La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

GRUP DE MEDI AMBIENT IES Guillem Sagrera 1997/2008.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "GRUP DE MEDI AMBIENT IES Guillem Sagrera 1997/2008."— Transcripción de la presentación:

1 GRUP DE MEDI AMBIENT IES Guillem Sagrera 1997/2008

2 GRUP DE MEDI AMBIENT És un grup de professors i alumnes.
Funciona des del curs 97/98

3

4 GRUP DE MEDI AMBIENT El desenvolupament d’un projecte d’ambientalització escolar ha d’organitzar-se de forma tal que permeti una participació conjunta dels diversos elements que integren la comunitat escolar, i singularment dels alumnes i dels professors. A més, i de cara a instaurar de forma estable una “cultura de la sostenibilitat” a l’escola, cal que el projecte es sustenti en una organització que reuneixi simultàniament unes determinades característiques.

5 GRUP DE MEDI AMBIENT L’organització haurà de ser estable renovable
interdisciplinar internivellar intersectorial

6 ESTABLE L’ambientalització del centre no ha de ser un projecte puntual. Ha de mantenir-se de forma indefinida, perquè així ho requereix la finalitat educativa del projecte.

7 RENOVABLE L’estabilitat de l’organització no ha d’impedir la seva renovació sempre i quan es mantinguin els mateixos objectius. La mobilitat pròpia d’una institució educativa així ho exigeix.

8 INTERDISCIPLINAR Això afecta especialment als professors que participen en el projecte. És una exigència pròpia de l’educació ambiental. El tractament dels problemes ambientals exigeix un enfocament interdisciplinar.

9 INTERNIVELLAR Això afecta especialment als alumnes.
Cal la implicació des alumnes de tots els nivells educatius, per mantenir any rera any la preocupació mediambiental.

10 INTERSECTORIAL Tots els sector tots els sectors –alumnes, professors, personal no docent, etc.- han de poder-se implicar en el projecte, ja que de tots ells depenen les causes i les solucions dels problemes ambientals del centre.

11 Alumnes: de tots els cursos Professors: de diverses àrees
COMPONENTS Alumnes: de tots els cursos Professors: de diverses àrees

12

13 REUNIONS Els professors es reuneixen una hora cada setmana.
Les reunions generals es fan durant el primer pati. Si és necessari els grups de treball es reuneixen alguns horabaixes o dimecres de 13 a 14 h.

14 REUNIÓ DE PROFESSORS A l’horari de tots els professors del grup figura una hora de reunió. En aquestes reunions setmanals: Es fixen les línees generals del programa d’activitats de cada curs. S’organitzen les diverses activitats: visites, excursions, exposicions… Es fa un seguiment i avaluació de cada activitat. Es mantenen reunions amb la direcció per tractar problemes de gestió i funcionament del centre. Es reparteixen les coordinacions dels diversos grups de treball.

15 REUNIONS GENERALS PROFESSORS-ALUMNES
Durant les reunions que es realitzen els temps del pati: Cada curs es constitueix el grup de Medi Ambient. Els alumnes fan propostes d’activitats. S’informa als alumnes de les diverses activitats aprovades. Es constitueixen els grups de treball. Es diversos grups de treball informen sobre la seva feina.

16 REUNIONS HORABAIXES Quan s’ha de realitzar una feina (fer pósters o murals…) que no es pot fer durant les reunions generals, els grups de treball es reuneixen els horabaixes o els dimecres de 13 a 14 .

17 GRUPS DE TREBALL Cada any es constitueixen els diversos grups de treball. Hi ha dos tipus de grup de treball: Fixos: es mantenen cada any. P.e. el grup que s’encarrega del manteniment del tauler verd; el grup encarregat d’elaborar articles per la revista de l’institut i altres mitjans de comunicació… Variables: es creen en relació als temes d’interès de cada curs s’elegeixen: el grup de treball sobre alimentació…

18 ACTIVITATS REALITZADES
Des del curs 97/98, el grup de Medi Ambient ha realitzat diverses activitats: Ecoauditories Ecoparlament de la juventut. Exposicions Tallers Xerrades .....

19 AUDITORIES : ecoauditoria sobre paper, energia, aigua, deixalles en general : desenvolupament de propostes de l’ecoauditoria 97-98 : ecoauditoria sobre mobilitat i transport : ecoauditoria sobre energia : ecoauditoria sobre mobilitat i transport (bis)

20 ECOPARLAMENT És un projecte internacional.
El grup de Medi Ambient ha participat en dues convocatòries: Ecoparlament de la juventut 2004: projecte sobre l’aigua. Ecoparlament de la juventut 2008: coordinadors.

21 EXPOSICIONS Dia Mundial de l’aigua 2005/6
Canvi Climàtic 2005/6 i 2006/7 Auditoria mobilitat 2005/6


Descargar ppt "GRUP DE MEDI AMBIENT IES Guillem Sagrera 1997/2008."

Presentaciones similares


Anuncios Google