La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Projecte EduCAT 1x1: Desplegament exploratori del model 1:1 i els llibres de text en format digital Xavier Kirchner – Fundació Catalana per a la Recerca.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Projecte EduCAT 1x1: Desplegament exploratori del model 1:1 i els llibres de text en format digital Xavier Kirchner – Fundació Catalana per a la Recerca."— Transcripción de la presentación:

1 Projecte EduCAT 1x1: Desplegament exploratori del model 1:1 i els llibres de text en format digital Xavier Kirchner – Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

2 Un projecte per a un món en canvi AHIR  Món jerarquitzat  Coneixement estructurat i d’origen controlat  Rols establerts  Activitats en seqüència  Vies de comunicació limitades AVUI  Món pla  Coneixement dispers i d’origen incontrolat  Rols difosos  Activitats en paral·lel  Vies de comunicació obertes

3 ? Un projecte per a un món en canvi AHIR AVUI

4 Desprès de descobrir l’eina, el mico ja no és el mateix Una educació per a un món en canvi  Educació per a la vida en un “món connectat”  Educació per a un món que desconeixem  Educació per competències Educació en un entorn digital

5 Nova educació  nous docents AHIR  Limitar / organitzar el desordre  “Magister” / “Oracle” AVUI  Conviure / “navegar” en el desordre  “Coacher” (Entrenador)

6 AHIR  Saber “programar”  Saber “trobar”  Navegació en un marasme d’eines  Qualitat desconeguda  èxit dubtòs  Molta dedicació de temps  95% dels docents no pugen l’esglaó (Dades del Departament d’educació) ? Digital = complex = “no és per a mi” AVUI

7  Llibre digital  Qualitat “garantida”  èxit assegurat  Estalvi de temps  95% dels docents poden pujar l’esglaó (Hipòtesi base del projecte) Llibre digital = senzill = “dono el pas” AVUI ... i un cop pujat, el progrés és fàcil

8 8 Educació “sistemàtica” Construcció del coneixement  Continguts fixats per el currículum oficial  Guia  Exercicis ...  Plataformes i recursos  Fonts múltiples ... Una forma de “sortir de la platja i passar els rompents sense bolcar” accessible a tothom i amb un esforç raonable Llibre digital: De què estem parlant?

9 9 Resultat de la convergència de tres vectors: 1.Potència del format digital - el que ens porta el “vent de la història” - format digital vol dir reduccions de preu, augment de funcionalitat, facilitat d'accés, personalització,... 2.Baixos preus dels PC portàtils: una finestra al món en el que els nostres alumnes hauran de trobar el seu camí, que s’obre per un preu molt inferior a la despesa actual 3.Els llibres de text en format digital ja disponibles i a preus per alumne molt baixos  Els llibres de text, com a tals, gratuïts pels alumnes ( Cost de les llicències a càrrec del Departament d’Educació) Projecte EduCAT 1x1

10 10 Objectius finals del projecte :  Fer el primer pas per a l’evolució de les metodologies de l’aprenentatge i l’ensenyament  Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball dels alumnes  Proporcionar la gratuïtat del llibre de text a Catalunya  Subministrar la base per a l’educació dels alumnes en la “vida en un món connectat”  Situar Catalunya en el grup de països capdavanters en l’ús de les TIC a l’educació  Aconseguir tot això sense incrementar el pressupost que es dedica avui a llibres i equipaments Plantejaments a llarga distància

11 11 Objectius del pilot 2009-2010 :  Agafar experiència metodològica – Dissenyar “bones pràctiques”  Avaluar costos i problemàtica reals  Obtenir informació de “feed-back” consistent i fiable  “Entrenar” el model operatiu per a l’escenari, en l’horitzó 2010-11  Llençar un clar missatge a la societat en relació a la utilització de la tecnologia en la educació i la gratuïtat del llibre digital... amb una preparació acurada...

12 12  Model 1:1 des del primer any Docents: segueixen la metodologia associada al llibre digital: explicacions i exercicis amb pissarra digital interactiva, etc. Alumnes: utilitzen discrecionalment el seu portàtil a classe i a casa  Primer any de coexistència llibre de text en paper – llibre digital Docents: igual al cas anterior. Alumnes: combinen la utilització dels llibres de text convencionals i els llibres digitals. Fan els exercicis utilitzant els ordinadors familiars, els de l’aula d’informàtica, la biblioteca del centre,... Dues alternatives d’implantació

13 13 Projecte de col·laboració: Participació voluntària acordada amb  Centres  Docents  Associacions de mares i pares  Eventualment, les administracions municipals  Editorials  Empreses de tecnologia Transparència: tota la informació publicada en un espai “wiki” Metodologia: “beta permanent” (correcció dels problemes i posta en marxa de les millores a mida que es van detectant / proposant) Un projecte col·lectiu Som capaços de fer un pas junts el proper curs?

14 14 Pla d’accions

15 199 centres, 21.757 alumnes

16 16 30/4/2009: “Escuela 2.0”

17 Projecte estatal  Cofinançament  Pla amb pressupost a 4 anys  Ajudes per a la compra d’ordinadors d’alumnes i docents  Equipament per a les aules (escoles públiques)  Pissarra digital interactiva  Connectivitat Wi-Fi  Instal·lació elèctrica  Equipament per a discapacitats  Formació dels docents  Exclosa: Connectivitat WAN

18 Projecte a gran escala  Sostenibilitat  Equipament personal / connectivitat  mercat de consum  Equitat social:  cofinançament de les famílies + política de beques  “Ecosistema”  millorar / no destruir  Continguts: Plataforma “neutra” Participació de les editorials Continguts de producció pròpia  Ordinadors: Certificació “EduCAT 1x1” oberta a tots els fabricants Venda limitada als participants

19 Evolució  Pla d’incorporació: una “generació” (65.000 alumnes) per any  Setembre 2009: 6.000 alumnes  Desembre 2009 – abril 2010: fins a uns 33.000 alumnes  Setembre 2010: fins a 130.000 alumnes  Setembre 2011: fins a 195.000 alumnes  Setembre 2012: fins a 260.000 alumnes  Equipament d’aules i centres  Participació voluntària

20 Moltes mercès


Descargar ppt "Projecte EduCAT 1x1: Desplegament exploratori del model 1:1 i els llibres de text en format digital Xavier Kirchner – Fundació Catalana per a la Recerca."

Presentaciones similares


Anuncios Google