La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Els castells: Coneixement, experiència i percepció a Catalunya

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Els castells: Coneixement, experiència i percepció a Catalunya"— Transcripción de la presentación:

1 Els castells: Coneixement, experiència i percepció a Catalunya
UNA APROXIMACIÓ QUANTITATIVA 4 de juliol de 2007

2 Coneixement Experiència i valoració Percepció Potencial de creixement

3 Un coneixement pràcticament universal
98% dels individus sap què són els castells

4 Sap que són els castells? Base: població que sap què són els castells
CONEIXEMENT Sap que són els castells? Base: població que sap què són els castells Relatiu Sí que sap què són els castells 98,3% Coneixement espontani 96,4% Coneixement suggerit 1,9% No sap què són els castells 1,7% Total 100,0% La pràctica totalitat dels residents a Catalunya coneixen espontàniament els castells

5 Base: població que sap què són els castells
CONEIXEMENT Sap que és l’enxaneta? Base: població que sap què són els castells Relatiu El casteller que corona el castell 22,3% El nen o nena que puja al capdamunt del castell 48,7% Altres respostes (no correctes) 0,2% No sap què és 28,9% Total 100,0% El 71% sap què és l’enxaneta

6 Coneix el nom d’alguna colla? Quins noms coneix?
CONEIXEMENT Coneix el nom d’alguna colla? Quins noms coneix? Base: població que sap què són els castells El 55% saben el nom d’alguna colla Les més citades són la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls

7 Coneix el nom d’alguna colla? Quins noms coneix?
CONEIXEMENT Coneix el nom d’alguna colla? Quins noms coneix? Base: població que sap què són els castells

8 CONEIXEMENT Coneix el nom d’alguna colla? Quins noms coneix?
Base: població que sap què són els castells

9 Una experiència viscuda per la majoria i molt ben valorada per tothom
68% dels que saben què són, els han vist en directe 7,83 de puntuació mitjana a les actuacions en directe

10 Ha vist alguna actuació en directe? Com la valora?
EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ Ha vist alguna actuació en directe? Com la valora? Base: població que sap què són els castells 7 de cada 10 catalans han vist castells en directe

11 On ha vist aquesta actuació?
EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ On ha vist aquesta actuació? Base: població que ha vist actuacions en directe Aquests 5 municipis concentren vora el 50% de les respostes

12 EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ
Han vist en directe < 60% 60-75% >75% VALORACIÓ 8,03 La proporció d’espectadors varia segons el territori, però tots valoren molt positivament l’experiència

13 EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ
% coneixement Valoració La proporció d’espectadors varia segons característiques socio – demogràfiques, però tots els grups els valoren molt positivament

14 Base: població que sap què són els castells
EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ Ha vist alguna notícia / actuació a la TV? Com la valora? Base: població que sap què són els castells El 83% de la població ha vist castells per TV i els posa una nota de 7,13 sobre 10

15 Base: població que llegeix el diari
EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ Ha vist alguna notícia a la premsa? Com la valora? Base: població que llegeix el diari La taxa de record i la valoració en premsa es troben molt per sota de la TV

16 EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ
Valoració de 0 a 10 (quadre resum):

17 Percepció dels castells
Opinió general molt favorable Caràcter integrador com atribut clau Perillositat com a fre en la captació

18 Base: població que sap què són els castells
PERCEPCIÓ DELS CASTELLS Quina opinió li mereix l’activitat castellera? Base: població que sap què són els castells 0,6% 1,8% 4,1% 67,7% 25,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Molt negativa Negativa Ni positiva ni negativa Positiva Molt positiva 67,7% 25,8% La pràctica totalitat de la població catalana valora els castells positivament o molt positivament. 93,6% 93,6% 2,4 %

19 Base: població que sap què són els castells
PERCEPCIÓ DELS CASTELLS Quin d’aquest parell d’atributs defineix millor els castells? Base: població que sap què són els castells Familiar / Equip 96,1% 3,9% Individual Homes i dones 92,1% 7,9% Només per a homes Per a tothom 86,2% 13,8% Nascuts a Catalunya Totes les edats 79,6% 20,4% Gent Jove Tradicional 95,1% 4,9% Modern Cultural 86,9% 13,1% Esportiu Va a més 72,0% 28,0% Va a menys Urbà 50,9% 49,1% Rural Divertit 87,8% 12,2% Avorrit Habilitat 69,7% 30,3% Força Molt competitiu 68,5% 31,5% Poc competitiu Perillós 66,4% 33,6% Segur Amateur 62,4% 37,6% Professional

20 + - PERCEPCIÓ DELS CASTELLS
Rànquing de perillositat de 8 activitats: 3 grans blocs Base: població que sap què són els castells + Conduir una motocicleta Practicar submarinisme Fer castells Esquiar - Anar en bicicleta de muntanya Viatjar en avió Jugar a futbol Practicar l’excursionisme

21 Interès en integrar-se a una colla
1,1% un important potencial ( individus) Atractius activitat col·lectiva i divertida. Tradició Frens edat, competència amb altres activitats i percepció de perill

22 Base: població que sap què són els castells
INTERÈS EN INTEGRAR-SE A UNA COLLA Li agradaria formar part d’una colla castellera? Base: població que sap què són els castells individus Indiquen que SÍ FILTRAT Han presenciat en viu i els ha agradat molt La consideren una activitat ‘segura’ La consideren una activitat ‘divertida’ La consideren una activitat ‘que va a més’ 8.000 castellers ja en actiu castellers potencials +

23 Base: població interessada en formar part dels castells
INTERÈS EN INTEGRAR-SE A UNA COLLA Per quins motius li agradaria formar part d’una colla? Base: població interessada en formar part dels castells Relatiu Divertit / Bonic / Agrada / Interessa 42,7% Activitat en grup / Coneixes gent / Fas amistats 24,3% Potenciar cultura catalana / Seguir amb les tradicions 13,7% Bon ambient / Gent maca / Caliu 7,3% Curiositat / Diferència 6,5% Com a pràctica esportiva 4,8% Altres respostes 0,7% Total 100,0% Generals Divertit / Bonic / Agrada / Interessa Concrets Activitat col·lectiva / Bon ambient Potenciació de la cultura

24 Base: població que no estaria interessada en formar part dels castells
INTERÈS EN INTEGRAR-SE A UNA COLLA Per quins motius no li agradaria formar part d’una colla? Base: població que no estaria interessada en formar part dels castells Relatiu No agrada / No interessa / És avorrit 30,9% Edat / Condició física 37,6% Fa altres activitats / No té temps 17,0% Perillós / Pot prendre mal 12,2% No hi ha tradició allà on visc 2,0% Altres 0,2% Total 100,0% Només un terç diu que no li interessa Frens: Aproximadament 1 de cada 4 esmenten l’edat Un 17 % la competència amb altres activitats Només un 12 % tenen percepció de perillositat

25 CONCLUSIONS CONEIXEMENT VALORACIÓ PERCEPCIÓ POTENCIAL DE CREIXEMENT
El 98 % de la població sap què són. CONEIXEMENT El 94 % que saben què són, els consideren una activitat positiva o molt positiva. VALORACIÓ 9 de cada 10 catalans veuen els castells com una activitat integradora. 3 de cada 4 consideren que va a més. PERCEPCIÓ POTENCIAL DE CREIXEMENT Més de “castellers potencials.” Edat, condició física, perillositat, manca de temps o interès. POSSIBLES FRENS La perillositat es considera inferior a la d’anar en moto o fer submarinisme i semblant a l’esquí.

26 FITXA TÈCNICA UNIVERS MOSTRA
La població d’estudi la formen els residents a Catalunya amb una edat igual o superior als 15 anys. Segons les dades del Padró de Població de 2005, aquest univers està integrat per 6 milions d’individus. UNIVERS La mostra global està integrada per individus. S’ha treballat amb un disseny mostral estratificat per àmbits territorials i grandària municipal. Dintre de cada estrat s’ha realitzat un control de quotes creuades de gènere per grups d’edat. L’error màxim és del ± 1,81% amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=0,50). MOSTRA L’estudi s’ha basat en la realització d’entrevistes telefòniques mitjançant Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) El treball de camp s’ha dut a terme entre els dies 16 i 31 de març de l’any 2007. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ EQUIP INVESTIGADOR La direcció del projecte, així com l’explotació de les dades i l’elaboració de l’informe, les han efectuat un equip investigador integrat per Enric Vilar (economista) i Marc Dargallo (sociòleg).


Descargar ppt "Els castells: Coneixement, experiència i percepció a Catalunya"

Presentaciones similares


Anuncios Google