La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El desplegament de la Xarxa de Fibra Òptica de Catalunya

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El desplegament de la Xarxa de Fibra Òptica de Catalunya"— Transcripción de la presentación:

1 El desplegament de la Xarxa de Fibra Òptica de Catalunya
XFOCAT El desplegament de la Xarxa de Fibra Òptica de Catalunya

2 Context: Cal connectar el país amb xarxes d’alta capacitat
El Govern de la Generalitat impulsa que Catalunya esdevingui una Societat Digital avançada. Catalunya necessita infraestructures que contribueixin decisivament a la reactivació econòmica. Cal una xarxa de comunicacions electròniques de Nova Generació per als serveis públics, les empreses i la ciutadania.

3 Xarxa de comunicacions de Banda Ampla
Desplegament territorial de les xarxes de fibra òptica Els contractes asseguren que més d’un 73% de les seus de la Generalitat en el territori disposin de connexió mitjançant fibra òptica. Xarxa troncal i neutra Aquesta xarxa permetrà garantir un punt de presència de xarxa de fibra òptica als municipis, que pot ser complementat amb el projecte de connexió de zones d’activitat econòmica. Ajuntaments Un cop la FO arribi al municipi, l’Ajuntament té l’opció de cercar un operador que desplegui la distribució finalista del servei. La Generalitat de Catalunya fa arribar la fibra òptica al territori, configurant una xarxa troncal de país complementària a les existents

4 Esquema de connexió XFOCAT als municipis
xarxa local FO (responsabilitat dels ajuntaments) Xarxa FO del municipi o operadors distribuïdors finalistes Zona d’Activitat Econòmica Centres Ensenyament Centres Sanitaris Ajuntament XFOCAT Xarxa troncal i neutra Serveis majorista (per a qualsevol operador) + Connexió seus Generalitat + Zones d’activitat econòmica

5 Xarxa de Connectivitat de Banda Ampla de la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Públic (XFOCAT)
La xarxa de connectivitat de molt alta capacitat de la Generalitat de Catalunya es construeix a partir de 2 proveïdors: Xarxa de fibra òptica gestionada per XOC (Xarxa Oberta de Catalunya) Condicions d’equilibri i neutralitat contracte XOC. Capacitat de prestació de serveis a 745 seus. Xarxa de fibra òptica gestionada per Telefónica. Condicions d’equilibri i neutralitat contracte C1. Capacitat de prestació de serveis fins a seus. +

6 Criteris de priorització de seus en el desplegament d’XFOCAT
Principis Estalvi i transformació Reactivació econòmica Desplegament territorial Seus que permetin un major estalvi en despesa TIC i aquelles amb major efecte multiplicador per als projectes de modernització dels serveis de la Generalitat de Catalunya Seus amb major impacte en el sector empresarial del territori Resta de seus que completin el desplegament territorial

7 Abast del desplegament d’XFOCAT
Total seus amb connectivitat Seus amb Fibra Òptica 2012 Seus amb Fibra Òptica Finals 2015 5.907 seus 464 seus 8% 4.297 seus 73% 939 municipis 68 municipis 7% 712 municipis 75% hab. 99%

8 Situació actual del desplegament
Situació actual desplegament Abans 31/12/2012 Entre 1/1/2013 i 30/9/2013 Total a 30/9/2013 Seus amb Fibra Òptica C1 343 982 1.325 Seus amb Fibra Òptica XOC 121 70 191 Total seus XFOCAT 464 1.052 1.516 Seus amb alta capacitat: 35,3% Municipis XFOCAT 68 140 208 % de seus connectades amb FO vs objectiu 2015 8

9 Total seus a transformar
Planificació XFOCAT  Departament Total seus Total seus a transformar Desplegament seus a 30/9/2013 Desplegament seus 2014 Desplegament seus 2015 PRESIDÈNCIA 45 44 98% 20 45% 40 91% 100% GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 13 9 69% ECONOMIA I CONEIXEMENT 24 14 58% 22 92% ENSENYAMENT 2.723 2.635 97% 1.172 44% 1.948 74% SALUT 993 489 49% 84 17% 378 77% INTERIOR 302 192 64% 48 25% 143 TERRITORI I SOSTENIBILITAT 136 131 96% 28 21% CULTURA 99 97 29 30% 73 75% AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL 119 113 95% 7 6% 75 66% BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 234 232 99% 191 82% EMPRESA I OCUPACIÓ 163 159 28% 130 JUSTÍCIA 1.015 129 13% 41 32% 122 ALTRES ORGANISMES 39 6 15% TOTAL SEUS 5.907 4.297 73% 1.516 35% 3.258 76% Municipis 939 712 208 29% 294 41% Població potencial amb servei 83% 93% 2013 2014 2015 PRESSUPOST C1 19,85 M€ 31,26 M€ 38,32 M€ PRESSUPOST XOC 2,55 M€ 3,85 M€ 5,55 M€ Dades en milions d’euros s/IVA 9

10 Mapa de desplegament - any 2013
10

11 Mapa de desplegament - any 2014
11

12 Mapa de desplegament - any 2015
12


Descargar ppt "El desplegament de la Xarxa de Fibra Òptica de Catalunya"

Presentaciones similares


Anuncios Google