La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Tallers d’intercanvi d’experiències

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Tallers d’intercanvi d’experiències"— Transcripción de la presentación:

1 Tallers d’intercanvi d’experiències
Les competències TIC a la UOC en el marc de l’EEES Universitat Oberta de Catalunya Teresa Romeu i Marc Romero Àrea de Capacitació Digital

2 Índex Punt de partida: UOC cap a l’EEES. Assignatura competències TIC
Característiques Objectius Metodologia Continguts Recursos Avaluació Estratègies docents

3 UOC cap a l’EEES: Definició de les competències
1. Punt de partida La institució defineix dues competències pròpies de la UOC, en el marc dels 60 crèdits ECTS de la formació bàsica i més concretament en els 24 de matèries transversals: Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional Comunicació en una llengua estrangera Curs : desplegament dels nous graus de Dret, Psicologia i Humanitats amb la implementació d’aquestes competències pròpies La competència pròpia “Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional” s’ha concretat en els plans d’estudi amb una assignatura obligatòria de primer semestre de 6 crèdits ECTS anomenada Competències en TIC adaptada al Grau. UOC cap a l’EEES: Definició de les competències

4 2. Assignatura Competències TIC
Impacte alt d’estudiants (3000 per semestre) Nombrós equip de docents (70 consultors) fet que facilita el treball en equip Model d’avaluació basat en l’avaluació continuada Perfil del consultor: dinamitzador virtual Característiques UOC cap a l’EEES: Definició de les competències

5 2. Assignatura Competències TIC
Aquesta assignatura té per objectiu dotar als estudiants d'una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional sobre: Cerca, localització i recuperació de la informació a la xarxa. Tractament i elaboració la informació digital. Presentació i difusió de la informació digital. Estratègies de comunicació a la xarxa. Funcions bàsiques de tecnologia digital. Planificació i gestió d’un projecte virtual. Actitud digital cívica. Habilitats de treball en equip en xarxa. Objectius competencials

6 2. Assignatura Competències TIC
Metodologia: Treball per projectes en equip

7 2. Assignatura Competències TIC
Continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental per l’adquisició de les competències TIC. Continguts reflexius Ús racional i crític de les TIC Aplicació de les TIC en l’àmbit d’estudi La xarxa social Actitud digital Continguts metodològics Planificació i gestió de projectes virtuals Treball en equip en entorns virtuals d’aprenentatge Estils de comunicació a la xarxa Continguts instrumentals Nocions bàsiques de tecnologia Cerca, localització de la informació Tractament i presentació de la informació digital Continguts

8 2. Assignatura Competències TIC
Recursos

9 2. Assignatura Competències TIC
Model d’avaluació continuada, cada fase és una Pràctica d’Avaluació Continuada (PAC) Avaluació per competències Criteris fixats en els enunciats de les PAC’s Criteris específics per l’avaluació del treball en grup Avaluació a dos nivells: L’avaluació del treball individual L’avaluació del treball en grup PAC 1 PAC 2 PAC 3 PAC 4 Avaluació Continuada Avaluació

10 3. Estratègies docents Perfil del consultor Animador i motivador.
Proactiu davant els problemes a l’aula. Facilitador de pautes i orientacions pel treball i l’estudi en xarxa Provenen del món acadèmic universitari i no universitari, amb perfils professionals heterogenis. Amb capacitat d’ús de les TIC a l’àmbit de la docència i facilitat en d’adaptar-se constantment als canvis. Perfil del consultor

11 1. Dinamitzar el procés d’aprenentatge
3. Estratègies docents 1. Dinamitzar el procés d’aprenentatge 2. Animar el procés de comunicació 3. Avaluar el procés d’aprenentatge 4. Eines per a gestionar el procés 5. Facilitar el treball en equip 6.Experimentació pedagògica amb noves eines Estudiant motivat

12 3. Estratègies docents Dinamitzar el procés d’aprenentatge
Oferir informació constant i organitzada sobre la dinàmica de l’assignatura Oferir una temporalizació flexible Fomentar l’autoaprenentatge a partir de tècniques i materials Fer referència als recursos de l’assignatura: materials didàctics, guies,…. Valorar las activitats donant un feedback immediat Proposar exemples il·lustratius Crear guies complementàries per augmentar la comprensió dels continguts i dinamitzar la realització de les PAC. -

13 3. Estratègies docents 2. Animar el procés de comunicació
Comunicació bàsicament asíncrona en un entorn virtual. El grau de reflexió al redactar un missatge és molt superior al d’interacció presencial Comunicació grupal Mantenir una dinàmica a l’aula a través dels espais compartits (tauler, debat i fòrum, tant a nivell docent com discent). Fomentar la interacció entre els estudiants per la construcció conjunta de coneixement. Potenciar activitats d’avaluació compartides Atenció personalitzada mitjançant la bústia personal (seguiment d’estudiants, valoració d’activitats, resposta de dubtes, ...)

14 3. Estratègies docents 3. Avaluar el procés d’aprenentatge
Avaluació continuada: Ofereix una pauta d’activitats (enunciats) i suggereix un ritme de treball concret. Assegura la participació activa de l’estudiant permetent al professor guiar i orientar el procés d’aprenentatge. Permet el seguiment continuat de l’assignatura. Fomenta els processos d’avaluació i autoavaluació grupal

15 4. Eines per gestionar el procés
Eines per a seguir el procés de l’estudiant Seguiment de les connexions a l’aula Seguiment dels espais de debat Historial dels missatges Tenim més evidències que en un entorn presencial per poder avaluar Eina pel lliurament i avaluació d’activitats: Registre d’Avaluació continuada (RAC)

16 5. Facilitar el treball en equip
Dinamitza i guia els processos de creació i consolidació del treball en equip Dóna estratègies i solucions davant els processos crítics Fomenta els processos d’avaluació i autoavaluació grupal

17 Experimenten amb l’ús pedagògic de les eines web 2.0
3. Estratègies docents 6. Experimentació pedagògica amb noves eines: Major implicació grupal dels alumnes en la construcció conjunta del coneixement a través d’eines web 2.0 Exposició de projectes al Jimdo Marcadors socials Googledocs per l’elaboració de documents de forma col·laborativa Wiki Ús del YouTube Experimenten amb l’ús pedagògic de les eines web 2.0 17

18 Coordinació Professorat
3. Estratègies docents Abans d’iniciar el semestre Durant el semestre Planificació virtual Docència virtual Comparteixen experiències sorgides a l’aula Resolen dubtes Consensuen orientacions sobre les activitats d’aprenentatge Intercanvien informació i nous recursos Acorden criteris i paràmetres d’avaluació, correccions i valoracions Actualització de materials (recursos) Actualització del pla docent Disseny de les activitats d'aprenentatge (PAC) Selecció recursos: articles i enllaços d’interès Temporització dates clau Definició estratègies docents Coordinació Professorat Etapes del semestre acadèmic 18

19 Espais virtuals de col·laboració docent
3. Estratègies docents Llistat consultors Bústies compartides Espai de disc compartit Wikis grups de treball Coordinació Espais virtuals de col·laboració docent 19

20 Espai virtual de recursos compartits
3. Estratègies docents Espai virtual de recursos compartits

21 Collaboració docent en xarxa
3. Estratègies docents La col·laboració de docents en xarxa com a element imprescindible per la innovació i actualització dels docents. Collaboració docent en xarxa 21


Descargar ppt "Tallers d’intercanvi d’experiències"

Presentaciones similares


Anuncios Google