La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

BATXILLERAT 34R/1I/1P-212. EL BATXILLERAT LOE EL BATXILLERAT ÉS UNA ETAPA FORMATIVA Durada: 2 ANYS Titulació: BATXILLER SORTIDES: a)Estudis universitaris.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "BATXILLERAT 34R/1I/1P-212. EL BATXILLERAT LOE EL BATXILLERAT ÉS UNA ETAPA FORMATIVA Durada: 2 ANYS Titulació: BATXILLER SORTIDES: a)Estudis universitaris."— Transcripción de la presentación:

1 BATXILLERAT 34R/1I/1P-212

2 EL BATXILLERAT LOE EL BATXILLERAT ÉS UNA ETAPA FORMATIVA Durada: 2 ANYS Titulació: BATXILLER SORTIDES: a)Estudis universitaris mitjançant les PAU. b) CFGS (accés directe). c) Món laboral / altres. MODALITATS: ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

3 LES 3 FRANGES DEL BATXILLERAT COMUNA MODALITAT OPTATIVA (2 Crèdits) (4 Crèdits) (1-2-3 Crèdits) 1 Crèdit = 1 HORA LECTIVA · COMPLETA EL CURRÍCULUM · · TÉ RELACIÓ AMB EL GRAU UNIVERSITARI O EL CFGS · DETERMINA ELS ITINERARIS · OBLIGATÒRIA ·

4 MATÈRIES COMUNES BATXILLERAT PRIMER CURSSEGON CURS LLENGUA CATALANA I LITERATURA (2 crèdits) LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (2 crèdits) ANGLÈS (3 crèdits) Filosofia i Ciutadania (2)Història de la Filosofia (3) Educació Física (2)Història (3) Ciències Món Contemporani (2) TUTORIA (1) TREBALL DE RECERCA

5 EL TREBALL DE RECERCA

6 TREBALL DE RECERCA

7

8 PROMOCIÓ EXTERNA TR PREMIS Centre de Recursos Premis Blanquerna Premis UAB Societat de Química Fundació Universitària del Bages Universitat de Vic UPC Pla d'Empreses Idees Joves

9 PROMOCIÓ INTERNA TR Presentació de Treballs de Recerca i Crèdits de Síntesi Batxillerat i CFGS 2012

10 LES 3 FRANGES DEL BATXILLERAT COMUNA MODALITAT OPTATIVA ( 2 Crèdits ) ( 4 Crèdits ) (1-2-3 Crèdits) 1 Crèdit = 1 HORA LECTIVA · COMPLETA EL CURRÍCULUM · · TÉ RELACIÓ AMB EL GRAU UNIVERSITARI O EL CFGS · DETERMINA ELS ITINERARIS · OBLIGATÒRIA ·

11 ESTRUCTURA 1r BATXILLERAT JOVIAT

12 ESTRUCTURA 2n BATXILLERAT JOVIAT

13 ITINERARIS I BRANQUES DE CONEIXEMENT ITINERARI HUMANÍSTIC ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS ITINERARI ECONÒMIC I JURÍDIC ITINERARI TECNOLÒGIC ITINERARI CIÈNCIES DE LA SALUT FilologiesSociologiaADEMatemàtiques HistòriaPeriodismeEconomiaFísica Traducció i interpretació Publicitat i Relacions Públiques Dret Química Història de l'art Ed. Infantil i Primària Ciències Empresarials Enginyeries Biologia / Veterinària Humanitats Pedagogia Ciències Polítiques Arquitectura Medicina / Infermeria Arqueologia Educació Social Fisioteràpia / Psicologia Filosofia T. Social / Turisme CAFE Els ITINERARIS tenen relació lògica amb la branca de coneixement dels estudis posteriors, però no estan estipulats L’ESCOLA JOVIAT OFEREIX 5 ITINERARIS COM TRIAR L'ITINERARI?

14 COM TRIAR UN ITINERARI?

15 MATÈRIES PER ITINERARI TECNOLÒGIC CIÈNCIES DE LA SALUT MATÈRIES MODALITAT 1r 2n1r2n MATEMÀTIQUES QUÍMICA FÍSICABIOLOGIA OPTATIVES LABORATORI DIBUIX TÈCNICFÍSICA CTMA FRANCÈS

16 ECONÒMIC I JURÍDIC CIÈNCIES SOCIALS HUMANÍSTIC Història món contemporani Geografia / Història de l’Art Història món contemporani Geografia / Història de l’Art Història món contemporani Geografia / Història de l’Art ECONOMIA I ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA Literatura catalana Literatura castellana Literatura catalana Literatura castellana OPTATIVES Tècniques expressió Ampliació llengües Tècniques expressió Ampliació llengües Tècniques expressió Ampliació llengües ECONOMIA Història de Catalunya Taller periodisme Història de Catalunya Taller periodisme MATÈRIES PER ITINERARI LLATÍ MATEMÀTIQUES APLICADES a les CCSS FRANCÈS 1r2n1r2n1r2n MATÈRIES MODALITAT

17 D Com es calcula la nota de BATXILLERAT? 0,9 * MITJANA ASSIGNATURES + 0,1 * NOTA DEL TREBALL DE RECERCA L'AVALUACIÓ AL BATXILLERAT

18 El PAS de PRIMER a SEGON: Cap matèria pendent Una o dues matèries pendents Més de quatre matèries pendents Repeteix curs Passa a segon amb una o dues matèries pendents Passa a segon Tres o quatre matèries pendents Es pot repetir o bé cursar les matèries pendents de 1r i, si es pot, alguna de 2n. L'AVALUACIÓ AL BATXILLERAT

19 Tot aprovat Alguna matèria suspesa Repeteix les matèries suspeses Títol de Batxillerat L'AVALUACIÓ AL BATXILLERAT L’obtenció del TÍTOL DE BATXILLER

20 HORARI BATXILLERAT 8:00 – 14:30 QUÈ FEM A LES TARDES ? REFORÇ i ALEMANY

21 REFORÇ

22

23 ACTIVITATS ACADÈMIQUES

24 ÀREA D’IDIOMES: FIRST CERTIFICATE

25 PREPARACIÓ EXÀMENS TALLER DE CONCENTRACIÓ I TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ

26 ACTIVITATS CULTURALS

27 XERRADES I SORTIDES D’ORIENTACIÓ ORIENTACIÓ

28 REFORÇ FASE ESPECÍFICA PAU OPTATIVES + 3 DE MODALITAT TUTOR Necessito unes PAU amb molta NOTA. Tinc problemes amb algunes matèries de Batxillerat. No necessito nota a les PAU. Vull fer un CFGS. 4 DE MODALITAT TREBALL DE RECERCA · INTERCANVIS · ESTADES · SORTIDES XERRADES D’ORIENTACIÓ · VIATGE ITÀLIA

29 LES PAU

30 FASE GENERALFASE ESPECÍFICA Dóna l'aprovat i la nota mínima per accedir a la Universitat. Dóna punts extra a la nota de la FASE GENERAL per entrar als Graus més sol·licitats. OBLIGATÒRIAOPCIONAL 5 exàmens: Fins a 3 exàmens: 4 matèries comunes + 1 matèria modalitat 1, 2 ó 3 matèries modalitat NOTA MÍNIMA PER FER MITJANA 45 QUALIFICACIÓ Mitjana aritmètica de les 5 matèries. Ponderació (0,1 / 0,2) segons les Universitats

31 NOTA TOTAL 0,9 * matèries BTL + 0,1 * TR = NOTA BTL 0,6 * NOTA BTL + 0,4 * FASE COMUNA PAU = NOTA D'ACCÉS NOTA D'ACCÉS + a * M1 + b * M2 = NOTA D'ADMISSIÓ M1 i M2: qualificacions de les matèries de modalitat de la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin mllor nota d'admissió a i b: paràmetres de ponderació de la fase específica (0,1 ó 0,2)

32 SUPERACIÓ DE LES PAU PROMOCIÓ 1999-2012 SUPERACIÓ PAU 2,3% 97,7%

33 MOLTES GRÀCIES PER L' ATENCIÓ


Descargar ppt "BATXILLERAT 34R/1I/1P-212. EL BATXILLERAT LOE EL BATXILLERAT ÉS UNA ETAPA FORMATIVA Durada: 2 ANYS Titulació: BATXILLER SORTIDES: a)Estudis universitaris."

Presentaciones similares


Anuncios Google