La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ENERGIA Energia és allò capaç de transformar la matèria.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ENERGIA Energia és allò capaç de transformar la matèria."— Transcripción de la presentación:

1 ENERGIA Energia és allò capaç de transformar la matèria

2 Unitats d’energia Altres unitats d’energia que també s’utilitzen
En el Sistema Internacional, la unitat d’energia és el Joule ( J ) Altres unitats d’energia que també s’utilitzen La Caloria (cal ) 1 cal = 4,18 J El quilovat-hora ( kw-h ) 1 kw-h = J La caloria s’utilitza sovint per indicar el valor energètic d’un aliment Per exemple: Les necessitats energètiques diàries d’una persona adulta és d’uns kcal El kw-h s’utilitza per mesurar el consum d’electricitat en les nostres cases. I el preu que ens costa és aproximadament de 0,15 € Una maquina de rentar gasta en una rentada més o menys 2 kw-h

3 HI HA DOS TIPUS D’ENERGIA:
Energia cinètica Energia potencial

4 Energia cinètica: És l’energia associada a un cos que porta una velocitat
Ec = --- m v2 1 2 Aquests corredors tenen massa i porten velocitat, per tant tenen energia cinètica

5 Energia potencial: És una energia que un cos té però no es manifesta.
L’aigua embassada en un pantà té energia potencial que al caure podem aprofitar per fabricar electricitat. Aquesta energia potencial s’anomena. Energia Potencial Gravitatòria L’arc està tensat i té seva energia emmagatzemada en la tensió.Quan l’arquera deixi anar el fil, fletxa es posarà en moviment. Aquesta energia potencial s’anomena Energia potencial elàstica

6 L’energia del vent de quin tipus és:
Energia potencial? Energia cinètica?

7 L’energia del projectil de quin tipus és:
Energia potencial? Energia cinètica?

8 Quin tipus d’energia té un motor elèctric quan està en funcionament
Quin tipus d’energia té un motor elèctric quan està en funcionament? Cinètica o Potencial?

9 L’energia de l’escopeta o de la pistola d’aire comprimit tipus és:
Energia potencial? Energia cinètica?

10 Aquí la molla no està ni estirada ni comprimida.
Té energia potencial elàstica? Aquí el cos s’està movent. Té energia cinètica? Aquí la molla està comprimida. Té energia potencial elàstica? Aquí el cos està quiet. Té energia cinètica? L’energia cinètica del cos es transforma en energia potencial elàstica

11 Energia potencial gravitatòria és l’energia associada a un cos que està a certa altura
Ep = m·g·h Calculeu l’energia potencial d’aquesta massa en cada un dels tres cassos:

12 CÀLCUL DE L’ENERGIA CINÈTICA
Aquest corredor ha fet els 100 m llisos en 10 s. Quina ha estat la seva velocitat? Aquest corredor té una massa de 80 kg Quina és l’energia cinètica d’aquest corredor?

13 L’energia potencial graviatòria del cos, quan cau es transforma en energia cinètica

14 Quan cau un cos, al cim té molta energia potecial gravitatoria perquè té altura, en canvi a mesura que va baixant guanya velocitat, és a dir energia cinètica. L’energia potencial es transforma en cinètica i l’energia cinètica es transforma en potencial

15 Principi de conservació de l’energia:
L’energia no es crea ni es destrueix només es transforma L’Aigua del pantà té energia potencial gravitatòria, al caure per la tuberia es transforma en energia cinetica i després aquesta es transforma en energia elèctrica i després nosaltres la consumim, transformant-la en llum o calor que marxa cap a l’aire.

16 Transmissió de l’energia.-
L’energia es pot transmetre d’un cos cap un altra. Hi ha dues formes de transmetre l’energia: En forma de calor En forma de treball Un home que treballa perd l’energia que tenia abans de treballar. Un cos calent transmet la seva energia en forma de calor

17 Definició de treball.- Perquè hi hagi treball hi ha d’haver força i desplaçament.
Per calcular el treball realitzat per una força es multiplica el valor de la força pel desplaçament realitzat pel cos on s’ha aplicat la força. Treball = Força x desplaçament La unitat de treball en el S.I. és el Joule ( J ) J = N · m W = F · d Calculeu el treball realitzat per la força que actua en la imatge

18 El treball és una forma de transmetre l’energia.
L’home en el punt més baix està descansat, té energia. L’home mentre puja la pedra fa una força i la pedra es desplaça cap amunt. Realitza treball. Al cim, l’home està cansat i ja no té l’energia que tenia a baix. L’energia que l’home tenia ara la té la pedra. El treball és una forma de transmetre l’energia. L’energia ha anat de l’home cap a la pedra.


Descargar ppt "ENERGIA Energia és allò capaç de transformar la matèria."

Presentaciones similares


Anuncios Google