La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Central solar (parque El Coronil)

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Central solar (parque El Coronil)"— Transcripción de la presentación:

1 Central solar (parque El Coronil)
Gabriella Garcia Cauotar Issaoui Esther Arceiz

2 Index I. Enginyera II. Geografa III. Publicista

3 Em escollit la central solar fotovoltaica
Tasca 1 (Enginyera) Em escollit la central solar fotovoltaica de Sevilla. Avantatges: Inconvenients Es te que instalar en un lloc on hi hagi radiació solar Una vegada relitzada la inslatació el consum es gratuit i no hi ha despeses

4 avantatges i inconvenients (Part 2)
 L'energia solar no produïx deixalles. És renovable respecte a altres tecnologies. És totalment gratuïta. Avantatges:  menor rendiment. Té menys rendiment que altres sistemes.  Té perill per les altes temperatures que pot arribar Inconvenients:

5 Lluny de ciutats i pobles
Matèries primeres necessàries Que es necessita? Radiació solar Calor durant tot l’any Lluny de ciutats i pobles

6 Esquema del funcionament duna central solar
Radiació solar mòdul inversor bateria Ac càrregues Dc càrregues

7 Explicació del funcionament d’una central solar
Primer el sol passa per les plaques solars desprès passa per el controlador de canviador, es dirigeix a la bateria i d'aquesta es divideix, la cual una va a parar al DC carrega i l’altre va al inversor i va a parar al AC carrega.

8 Xifres de producció i costos econòmics
El preu varia segons sigui la instal·lació. Normalment la instal·lació costa entre 600 i 800 euros per metre quadrat El parc el Coronil te 121 metres quadrats La instalació pot costar: € i €

9 Recursos naturals que necessita la central
És la principal font d’enrgia de la vida. Es manifesta en forma de llum i calor Estel més proper a la Terrai l'element més gran del Sistema Solar Estructura Dades sobre el Sol La Terra Tamany: radi equatorial km. 6.378 km. Període de rotació sobre l'eix de 25 a 36 dies * 23,93 hores Massa comparada amb la Terra 1 Temperatura superficial mitjana 6000 º C 15 º C Gravetat superficial a la fotosfera 274 m/s2 9,78 m/s2 Exerceix una forta atracció gravitatòria sobre els planetes i els fa girar al seu entorn.

10 Característiques que ha de reunir el lloc on s'ubiqui la central
A de ser un lloc que i doni molta llum del Sol. Ús de grans extensions de terreny.

11 Aspectes mediambientals relacionats amb la central
Com es energia renovable presenta un reduït impacte ambiental, respecte a les tecnologies que empren combustibles fòssils. No produeix residus difícils de tractar o eliminar. Dona un efecte visual contaminant. No produeix sorolls ni fums

12 Avantatges i inconvenients
Que no fa soroll ni fums. No contamina a l’agafar l’energia del Sol Fa arribar llum a les zones on no hi ha electricitat. Requereix gran inversió inicial. Es necessita grans extensions de terreny. Els llocs on hi ha més radiació, són llocs desèrtics i llunys.

13 Mapa de Catalunya amb possibles ubicacions de la central

14 Publicista Video:


Descargar ppt "Central solar (parque El Coronil)"

Presentaciones similares


Anuncios Google