La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Energia solar Núria.J i Alexia.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Energia solar Núria.J i Alexia."— Transcripción de la presentación:

1 Energia solar Núria.J i Alexia

2 Index L’ energia L’energia solar
La funció de l’energia solar amb la flora i la fauna Les energies renovables El Sol es una energia renovable Els tipus d’energia solar Avantatges i desavantatges de l’energia solar L’energia solar en funcionament El video Les preguntes L’acudit

3 Energia L’energia és una magnitud física que és un atribut present a qualsevol sistema físic i que es pot manifestar en forma de treball útil, de calor, de llum o altres maneres. L‘energètica, que inclou la termodinàmica i altres aspectes, és la branca de la ciència que s'ocupa de l'estudi de l'energia i la tecnologia energètica la que l'aplica. L'energia és un nexe d'unió que apareix a totes les àrees de la física i també a altres camps, com la química, el medi ambient o l’economia. 

4 L’energia solar L'energia solar és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable, ja que l'energia rebuda del Sol no canvia pel fet d'utilitzar-la. La radiació té un valor de potència que varia segons el moment del dia, les condicions atmosfèriques que l'esmorteeixen i la latitud.

5 La funció de l’energia solar amb la flora i la fauna
La major part de l'energia utilitzada pels éssers vius procedeix del Sol, les plantes l'absorbeixen directament i realitzen la fotosíntesi, els herbívors absorbeixen indirectament una petita quantitat d'aquesta energia menjant les plantes, i els carnívors absorbeixen indirectament una quantitat més petita menjant els herbívors.

6 Energies renovables L‘energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil.Teòricament són inesgotables, ja que majoritàriament provenen de l'energia del sol. Considerem que es regeneren, o es renoven, naturalment de manera més ràpida a la velocitat que les consumim.

7 El Sol és una energia renovable
El Sol no és exactament una energia renovable perquè ja que es una estrella explota, però se’l considera una energia renovable ja que falten milions i milions d’anys per a que el Sol s’acabi.

8 Tipus d’energia solar L’energia solar fotovoltaica: produeix electricitat. Un invent que utilitza aquesta energia són els reguladors. L’energia solar térmica s’utilitza: per produir calor per cuinar, per la calefacció... Un invent que utilitza aquesta energia són les plaques solars termoeléctriques. L’energia solar termoeléctrica: genera electricitat i genera la calor, principalment per porecessos industrials. Un invent que utilitza aquesta energia són els discs parabòlics.

9 Avantatges i desavantatges de l’energia solar
-L'energia solar no produïx deixalles. -És renovable respecte a altres tecnologies. -El impacte visual és mínim.

10 Inconvenients: -És irregular ja que depén de l’aparició del Sol. -No es pot emmagatzemar sense transformació. -Actualment, tenen un rendiment més baix que les altres energies.

11 Energia solar en funcionament

12 Video

13 Preguntes Què es l’energia solar?
L’energia solar és una energia renovable? Per què? Digues tres tipus d’energia solar: 4. Nombra dos avantatges i dos inconvenients de l’energia solar: Explica com s’aconsequeix l’aigua sanitària calenta en una casa? 6. Quins aparells s’utilitzen amb l’energia solar? 7. Explica la funció de l’energia solar amb la flora i la fauna:

14 Quan jo volia una planta de llum no em referia a això!!!
Quan jo vaig demanar una planta de llum, no em referia a això!


Descargar ppt "Energia solar Núria.J i Alexia."

Presentaciones similares


Anuncios Google