La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

L’educació permanent, avui Centelles, 7 d’octubre de 2004

Presentaciones similares


Presentación del tema: "L’educació permanent, avui Centelles, 7 d’octubre de 2004"— Transcripción de la presentación:

1 L’educació permanent, avui Centelles, 7 d’octubre de 2004 anaayuste@ub.es

2 1.Ahir i avui de l’Educació Permanent (EP) 2.El context de l’EP: informacionalisme i globalització 3.Nous desafius educatius 4.L’educació permanent com a un tot L’educació permanent, avui

3 1. Ahir i avui de l’educació permanent I etapa: des de finals dels 60 fins a la dècada dels 80 Crisis dels sistemes educatius  L’EP com a solució a l’anacronisme dels sistemes educatius  L’EP com a proposta dels organismes internacionals Context socioeconòmic  Crisis de 1973  Atur i canvis tecnològics Teories de l’educació  Teories de la reproducció (Althusser, Bourdieu)  Teories de la desescolarització (Illich)  Teories crítiques (Freire)

4 1. Ahir i avui de l’educació permanent

5 II etapa: a partir de mitjans dels 90 Coincidències entre la I i la II etapa  Canvi de paradigma socioeconòmic  El paper dels organismes internacionals -UNESCO, UE, OCDE, OIT, BM,...-

6 “L’Educació Permanent ha de posar a l’abast de tothom les possibilitats educatives, amb finalitats múltiples, des d’oferir una segona o tercera oportunitat, satisfer el desig de coneixement, de bellesa o de superació de si mateix, fins a perfeccionar i ampliar les formacions estrictament vinculades a les exigències de la vida professional, incloent-hi les formacions pràctiques” (Delors, 1996:98) 1. Ahir i avui de l’educació permanent

7 II etapa: a partir de mitjans dels 90 Coincidències entre la I i la II etapa  Canvi de paradigma socioeconòmic  El paper dels organismes internacionals -UNESCO, UE, OCDE, OIT, BM,...- Diferències entre la I i la II etapa  Nou context social i econòmic

8 2. El context de l’EP: informacionalisme i globalització Sociedad Industrial Sociedad de la Información

9 2. El context de l’EP: informacionalisme i globalització Cada día se mueven dos billones de dólares en los mercados financieros internacionales

10 L’empresa xarxa 2. El context de l’EP: informacionalisme i globalització

11 “La época en que era posible dejar el instituto y lograr un trabajo vitalicio bien remunerado y sujeto a convenio en la fábrica de automóviles hace tiempo que ha acabado. Una buena escuela, una sólida educación universitaria y una buena red de formación después de la universidad y un sentimiento potenciado de identidad son las nuevas anclas sociales en un entorno flexible. Las comunidades de conocimiento bien organizadas serán claves para la reintegración, y es preciso definir como objetivo público fundamental que logren convertirse en integradoras eficaces” (Carnoy, 2001: 228).

12 2. El context de l’EP: informacionalisme i globalització

13 Forum social Mundial 2. El context de l’EP: informacionalisme i globalització

14 3. Nous desafius educatius 1.Formació bàsica per a una societat de la informació per a tothom 2.Immigració i cohesió social 3.Participació ciutadana i cultural

15 1.Formació bàsica per a una societat de la informació per a tothom 3. Nous desafius educatius A Catalunya, gairebé 2 milions de persones adultes no tenen cap títol del Sistema Educatiu i 1 milió i mig només han assolit el nivell de formació bàsica segons l’OCDE (2003)

16 2. Immigració i cohesió social 3. Nous desafius educatius

17 3. Participació ciutadana i cultural 3. Nous desafius educatius

18 4. L’educació permanent en xarxa Flexible:  en el temps  en l’espai  en l’oferta  en els programes formatius  en les metodologies Arrelada al territori:  dinàmica  participativa

19


Descargar ppt "L’educació permanent, avui Centelles, 7 d’octubre de 2004"

Presentaciones similares


Anuncios Google