La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

L’Expressió escrita.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "L’Expressió escrita."— Transcripción de la presentación:

1 L’Expressió escrita

2 Currículum Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i cultural, amb adequació, coherencia, cohesió i correcció lingüística, adequada a l’edat

3 Implicacions didàctiques del procés de composició de textos
L’esnsenyament de l’expressió escrita basat en la composició dels textos ens permet centrar un enfocament didàctic basat en l’aprenent, adequat a les seves necessitats, al seu punt de partida i als seus objectius, més que a les característiques d’uns continguts preestablerts

4 L’escriptura és un procés complex
Donar importància al procés i no només al producte. Això no vol dir que aquest no sigui important però implica engegar un procés adequat per aconseguir un producte millor Es prioritza la producció de textos propis més que l’observació de models

5 L’escriptura és un procés complex
Els factors motivacionals tenen una relació directa amb el resultas de les activitats de producció de textos. Per tant cal tenir en compte necessitats i interessos dels aprenents

6 L’escriptura és un procés complex
Procés individual. Text individual/ col·lectiu Utilitzar l’anàlisi del propi procés com a recurs de millora de les pròpies estratègies

7 Fases del procés d’escriptura
Analitzar la situació comunicativa: Què vull escriure? Amb quin objectiu? A qui m’adreço? Què en sap el lector? Com vull presentar-me? Quin to adopto?

8 Fases del procés d’escriptura
Generar idees: Pluja d’idees Notes Mots clau Preguntes: Què? Qui? Com? Per què? Quan? Dibuixos Diàleg amb parelles

9 Fases del procés d’escriptura
Organitzar idees: Llistes Grups Diagrames Esquemes Altres organitzadors

10 Fases del procés d’escriptura
Redactar Construir frases Buscar l’ordre dels mots Decidir l’ordre dels paràgrafs Utilitzar marcs Llistes de connectors

11 Fases del procés d’escriptura
Revisar Llegir, rellegir Valorar Aplicar regles d’economia i claredat Revisar la correcció, la coherència, la cohesió Introduir canvis

12 Fases del procés d’escriptura
Valorar Lectura individual o conjunta Valoració crítica global o parcial

13 Fases del procés d’escriptura

14 Recollida de l’experiència
Treball en parelles: Aspectes reixits Aspectes a millorar: propostes


Descargar ppt "L’Expressió escrita."

Presentaciones similares


Anuncios Google