a gestionar l’impacte físic, emocional i social que suposa la malaltia

19 GRÀCIES! Sònia Ortiz sortiz.lleida.ics@gencat.cat


Descargar ppt "Programa Pacient Expert ICS en MPOC"

Presentaciones similares


Anuncios Google