La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

COM ES TRANSMET O TRANSFEREIX LA CALOR?

Presentaciones similares


Presentación del tema: "COM ES TRANSMET O TRANSFEREIX LA CALOR?"— Transcripción de la presentación:

1 COM ES TRANSMET O TRANSFEREIX LA CALOR?

2

3 Per conducció, es dóna en els sòlids. Per convecció, en els fluids.
La transferència de calor entre dos cossos o sistemes pot produir-se de tres formes distintes: Per conducció, es dóna en els sòlids. Per convecció, en els fluids. Per radiació, és l’energia que pot propagar-se pel buit.

4 CONDUCCIÓ El procés pel qual es transmet calor d’un punt a un altre d’un sòlid es denomina conducció. En la conducció es transmet energia tèrmica, però no matèria.

5 La distinta capacitat de les substàncies per a conduir la calor rep el nom de conductivitat tèrmica, tenim així: Els conductors tèrmics, són totes aquelles substàncies que transmeten ràpidament l’energia tèrmica d’un punt a un altre. Els aïllants tèrmics, són totes aquelles substàncies que transmeten lentament l’energia tèrmica d’un punt a un altre.

6 CONVECCIÓ La convecció és el procés pel qual es transfereix energia tèrmica d’un punt a un altre de qualsevol fluid (líquid o gas) a causa del moviment del propi fluid. La transmissió d’energia tèrmica es produeix mitjançant les anomenades corrents de convecció o corrents d’ascens i descens del fluid. En el procés de convecció, es transmet energia tèrmica mitjançant el transport de matèria.

7 RADIACIÓ

8 RADIACIÓ La radiació és el procés de transferència de calor pel qual els cossos emeten energia que pot propagar-se pel buit. L’energia que emeten els cossos per aquest procés s’anomena energia radiant. Les radiacions es classifiquen segons la seua major o menor energia.

9 Espectre electromagnètic

10 Tots els cossos absorbeixen radiacions, però també reflecteixen part d’elles


Descargar ppt "COM ES TRANSMET O TRANSFEREIX LA CALOR?"

Presentaciones similares


Anuncios Google