La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

SEMINARIS PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE LES AULES OBERTES

Presentaciones similares


Presentación del tema: "SEMINARIS PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE LES AULES OBERTES"— Transcripción de la presentación:

1 SEMINARIS PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE LES AULES OBERTES
CURS Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Direcció General d’Innovació Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics

2 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Aula oberta del IES Baix Penedès Nord Gemma Macián, Laia Benito, Íngrid Estibill Competències comunicatives 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 2. Competència artística i cultural.

3 COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL
ITÀLIA Van Gogh Londres MONET París FRANÇA Anglaterra PICASSO Eduard Munch Alemanya Grècia

4 ON TREBALLEM AQUESTA COMPETÈNCIA?
Treballarem la competència artística i cultural des de l’àrea de Visual i Plàstica. L’ educació visual i plàstica connecta l' alumnat amb un àmbit que configura la cultura de la imatge, l' art, els mitjans de comunicació i les tecnologies audiovisuals.

5 COM TREBALLEM? A l’aula oberta treballem per petits projectes, en aquest cas el projecte és: Farem un viatge per Europa, coneixerem els seus països, les seves tradicions, els monuments més importants,els pintors, la seva geografia, i la seva cultura. “viatge per Europa”

6 OBJECTIUS GENERALS Conèixer diferents pintors i les seves obres.
Distingir entre les diferents corrents artístiques. Apreciar els valors estètics de les obres d’art. Entendre l’art com a part del nostre patrimoni cultural. Respectar, conservar i millorar el patrimoni cultural.

7 OBJECTIUS ESPECÍFICS Expressar-se amb originalitat, imaginació i fantasia. Esforç per superar creativament les pròpies realitzacions plàstiques.

8 CONTINGUTS ESPECÍFICS
FETS/CONCEPTES: Estils pictòrics: pintura, pintors,... El significat, valors expressius, temàtica i simbolisme. Obres de creació. Expressivitat i creativitat. El fet artístic. Anàlisi d’obres, sobretot de l’escollida per cadascú. Principals tècniques de producció d’imatges i diversos materials. PROCEDIMENTS: Recerca d’informació de l’art pictòric. Utilització de l’art com a expressió Transformació de la pintura com a expressió artística. Interpretació de les obres d’art. Utilització de les eines, materials i tècniques pictòriques emprades per la realització de la pròpia obra d’art. ACTITUDS, VALORS I NORMES: Actitud oberta i receptiva. Respecte al patrimoni artístic i cultural. Interès per la recerca d’informació. Responsabilitat en el desenvolupament de l’obra pròpia. Acceptació i respecte envers les obres dels altres. Actitud de crítica raonada respecte les obres realitzades . Autocrítica de la pròpia actuació. Valoració de la pròpia obra i de les dels altres.

9 Treballs fets per alumnes:
ACTIVITATS Ens centrem en les activitats d’aquest projecte relacionades amb l’art (pintors). Activitat inicial: Pluja d’idees de pintors i obres d’art. Recerca d’ alguns d’aquest pintors i les seves obres i ubicar-les a Europa (TIC)‏ Selecció d’una obra i reproduir-la amb personalitat i treball de recerca entorn a l’obra i pintor. Exposició visual i oral de l’obra i una breu explicació del pintor, estil el que pertany, ubicació.... Treballs fets per alumnes:

10 METODOLOGIA Per què treballar per projectes?
El treball per projectes: una metodologia per a l’adquisició de les competències bàsiques. Per què treballar per projectes? parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumne fa protagonista l’alumne en el seu propi procés d’aprenentatge dóna gran rellevància al treball cooperatiu incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de diverses fonts.

11 AVALUACIÓ Avaluació Inicial: Valorar els coneixements inicials respecte a la pintura com a art. Avaluació Formativa: Diferenciar temes, estils i tendències de l’art visual. Avaluació Final: Elaborar i participar en el projecte de creació de la pròpia obra d’art , segons l’autor escollit. Autoavaluació i coavaluació: de les obres realitzades: Procés, interès, iniciativa, creativitat i imaginació.

12 Full d’avaluació professors
COM AVALUEM? Full d’avaluació professors Com has treballat?

13 ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Full d’avaluació professors Com has treballat?

14 ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

15 ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Full d’avaluació professors Com has treballat?

16 ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Full d’avaluació professors Com has treballat?

17 ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
AVALUA COM HAS TREBALLAT 1. Recerca d’informació a) No reculls cap informació relacionada amb el treball b) Reculls poca informació relacionada amb el treball c) Reculls força o tota la informació relacionada amb el treball 2. Què fas amb la informació trobada? a) Transmets molta o tota la informació al grup b) No transmets cap informació al grup. c) Transmets poca informació al grup 3. Pel que fa a les responsabilitats vers el teu grup de treball a) No fas mai les teves feines b) Normalment fas les feina. Poques vegades t' ho han de recordar c) Molt poques vegades fas la teva feina. Sempre t' ho han de recordar. 4. Quan toca prendre decisions a) Moltes vegades decideixes anar amb els amics i no escoltar totes les possibilitats. b) Sempre vols tenir raó. c) Escoltes a tothom i valores per igual totes les possibilitats 5. Has cooperat amb el grup a) Sempre et discuteixes i t' enfades amb el grup b) Has ajudat als teus companys i has treballat conjuntament c) T' ha costat treballar amb el grup 6. Sobre el resultat del teu treball a) Sents satisfacció al veure com ha quedat la feina b) Creus que ha estat una pèrdua de temps c) No t'importa gens


Descargar ppt "SEMINARIS PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE LES AULES OBERTES"

Presentaciones similares


Anuncios Google