La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

GAUDÍ I LES SEVES MERAVELLES!

Presentaciones similares


Presentación del tema: "GAUDÍ I LES SEVES MERAVELLES!"— Transcripción de la presentación:

1 GAUDÍ I LES SEVES MERAVELLES!
Rafael Murillo Jose Santos Luis Subirán

2 PRESENTACIÓ DE LA UD Cicle Superior  6è de Primària
Vida i Obra d’Antoni Gaudí Experimentació UD de recerca i descobriment

3 DISTRIBUCIÓ TEMPORAL - UD oberta - 12 sessions de 50 minuts
- Abril – Maig (6 setmanes) saturació de l’alumnat condicions climatològiques

4 COMPETÈNCIES (1) 1.- Transversals
1.1.- Comunicatives interrelació de l’alumnat, buscar i compartir informació, tractament amb el personal dels monuments i dels transports públics 1.2.- Metodològiques recerca, anàlisi, selecció i estructuració de la informació 1.3.- Personals molta potenciació. Ells són els responsables del seu treball. Autonomia!

5 2.1.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
COMPETÈNCIES (2) 2.- Específiques - Es veuen reflectides al llarg de tot el procés 2.1.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Conèixer Gaudí i els principals monuments Interactuació amb el món que els envolta 2.2.- Competència social i ciutadana Integració dins l’espai físic tenint cura de la relació amb els altres

6 OBJECTIUS Conceptuals - Estudiar vida i obra de Gaudí
- Aprendre el context històric i geogràfic Tipus Procedimentals - Analitzar i estructurar la informació - Realitzar mapes i/o plànols Actitudinals - Respectar companys, professors i personal extern al centre docent. Cooperació

7 CONTINGUTS - Selecció i estructuració d’informació
- Desplaçaments als monuments - Realització del mural i el qüestionari - Cooperació i respecte - Treball autònom - Comportament idoni tant a fora com a dintre de l’escola - Lectura i recerca de la vida i l’obra - Identificació dels monuments més importants - Treball del moment i la corrent històrica

8 AVALUACIÓ 1.- Observació continua per part del professor
2.- Participació activa a totes les sessions 3.- Actitud i comportament en les sortides 4.- Participació en la realització del mural 5.- Qüestionari final

9 METODOLOGIA Activitats proposades pel professor i pels alumnes
Projecte planificat però amb flexibilitat Recerca d’informació i experimentació per part dels alumnes Treball significatiu i motivant 12 sessions planificades

10 Sessions específiques
Sessió 1: recerca d’informació de l’autor per part dels alumnes Sessió 2: exposar la informació i elecció dels monuments Sessió 3: recerca d’informació dels quatre monuments escollits Sessió 4: trobar informació dels desplaçaments Sessió 5: fer el recorregut d’un monument a l’altre Sessió 6: visita a La Casa Milà i La Casa Batlló Sessió 7: visita a la Sagrada Família Sessió 8: visita al Parc Güell Sessió 9: realització del mural Sessió 10: realització del mural Sessió 11: resolució del qüestionari Sessió 12: comodí, per si fa falta

11 Activitats d’ensenyament-aprenentatge
Activitat primària Itinerari Activitats Secundàries - Recerca i anàlisi d’informació - Plànol per fer el recorregut - Realització del mural general - ...

12 ITINERARI (1) Els alumnes cerquen informació d’on són
els monuments escollits i com poden arribar a ells Fan un plànol i miren els transports públics que han d’agafar Fan l’itinerari per la ciutat amb la companyia dels professors

13 ITINERARI (2) Un cop fet l’itinerari 1, passen a visitar cada
un dels monuments 1r dia La Casa Milà i La Casa Batlló 2n dia La Sagrada Família 3r dia El Parc Güell - Fonts orals: entrevistes al personal de cada monument - Visita guiada pels espais

14 OBSERVACIÓ DIRECTA PER PART DELS PROFESSORS AL LLARG DE TOT EL PROCÉS
MURAL I QÜESTIONARI Realització del mural Resum de tota la Unitat de Programació Treball en gran grup Tots han de participar de manera activa Realització del qüestionari Preguntes de temari i de sensacions Última classe del projecte Grau d’aprenentatge de cada alumne. Prova individual + OBSERVACIÓ DIRECTA PER PART DELS PROFESSORS AL LLARG DE TOT EL PROCÉS

15 CONCLUSIONS Unitat Didàctica de descobriment i recerca d’un personatge
històric molt important per a la ciutat de Barcelona Treball autònom en diferents agrupacions (treball individual, per parelles, en petit grup, en gran grup) Interdisciplinareitat Experimentació i tractament de l’assignatura a nivell històric i geogràfic

16 MOLTES GRÀCIES


Descargar ppt "GAUDÍ I LES SEVES MERAVELLES!"

Presentaciones similares


Anuncios Google