La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Marc Càliz Cuervas Alex Carruesco Llorens Ricard López Mitjà

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Marc Càliz Cuervas Alex Carruesco Llorens Ricard López Mitjà"— Transcripción de la presentación:

1 Marc Càliz Cuervas Alex Carruesco Llorens Ricard López Mitjà
ENERGIA EÒLICA Marc Càliz Cuervas Alex Carruesco Llorens Ricard López Mitjà

2 Índex Història Definició Tècniques daprofitament
Concidions per a l’instal·lació d’un parc eòlic Parts d’un aerogenerador i funcionament Tipus d’aerogeneradors Avantatges Inconvenients Aplicacions a la societat L’energia eòlica a Espanya Conclusions

3 Història Primers en utilitzar-la: egipcis.
Segle VII: s’utilitzen molins per regar i moldre el gra. Segle XII: s’utilitzen els primers molins de vent d’Europa a França. 1802: Lord Kelvin, va associar un generador elèctric per obtenir energia elèctrica.

4 Història 1890: Charles F.Brush crea una dinamo molt eficient de corrent continua. 1897: Poul la Cour disenya dos aerogeneradors, la base dels actuals. 1929: es crea el primer aerogenerador en França.

5 Definició L’energia eòlica és l’aprofitament energètic de la força del vent. Altres influències en el vent: - La rotació de la Terra - Les estacions de l’any - Les condicions atmosfèriques Aproximadament un 2% de l’energia solar es transforma en vent.

6 Tècniques daprofitament
Per aprofitar l’energia eòlica s’utilitzen aeroturbines. Les aeroturbines són turbines que extreuen energia cinètica del vent mitjançant un sistema de captació, format per pales, així obtenim energia mecànica.

7 Concidions per a l’instal·lació d’un parc eòlic
Un mínim de v = 6m/s. La disponibilitat mínim de funcionament de 2500 h a l’any. Conèixer la direcció del vent dominant.

8 Parts d’un aerogenerador i funcionament
1- Pala del motor 2- Rotor 3- Eix del rotor 4- Carcassa 5- Multiplicador de velocitat 6- Sistema de frenada 7- Eix del generador d’electricitat 8- Generador 9- Cables de transport d’energia dins la Torre de suport

9 Tipus d’aerogeneradors
Segons l’eix: - Aerogeneradors d’eix vertical: Aerogenerador Savonius Aerogenerador Darrieus Aerogenerador Giromill

10 - Aerogenerador d’eix horitzontal:
El més utilitzat. Hi ha de diferent nombre de pales. Poden funcionar amb poca intensitat. Necessiten un sistema d’orientació.

11 Avantatges És una energia renovable. És una energia neta.
La seva instal·lació és ràpida Parc eòlic sobre el mar Poden estar a prop d’altres usos en el terreny. Es poden construir en el mar. Dóna un gran nombre de places de treball.

12 Inconvenients Només el 10% de l’energia eòlica es troba a prop del terra. El vent no sempre és constant i per això s’ha de complementar amb la producció d’una altra energia. El vent no pot ser ni molt fluix ni massa fort. Produeix contaminació acústica i visual. Necessita molt manteniment.

13 Gràfic de la velocitat del vent
10% del vent total.

14 Aplicacions a la societat
S’utilitza per produir energia elèctrica. S’aprofita per navegar amb embarcacions de vela. Combinant l’energia eòlica i la solar es pot produir electricitat per a l’ús individual i l’ús massiu.

15 Combinació de energia eòlica i solar en l’ús individual

16 L’energia eòlica a Espanya
L’energia eòlica produeix un 30% del total. Espanya és un dels països que produeixen més energia eòlica. A finals de 2007, la potència de tots els parcs eòlics a Espanya era de MW, una potència superior a la de les centrals nuclears d’Espanya. Parcs eòlics a Burgos, Astúries, Navarra, etc Parc eòlic de Navarra

17 Conclusions L’energia eòlica, combinada amb la solar i la hidràulica, pot ser una bona alternativa en el futur. No podem dependre massa d’aquesta energia perquè el vent no sempre és constant. És una energia cara, encara que ben situada és bastant productiva.

18 Gràcies per escoltar


Descargar ppt "Marc Càliz Cuervas Alex Carruesco Llorens Ricard López Mitjà"

Presentaciones similares


Anuncios Google