La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Procés de Reflexió Reglament del Consell Escolar Municipal 25 de setembre 2007.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Procés de Reflexió Reglament del Consell Escolar Municipal 25 de setembre 2007."— Transcripción de la presentación:

1 Procés de Reflexió Reglament del Consell Escolar Municipal 25 de setembre 2007

2 OBJECTIUS Millorar el funcionament i organització del Consell Revisar els objectius, composició i vincles del Consell Adequar reglament a la normativa - Analitzar la situació actual. - Realitzar propostes de millora. - Reflexionar entorn els objectius, la composició, i els vincles del Consell amb altres projectes i espais de participació ciutadana. - Partir del marc normatiu actual i adequar el reglament.

3 PROCÉS DE TREBALL Sessió de presentació al Consell 25 setembre 2007 Sessió informativa marc legal i primera sessió de treball Segona sessió de treball amb una primera proposta de reglament - Presentar l’objectiu de la revisió del reglament i el procés metodològic - Presentar el marc normatiu que regula els Consells Escolars: - Sessió de treball: Anàlisi funcionament actual i propostes de millora. - Es presentarà un primer esborrany de Reglament per debatre amb els membres del Consell.

4 SESSIÓ INFORMATIVA - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. - Titol II: Capítol II: Òrgans Col·legiats - Llei 25/1985, de 20 de desembre, dels Consells Escolars - Decret 404/1987, de 22 de desembre, reguladora de les bases generals d’organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals.

5 PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL Anàlisi i reflexió respecte: - Objectius - Vincles del Consell amb altres projectes i propostes participatives - Composició - Organització - Funcionament

6 SEGONA SESSIÓ DE TREBALL -Presentació primer esborrany de reglament. - Debat i concreció d’una nova proposta de reglament

7 Procés de Reflexió Reglament del Consell Escolar Municipal 25 de setembre 2007


Descargar ppt "Procés de Reflexió Reglament del Consell Escolar Municipal 25 de setembre 2007."

Presentaciones similares


Anuncios Google